بازهم يک مساوی ديگر!

                 استقلال ۰ ـــ فجر سپاسی ۰

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

..... قبلا گفته بودم نتيجه اين بازي غيرقابل پيش بيني است. دلايل متعددي هم داشت كه يكي ازآنها خصوصيات تيم پيرواني است كه درشهرشيراز به راحتي باج نميدهد و ديگر اينكه وقتي يك تيم سراسرجوان ميشود، هرچند كمبود نفرات باتجربه و ستاره ميتواند مشكل ساز گردد ، ولي يك روي سكه هم ميتواند راندمان فوق العاده زياد نيروي جواني باشد كه در سراسر 90 دقيقه جنگيدند و دويدند و كم نياوردند!......

استقلال بازي را باغيبت سه بازيكن تقريبا ثابت خودآغازكرد ( همچون فجرسپاسي كه چندبازيكن اصلي خود همچون معدنچي رانداشت) ولي غيبت قرباني دردفاع به چشم نيامد و لطفي جاي او را بخوبي پركرده بود ولي آنچه كه استقلال را دراين بازي زمينگيركرد عدم حضور پيستونهاي كلاسيك راست و چپ ( يعني اميرآبادي و گيلا) بود كه بالاجبار ( فرزاد و منصوريان) اين نقش را برعهده گرفتند ولي توفيق چنداني نداشتند و منصوريان هم نتوانست درپست اصلي خود بازي كند.

نقاط مثبت استقلال دربازيهاي اخير بازيسازي منصوريان ( بعنوان يك هافبك بازي ساز نه يك پيستون چپ!) باضافه حركت پيستونهاي راست و چپ استقلال و تغذيه مهاجمان تيم بود ولي با ناكارآمد شدن اين پيستونها و عدم حضور منصوريان در پست اصلي خود، طبيعي است كه مهاجمان بخوبي تغذيه نميشدند و لذا موقعيت گل هم آنچنان كه بايد، فراهم نميگرديد. بازيكنان فجر سپاسي براي ازكارانداختن پيستونهاي جديد استقلال برنامه داشتند و استقلال بغيراز دو سه سانتر فرزادمجيدي نتوانست ازاين دوجناح بهره چنداني ببرد. بنظرمن كه بازي راكامل ديدم استقلال توان و انگيزه خود را براي اين بازي خرج كرد ولي فجرسپاسي هم بسيار باانگيزه و باطراوت بازي كرد و جنگيد.

يك نكته مهم اينستكه نبايد نتيجه نگرفتن استقلال را فقط به بازي ضعيف استقلال مرتبط بدانيم زيرا بااين ايده ، از ارزشهاي بازي و بازيكنان فجر سپاسي كاسته و بنوعي آنان راتحقير كرده ايم!..... درحاليكه هربيننده منصفي تشخيص ميدهد كه بازيكنان جوان فجرسپاسي مثل شيرجنگيدند و كم نياوردند...... فراموش نكنيم كه ( فولادخوزستان) درهمين شيراز و دردوهفته اخير، با يك ( پنالتي مردود) برنده بازي شد ( دربرنامه 90 كارشناس برنامه پنالتي منجربه گل فولاد را مردوداعلام كرد)..... و ضمنا تيمهاي مدعي ديگري همچون ( ذوب آهن و پرسپوليس) درشيراز باهمين فجر بازي دارند و بازي آنهاراهم خواهيم ديد.....

البته اكنون كه بازي پايان يافته ميتوانيم بگوييم اگر ( عليرضااكبرپور) زودتربه بازي ميآمد شايد ميتوانست باسرعت دادن به بازي و تقويت جناح راست استقلال و نفوذ دردفاع حريف ، تاحدودي خالق موقعيت ها براي خود و مهاجمان  مي گرديد ولي همه اينها با ( اگر) همراه است.....

همانگونه كه برخي از رسانه هاهم اعلام كرده اند ، اين بازي بلحاظ موقعيت ها تقريبا ( پاياپاي) بوده و نتيجه تساوي هم ( عادلانه) بوده است..... فقط تعدادكرنرهاي استقلال 9 درمقابل 2 بود كه استقلال نتوانست ازاين كرنرها سودي ببرد زيرا هم ارسالها خوب نبود و هم اينكه دفاع هوشيار و بدون اشتباه فجرسپاسي مانع فروپاشي دروازه ميگرديد........ بهترين بازيكن فجر سپاسي (همه بازيكنان اين تيم بودند!) و دراستقلال هم هرچند عنايتي گل نزد ولي بازهم پرتلاش و دونده ظاهرشد و كاظمي هم دراين زمين ناهموار توانست بهترازهم تيمي هاي خودكاركند. شوت سركش كاظمي دراواخرنيمه اول ميتوانست به يكي اززيباترين گلهاي ليگ منجرگردد.

بازي هفته 19 استقلال درورزشگاه آزادي با (پگاه گيلان) خواهد بود درحاليكه پرسپوليس بايد درانزلي به مصاف ( ملوان) برود. ذوب آهن هم در شيراز با ( برق شيراز) بازي ميكند و فولادخوزستان هم درتهران مهمان ( سايپا) است يعني درواقع بغيرازاستقلال كه درخانه بازي ميكند تيمهاي اول تا سوم جدول همه درخانه حريفان بازي دارند.

بازيهاي ليگ برتر حدود سه هفته بخاطر تيم ملي و استراحت ميان فصل تعطيل است و مااميدواريم كه تيم استقلال با بازسازي فني و روحي ـ رواني خود براي همه بازيهاي باقيمانده برنامه داشته باشد..... استقلال فعلا با 30 امتياز دررده چهارم جدول قراردارد ...... تيمهاي مدعي قهرماني هم بازيهاي سختي درپيش رودارند و ازهم اكنون نميتوان درباره قهرماني يك تيم قاطعانه بحث كرد........ كارنامه استقلال دراين بازيها بگونه اي است كه فقط دوباخت داشته است ولي تساوي هاي زياد و حاشيه هاي ( خودساخته) و ( ناخواسته) باعث ازبين رفتن امتيازهاي خوبي براي استقلال شده است........

 

           آبي دل باشيد و خدانگهدارتان......

/ 0 نظر / 3 بازدید