وداع زودهنگام استقلال ازجام حذفی!

            استقلال۴ ـــــ شاهين بوشهر ۵  

09.jpg

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان: 

 

1- استقلال تغييرات زيادي نسبت به بازيهاي گذشته داشت!.... هم تغييرات نفري و هم تغييرات تاكتيكي و هم تغييرات در پست هاي بازي. حريف تيم شايسته اي بود كه حتي گل اول راهم به ثمررسانيد و نيمه اول هم مسلط تر ازاستقلال كاركرد ولي درنيمه دوم استقلال بيشتر مسلط بربازي بود هرچندكه روي يك اشتباه ( شهبازيان) گل اول رادريافت كرديم.... ولي دودقيقه بعد خذيراوي كه بجاي فرد ملكيان واردبازي شده بود گل مساوي را تلافي كرد..........

 

2- ما درنيم فصل اول چقدرامتيازازدست داديم تا ( تركيب ثابت خط دفاعي) و تقريبا تركيب ثابت تيمي خودرا پيداكرديم؟!..........  بازيهاي نيم فصل اول موءيد اين ادعاست ولي دراين بازي باكمال شگفتي مشاهده ميشود كه از  ( سبوشهبازيان) بعنوان دفاع وسط استفاده شده است! و حقدوست هم كه به عنوان دفاع وسط در استقلال جاافتاده است بايد درمركزميدان قرارگيرد و بايك راندمان بسيارپايين كاركند!.......... اصولا درنيمه اول اين بازي ، تيم بوشهري بود كه مسلط تر ازاستقلال بازي ميكرد و بخصوص ميانه ميدان را دراختيارداشت

 

3- البته سبو شهبازيان بازيكن شايسته اي است ولي اين بازيها بازيهاي تداركاتي درامارات نيست كه چنين ريسك هايي راانجام بدهيم!........ دراين بازي از عليرضااكبرپور و فكري و فرزادمجيدي و  كاظمي هم درتركيب اصلي استفاده نشده بود ( سياوش اكبرپورهم كه منتظر راءي كميته انضباطي است ) . دراين بازي دروازه بان هم ( توپولوويچ) بود كه البته در گل حريف مقصرنبود....

مردان دفاعي استقلال سبوشهبازيان و قرباني و صادقي بودند! ( حقدوست به خط هافبك منتقل شده بود) و با ميثم بائو و منصوريان خط مياني راتشكيل ميدادند....... خط حمله هم فردملكيان و عنايتي بودند. خذيراوي و گيلا هم پيستونهاي راست و چپ استقلال را تشكيل ميدادند كه فرزادمجيدي با فردملكيان تعويض شد و درپيستون راست قرارگرفت و خذيراوي هم مهاجم شد و ديگراينكه كاظمي هم بجاي حقدوست براي تقويت خط مياني به بازي آمد ولي فقط خذيراوي بودكه توانست گل خورده راتلافي كرده و سرنوشت اين جام بااهميت به ضربات پنالتي منجرگردد.

 

4 -  گل اول بازي تقريبا دردقيقه 75 بازي و ازروي اشتباه سبوشهبازيان و فرصت طلبي مهاجم شاهين بوشهر به ثمررسيد و شايد حدود 1 و يا 2 دقيقه بعد مجاهد خذيراوي روي پاس عنايتي و با يك شوت محكم گل مساوي رابه ثمررسانيد...... بقيه بازي و وقت اضافي ها به نحوي پيش رفت كه مشخص بود حريف ميخواست كاربه پنالتي بكشد چون بهرحال درپنالتي احتمال برد چنين تيمهايی درخانه خود، بسيار بيشتر از حريف قدرتمندشان است........ و جالب تر اينكه فكري در اواخر دقايق وقت اضافی بجای ميثم بائو واردبازي شد تا بلكه پنالتي زنان استقلال بيشتر شوند ولي يك پنالتي هم نزد!

 

5 - اين بازيها تك حذفي است و استقلال اصولا نمي بايست اجازه ميداد كه كاربه ضربات پنالتي بكشد....... البته بازهم ميگويم براي من كه بازي را تقريباكامل ديدم تيم شاهين بوشهر ، حريف شايسته اي بود و خيلي باانگيزه كارمي كرد و مشخص بود كه در وقت اضافه كه استقلال بيشترحمله ميكرد، حريف ميخواست كاربه ضربات پنالتي بكشد و گاهي هم چشم به ضدحمله هاداشت  و دروازه بان اين تيم واقعا چندين فرصت گل مسلم را از استقلال و بخصوص عنايتي گرفت تا بهترين بازيكن تيمش باشد..... و بالاخره درضربات پنالتي استقلال 4-3 مغلوب شاهين بوشهرشد تا حريف به مرحله يك هشتم راه يابد.

 

6 - اولين ضربه پنالتي را خذيراوي به ديرك عمودي كوبيد و دومين راهم فرزادمجيدي به همان ديرك كوبيد و بقيه ضربه هاراهم كاظمي و شهبازيان و عنايتي تبديل به گل كردند ولي شاهين بوشهر فقط يك ضربه را به خارج زد و بقيه رابه گل تبديل كرد تا اولين شگفتي جام حذفي رقم بخورد!

 

7 - استقلال بااين باخت خيال خود و سرمربي و هواداران را راحت كرد!......راحت ازاين جهت که هواداران تا فينال رسيدن استقلال نيمه جان نشوندو درفينال هم همچون سال گذشته با خوردن گل آفسايد دراصفهان و .... محروميت های آنچنانی قهرمانی راازدست ندهند!... استقلال اگر ميخواهد سال ديگر ( آسيايي) باشد بايد بقيه راه ليگ را كاملا موفقيت آميز طي كند و بخصوص بازي با فولاد خيلي ميتواند بلحاظ امتيازي و روحي - رواني استقلال را به صدرجدول سوق دهد.........  البته بازيهاي ديگري هم وجوددارند كه اختيارشان بااستقلال نيست و تيمهاي ديگر هستند كه بايد از فولاد و ذوب آهن و پرسپوليس امتيازبگيرند.......

 

8 - البته بازهم درجام حذفي شاهد ماجراهاي ديگري مي باشيم...... در همين روز تيم  صنايع اراك به سرمربيگري (منصورخان) ، فولاد را حتي بدون  پنالتي  و بانتيجه 1-0 حذف كرد ولي طبق معمول سروصداي چنداني نكرد!!!.... بالاخره بايد براي استقلال همواره سوژه اي براي ( حاشيه سازي) پيداكنند!!!......مثلا روزنامه 90 امروز فقط سروصداي حذف استقلال را بلندكرده و  به امير انتقادكرده است ولي از حذف تيم فولاد با آن سرمايه گذاريهاي كلان كه قطعا بسيار بيشتر ازاستقلال است مطلبي نگفته است!!! آري ، فولادي كه  از هم اكنون نميتوان به قهرماني اش درليگ برتر اميدواربود حذف گرديد و قطعا انگيزه هاي زيادي براي قهرماني درليگ برتر پيداكرد كه در بازي  استقلال تهران و فولاد بعداز تعطيلات آشكارميگردد...... بسياري ازكارشناسان ديدار استقلال و فولاد را  يكي از ( سرنوشت سازترين) ديدارهاي ليگ برتر ميدانند.....درجام حذفي امسال اگر واقعا بازيها بصورت ( تك حذفي) انجام شود نميتوان از اكنون تيم مشخصي را كانديداي قهرماني معرفي نمود........پرسپوليس هم بايك نتيجه ضعيف 1-0 ودر زمين خودي توانست بر  ( فجرسپاه) پيروز گردد... مطمينا تيمهاي مدعي ديگري هم درادامه حذف خواهندشد.....

 

 

9 - گرچه استقلال ميدانست كه بازي برگشتي وجودندارد و همين يك بازي است كه سرنوشت استقلال را درجام حذفي رقم ميزند ،  چنين تغييراتي در تركيب استقلال عجيب مينمود و علاوه برآن شايد اين بازي را  خيلي جدي نگرفته بودند....من شخصا درصدي از اين باخت را هم به پيامدهاي باخت سنگين از ذوب آهن مرتبط ميدانم گرچه قصد كاهش شايستگيهاي حريف بوشهري راندارم......استقلال در بازي با ذوب آهن هم ( قبلا درتحليل فني نظرم راگفته ام) چوب تغييرات تركيب ثابت تيم و برخي اشتباهات  فردي و  تاكتيكي راخورد  ( غيرازبدشانسي هاي كاملاآشكار و درخشش دروازه بان حريف).

 

10 - امير براي راضي كردن هواداران و نشاندادن شايستگيهاي خود و تيمش فقط يك راه دارد و آن راه راديگر همه ميدانند!......... بايد 7 هفته حساس را درليگ برتر بجنگند و با چنگ و دندان امتياز جمع كنند بخصوص دربازي با فولاد خوزستان......... البته امير دوسال است که هم دربی رابرنده شده و هم سال گذشته استقلال را تامرحله فتح دوجام رسانيده است. او ميتواند با پشتوانه هواداران که کارنامه او را بخوبی می شناسند بقيه راه ليگ را باموفقيت طی کند و مطمئنا اگر استقلال به قهرمانی نرسد ولی ( مفت باز) نباشد بازهم هواداران از اميروبرنامه هايش حمايت ميکنند...... فقط ايکاش امير کمی هم درمقابل اين هواداران ( وفادار و صادق) پاسخگوتربود و برای شفاف کردن برنامه های تاکتيکی و فنی خود توضيحات روشنی به آنها ميداد.........

 

آبی دل باشيد و خدانگهدارتان...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید