خداداد عزیزی و افکارعمومی

 

بحث خداداد عزیزی وقتی جنجالی و پیچیده شد که موضوع " محوشدن " وی مطرح گردید آنهم توسط معاون سازمان تربیت بدنی ... یعنی همان سازمانی  که متولی ورزش کشوراست!....

 

اگراجازه می دادند که موضوع درگیری های مشهد بخوبی بررسی شده و نتیجه آن را در اختیار عموم مردم قرارمی دادند قضاوت بهتر وعادلانه تری انجام می گرفت....  درزمانی که هنوز هیچ محکمه ای حکمی برعلیه خداداد عزیزی صادرنکرده است چگونه باید از " محوکردن " وی( هرکه باشد ) سخن گفت و افکارعمومی را بسمت وسوی دلخواه هدایت نمود!.... درواقع با فرمایش معاونت سازمان ورزش ( درپرمخاطب ترین رسانه کشور)  حکم خداداد عزیزی صادر شده است  و احتیاج به محکمه ای دیگرندارد!... این جمله خواه ناخواه برای مردم این موضوع را تداعی می کند که می خواهند خداداد عزیزی را باتوجه به مسائلی ( که مبهم است) گوشمالی دهند و لذا اتفاق مشهد بهانه ای بیش نیست!

 

امیدوارم دوستان ( مخالف و موافقین خداداد عزیزی) این موضوع را بپذیرند که خداداد عزیزی هم مانند بسیاری از قهرمانان و اسطوره ها دارای نقاط ضعف و قوتی است که دربسیاری از مقاطع بروز می کند و مردم را به واکنش وا می دارد... نمی توان با تمسک به اینکه خداداد اهل ریا و تظاهرنیست و ساده دل و خوش قلب است و .... توجیهی برای بی انضباطی ها و حریم شکنی های ایشان و .... تراشید و وی را تبرئه کرد و ضمنا نمی توان بخاطر برخوردهای ناهنجارش ازتمام ویژگی های مثبتش چشم پوشید و خواستار محوکردن وی شد..... متاءسفانه اغلب ما بااین دیدگاه دراین مسائل ورودمی کنیم که یا می بایست یک نفررا بطورکامل تاءییدکنیم و یابطورکامل خواستارمحوش گردیم ... البته می پذیرم که از خداداد عزیزی و امثال ایشان انتظارات بیشتری در زمینه های اخلاقی وجوددارد زیرا تمام رفتارها و حرکاتشان زیرذره بین قراردارد.... چنین افرادی هم باید نشان دهند و اثبات کنند که ظرفیت و جنبه محبوبیت مردمی را دارند و ازآن بخوبی استفاده میکنند.

 

اگربخواهیم بطورکامل دراین موضوع وارد شده و بنویسیم و بگوییم مطالب بسیار مفصل است ولی به ذکرهمین نکته بسنده میکنم که بعنوان یک هوادار فوتبال ملی اعتقاددارم که خداداد و امثال ایشان که روحیه حساس و بعضا عاطفی دارند وقادرنیستند درمواقع تعیین کننده برخود مسلط گردند بهتراست درکارهای اجرایی بخصوص ورزش قهرمانی واردنگردند زیرا نمیتوانند فضای موجود را تحمل نمایند و نتیجه اش چنین است!... و یااینکه سعی کنند خودرا تغییردهند...

 به نظربنده خداداد عزیزی باید مدتی دورازمیادین ورزش باشد و گذشته خودرا مرورکند و باتجربه اندوزی ازگذشته ها بتواند تولد دوباره را تجربه نماید

  

/ 1 نظر / 10 بازدید
پرهام اس اس

سلام مجید جان سایتت و حرفات فوق العاده است[قلب][قلب]