استقلال و دومین گام آسیایی

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

 

براساس آخرین اخبار کیانوش رحمتی و بیک زاده با مصدومیت مواجهند اما کوشکی و برهانی برای بازی باالجزیره می توانند استقلال راهمراهی نمایند. درارتباط با بازی بسیارمهم استقلال موارد ذیل قابل ملاحظه است:

 

1 - بازی استقلال با الجزیره درورزشگاه آزادی بهترین فرصت برای اندوختن 3 امتیاز دیگر و تثبیت موقعیت استقلال درگروه خود می باشد که می توان گفت اگر به این مهم نائل گردد می توان به صعود استقلال بسیار خوشبین بود.

 

2 – استقلال نبایستی فراموش کند که دربازی رفت با الاهلی موقعیتهای زیادی برروی دروازه اش ایجادگردید که یک دروازه بان آماده به نام محمدی بارها مانع ازفروپاشی این دروازه گردید... نبایستی انتظارداشت که همواره درب برروی یک پاشنه بچرخد و این بارهم استقلال با درخشش دروازه بان و تاحدودی چاشنی شانس قادربه کسب 3 امتیازگردد... عناصر خط دفاعی استقلال از هماهنگی ایده آل بدورهستند واین واقعیت ملموس را دربازی بااستیل آذین بوضوح رویت کردیم!

 

3 – بشخصه اعتقاددارم که اگرکادرفنی بادفاع خطی بازی می کند بهتراست درترکیب اصلی از کوشکی – منتظری – عمران زاده و صادقی بازی بگیرد وباتوجه به مصدومیت 2 بازیکن خط دفاعی ، مهدی امیرآبادی هم بعنوان ذخیره منظورگردد.

 

4 – استقلال در3 بازی اخیر درترکیب اصلی از 2 هافبک دفاعی سودبرده است اما سئوال این است که آیا درهرشرایطی می توان بااین ترکیب به موفقیت رسید؟... قبل ازبازی با استیل آذین هم گفته بودیم که شرایط ورزشگاه آزادی وبازی های حذفی با ورزشگاه جده متفاوت است و استقلال نبایستی اجازه دهد که بازی به وقت اضافه کشیده شود... اکنون هم می گوییم که بازی با 2 هافبک دفاعی که زهرتهاجمی استقلال را کاهش می دهد شاید به صلاح استقلال نباشد... شاید استفاده از2 هافبک دفاعی دربازی های اخیر به این دلیل است که علاوه برمحکم کردن کمربند میانی استقلال ، اشتباهات خط دفاعی استقلال را بهترپوشش دهند و قطعا کادرفنی بهترازدیگران ازاین موضوع آگاه است اما هواداران استقلال هم اززوایای دیگری به این موضوع می نگرند... استقلال باید به مرحله ای برسد که ترس را کناربگذارد و ازطرفی درتمرینات اشتباهات مدافعان و عناصرساختاردفاعی اش را کاهش دهد تا بدون دغدغه بتواند به گل برسد وازگل های خود محافظت نماید...تنها روییدن گل درورزشگاه آزادی است که اشتیاق بازیکنان و هواداران را برای رسیدن به 3 امتیاز بازی ها بیشتر و بیشتر می کند.

 

5 – بااین تفاصیل می توان حسین کاظمی را بعنوان تنها هافبک دفاعی استقلال منظورنمود اما به هافبک های کناری استقلال باید گوشزد کرد که اجازه ندهند فضای زیادی میان آنها و هافبک دفاعی وجودداشته باشد و همدیگرراپوشش دهند. گزینه های پیشنهادی برای خط هافبک استقلال که جلوتر ازکاظمی بازی میکنند به ترتیب سیاوش اکبرپور ( چپ ) ، جانواریو ( وسط ) و خسروحیدری ( راست ) پیشنهاد می گردد... البته گزینه های تعویض می توانند کیانوش رحمتی ، یوسفی و رینالدو باشند... حضور سیاوش اکبرپور دراین منطقه می تواند علاوه بر کمک به خط حمله ، تاحدودی خلاء حضور یک هافبک دفاعی دیگررا ( کیانوش رحمتی ) پرکند ضمن اینکه این بازیکن بادوندگی و بازگشت به عقب می تواند همواره دربرنامه های تخریب بازی سازی حریف موءثرباشد.

 

6 – اکنون می توان بهترین گزینه هارا برای خط آتش استقلال انتخاب کرد... فرهاد مجیدی و برهانی آماده و باانگیزه... ازسیدصالحی هم بعنوان بازیکن ذخیره و باتوجه به ضرورت ها می توان استفاده کرد

 

7 – شایعاتی درباره انتخاب طالب لو برای این بازی دربرخی ازرسانه ها وجودداشت که امیدواریم این اتفاق رخ ندهد!... طالب لو محبوب هواداران استقلال است اما تامحمدی آماده و باانگیزه است استفاده ازطالب لو عقلانی نیست... اگرطالب لو دراین بازی ضعیف کارکند استقلال هم وی را ازدست می دهد و هم محمدی را... اشتباه استفاده نادرست از محمدی دربازی رفت بااستقلال اهواز فراموش نشود!

 

8 - امیدواریم که استقلال دربازی باالجزیره به گل اول بازی برسد و با روحیه جاه طلبی و گام های استوار به دنبال گل های بعدی باشد... اگر استقلال گل اول بازی رادریافت کرد نبایستی هیجان واسترس برکادرفنی ، بازیکنان و هواداران غلبه نماید.... این استقلال توان گل زنی به هرتیمی رادارد و فقط بایستی ضریب اشتباهات بازیکنان خط دفاعی را برای گل نخوردن و خط حمله را برای ازدست ندادن فرصت های ناب گلزنی کاهش داد.

 

9 – برای چندمین بار این نکته کلیدی را بازگو می کنیم که کادرفنی استقلال وبخصوص شخص مرفاوی هستند که بایستی با درک صحیح شرایط بازی و تعویض های بهنگام وتصمیمات بجای خود باعث تغییرروند بازی بسوداستقلال شوند... اگراین تصمیمات اشتباه باشد می تواند همه داشته های تیم را به یغمابرد... تجربه برخی از بازیهای اخیر صحت این ادعارا اثبات کرده است.

 

10 - استقلال بایستی به این باوربرسد که دراین بازی ها که ازشرایط میزبانی سود می برد حتی نتیجه تساوی معادل یک شکست خفیف است!... اکنون استقلال برخلاف نمایندگان دیگرایران درلیگ قهرمانان ( سپاهان و مس کرمان و ذوب آهن ) که درجام حذفی هم حضوردارند فقط دردوجبهه می جنگد و لذا می تواند باخیالی آسوده تر بدنبال صعود ازگروه خود و کسب سهمیه آسیا درلیگ برترباشد.

 

 

به امید دومین پیروزی آسیایی استقلال...... انشاا...

/ 0 نظر / 11 بازدید