(استقلال - فولاد) ، بکش تازنده بمانی!!!

سلام برهواداران استقلال و آبي دلان:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

درارتباط با بازيهاي حساس هفته 24 ليگ برتر موارد زيررا به اطلاع ميرسانم:

 

الف - بازي استقلال - فولاد خوزستان:

 

1 -  هرچقدر بخواهيم ازحساسيت هاي اين بازي بكاهيم راهي وجودندارد!..... اين هردوتيم مدعي قهرماني هستند بااين تفاوت كه ( فولاد خوزستان) اختلاف امتيازي معادل عدد 5 با استقلال دارد و البته ( ذوب آهن) راهم در يك قدمي خود مي بيند!..... اگر استقلال اين بازي رابرنده باشد اختلاف خودرا با فولاد فقط به 2 امتيازرسانيده است ولي درصورت باخت اين اختلاف به عدد 8 ميرسد!...... البته بازيهاي بعدي استقلال راحت تر است و همگي به جز بازي با ( شموشك) در ورزشگاه آزادي هستند........ نكته جالب اينكه اين هردوتيم ( جام حذفي) راهم ازدست داده اند و به جز ( قهرماني ليگ برتر) ، راهي براي ( آسيايي شدن) ندارند!

 

2 - استقلال در غياب ( صادقي) و ( طالب لو) به مصاف فولادي ميرود كه تقريبا همه نفراتش رادراختياردارد و ميزبان اين بازي است..... البته براي صادقي جايگزين وجوددارد و اگر براي (توپولويچ) هم مشكلي بوجودنيايد مشكل ( دروازه بان سوم) وجودنخواهد داشت گرچه بهرحال استقلال بايد برروي نيمكت يك دروازه بان ذخيره داشته باشد.

 

3 - فرزاد مجيدي سه اخطاره است و استقلال در جناح راست ميتواند با دو گزينه از سه بازيكن زيراستفاده نمايد: اميرآبادي ، خضيراوي و عليرضااكبرپور. البته اگر اميرآبادي قادربه بازي باشد. ولي عليرغم اخباربهبودي نسبي وي بنظرنميرسد كه يك بازيكن 90 دقيقه اي باشد.

 

4 - مردان خط دفاعي استقلال احتمالا مجموعه ( حقدوست ، فكري و قرباني) هستند زيرا براي فكري در خط مياني جانشين وجوددارد و شايد كادرفني همچون بازي دربي ، ( تجربه فكري) را در ( خط دفاعي) بر حضور ( لطفي) جوان ترجيح دهد. البته ( لطفي و سبوشهبازيان) هم گزينه هايي هستند كه به تناسب وضعيت بازي دراين بازي حضوريابند.

 

5 - پيستونهاي راست و چپ استقلال هم احتمالا ( خضيراوي و گيلا) هستند. البته امكان استفاده از ( اميرآبادي) هم در پيستون راست وجوددارد.

 

6 - مردان خط مياني استقلال هم احتمالا ( كاظمي و ميثم بايو و منصوريان) هستند. البته از ( عليرضا اكبرپور) هم شايد درتركيب اوليه و ثابت استفاده گردد و يااينكه در اواسط بازي به ميدان آيد. حضور ( لطفي) در خط مياني غيرازبازي دربي ، تجربه خوبي نبود و مشخص نيست كه فردا ازاين بازيكن در چه پستي استفاده خواهدشد؟

 

7 - مهاجمان استقلال هم طبق معمول ( عنايتي) و ( سياوش اكبرپور) مي باشند.

 

8 - البته ( ياورزاده) و ( اكرامي) و ( فردملكيان) هم بازيكناني هستند كه امكان دارد به تناسب وضعيت بازي به ميدان بيايند. برخي اوقات پيش بيني تركيب ثابت استقلال قابل پيش بيني نيست و امير قلعه نويي بايكي دوبازيكن دور از ذهن ، همه را غافلگيرميكند! نمونه آن در ( دربي) بود كه ميثم بايو درتركيب ثابت قرارداشت...... يك نكته مهم اينكه بهرحال ( ارنج تيم) و ( تاكتيك) هاي هرتيمي، بستگي زيادي هم به ( حريف مقابل) خواهدداشت و درشرايط بازي است كه كادرفني هردوتيم نفرات و پستهاي آنان را مشخص تر مي نمايند.

 

9 - استقلال ممكن است كه در اوايل بازي بخاطر شرايط ميزبان درلاك دفاعي و يا احتياط فرورود و تيم مقابل را محك بزند ولي چون به ( سه امتياز بازي) نيازدارد و مساوي و ياباخت برايش خيلي تفاوت ندارند! بايد هجومي بازي كند.......

 

10 - و بالاخره ميرسيم به ( گل اول بازي) يا ( سيلي اول)!.......البته اگر اين بازي گلي در برداشته باشد........ اگر فولاد گل اول رابه ثمررساند براي استقلال چيزي باقي نمانده است كه ازدست دهد و كاملاهجومي خواهدشد..... البته ( ريسك هاي امير) هم داستاني دارد!... امكان دارد اين هجوم ها آنقدر ( انتحاري) باشد كه به گل بعدي هم براي فولاد منجرگردد و ..... و اگر استقلال به ( گل اول ) بازي برسد مطمين باشيد كه يك بازي جذاب و ديدني راخواهيدديد! وقتي ميزبان مدعي قهرماني ، گل اول بازي را دريافت نمايد همواره بازي ديدني خواهدشد و در اينصورت نقش ( مردان مياني و دفاعي) استقلال واقعا حساس ميشود...... دراين حالت تاكتيك ( پرسينگ) مسلما ازسوي استقلال در درستوركارقرارميگيرد و اگر استقلال ( منطقي) بازي كند و مردان دفاعي اشتباه نكنند و مردان مياني مانع شكل گيري حمله و خنثي كردن هافبك هاي حريف گردند و بخصوص ( منصوريان) فضاي لازم را دراختيارداشته باشد و بتواند حفظ توپ و بازي سازي نمايد ، ممكن است روي ( ضدحمله) ها هم خطرناك باشد و حتي به گل بعدي هم برسد!..... نقش پيستونهاي راست و چپ استقلال و فضاسازي سياوش اكبرپور و ضربه هاي آخر عنايتي و مانورهاو نفوذهاي عليرضااكبرپور درهرحالتي براي استقلال حياتي است ضمن اينكه در خط مياني زمين شاهد بازي قدرتي و فيزيكي خواهيم بود......

 

ب - بازيهاي حساس ديگر بقرارزيراست:

 

1 - ذوب آهن ـــــ سپاهان:  ذوب آهن با يك امتياز اختلاف بافولاد در رده دوم ليگ برتر قراردارد و گويا اين تيم هم بخت به چنگ آوردن جام حذفي راازدست داده است ( دريكي ازرسانه ها اين موضوع راديدم ولي از جزييات آن بي خبرم)..... اگر واقعا اينگونه باشد كه ذوب آهن هم براي ( آسيايي شدن) راهي به جز قهرماني درليگ برتر ندارد ، بازي بسيار حساسي باسپاهان خواهد داشت كه گرچه با پيروزي شيرين در جام باشگاههاي آسيا سرحال است ولي امتيازهاي اين بازي برايش خيلي حياتي نيست ( چون نه مدعي قهرماني است و نه درخطرسقوط مي باشد) ، ولي نميتواند ازآن چشم بپوشدزيرا هرباخت بمنزله يك شوك روحي برسپاهان است كه ازاين به بعد بايد بازيهاي خودرا موفقيت آميز انجام دهد و ضمنا جوابگوي هواداران خودگردد...... ( ذوب آهن) هم گويا ( رجب زاده) را كه دراختيارتيم ب است دراختيارندارد.

 

2 - پرسپوليس ــــ صباباتري: اين بازي هم بازي يك مدعي قهرماني ( پرسپوليس) است كه (اولادي) را دراختيارندارد( تيم ب) و درعوض گويا صباباتري هم دوبازيكن خود را دراختيارندارد( تيم ب) و اگر علي دايي هم برمصدوميتش غلبه كند بازي جذابي خواهدشد.......... پرسپوليس به برد فكرميكند و يك بازي عقب مانده باسپاهان هم دارد كه اگر امتيازهاي اين بازيهارابگيرد يكي ازمدعيان جدي قهرماني است........

 

ج - نكات مهم:

 

1 - پرسپوليس اگر هم قهرماني درليگ برتر راازدست دهد راهي براي ( آسيايي شدن) دارد زيرا برخلاف استقلال و فولاد و ذوب آهن ، بخت به چنگ آوردن جام حذفي راازدست نداده است و ميتواند در غياب چنين تيمهايي تمام توان و تمركزخودرابراي ( جام حذفي) هزينه كند ،  ولي آن سه تيم فقط يك راه دارند و آن فقط قهرماني درليگ برتراست!....

 

2 - باتوجه به جدول رده بندي ، ايده آل ترين نتيجه براي پرسپوليس تساوي استقلال - فولاد مي باشد هرچند كه براي ذوب آهن هم شايد همين نتيجه ايده آل باشد زيرا هم ذوب آهن و هم پرسپوليس فاصله خودرا با ( فولاد) كمتر مي بينند و هم اينكه از مدعي به نام ( استقلال) خلاص شده اند!

 

3 - سال گذشته كه استقلال تهران ، قهرماني را دراهوازازدست داد........ بايد منتظربمانيم كه آيا ميتواند اين بار جبران نمايد؟.......... فوتبال است و هزارويك اتفاق........ فقط اميدواريم شرايط ورزشگاه مناسب براي يك ( بازي جوانمردانه) باشد و ( اشتباهات معمول و رايج داوري) هم در نتيجه بازي تاءثيري نداشته باشد. داوربازي اهواز ( اصفهانيان) مي باشد.....

 

به اميد پيروزي استقلال و سرافرازي هواداران

آبي دل باشيد و خدانگهدارتان......

 

/ 0 نظر / 4 بازدید