اين داستان راتمام کنيد...

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

... بالاخره بعدازگذشت هفته ها ازاستعفاي دكترقريب ، وزارت رفاه طي حكمي مديرعامل جديد استقلال را معرفي نمود تا اين باشگاه پرطرفدار بتواند بدون چالش مديريتي به كارخودادامه دهد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 البته درمورد اين انتصاب  و خط و ربط مديرعامل جديد فعلا نميتوان اظهارنظرقاطع كرد ولي با استعفاي چندتن ازمسئولين كليدي استقلال منجمله قلعه نويي ،  هواداران تاحدي نگران سرنوشت باشگاه و آينده آن مي باشند... هرچند كه عرف دنياي سياست و مديريت  اين است كه وقتي بالاترين عنصرمديريت تعويض ميشود اكثرمديران و مسئوليني كه زيرمجموعه مديريت قبلي بوده و با وي كارميكرده اند استعفاي خودرا تقديم مينمايند و اين مديرجديد است كه باتوجه به سياست هاي تدوين شده كلان و يا سياستهاي ازقبل تعيين شده هيئت مديره و نيزنگرش خود  تصميم ميگيرد كه آن استعفاهارا قبول كند يا خير ... فلذا امكان دارد همان اشخاص را برگرداند و امور را باهمان افراد ادامه دهد.

 

بهرحال وضعيت بلاتكليفي مديريت استقلال بسيار نگران كننده بود... درحال حاضر تكليف تعيين شده است و البته مديرعامل جديد تابع سياست هاي كلان وزارت رفاه وهيئت مديره است و قطعا قبل ازانتخاب  اين سياست ها به ايشان يادآوري شده است.

 

تجربه اين انتخاب ها و انتصاب ها و ... درزمانهاي قبل تاكنون نشان ميدهد كه ملاك ورزشي بودن و بعبارتي فوتبالي بودن نميتواند يك ملاك صددرصد صحيح براي حسن انجام كارباشد... ملاكهايي ازقبيل مدير و مدبربودن و ضريب ريسك پذيري وتجربيات كلان مديريتي و ... مواردديگري هم وجوددارد كه ميتواند باعث موفقيت مجموعه گردد... تجربه عملكرد دكترقريب دربدو ورود به استقلال تاكنون و دستاوردهاي مديريت وي و بخصوص دستاوردهاي نگرش وي به مقوله فوتبال و اصلاحات و ... مبين اين واقعيت بوده است كه غيرفوتبالي هاهم ميتوانند منشاء آثاربسياربزرگي باشند مشروط براينكه نگرش نوين ، مترقي و اصلاح طلبانه اي داشته باشند كه بتوان با آن به موفقيت رسيد و براي مثال رياست اسبق فدراسيون فوتبال يعني صفايي فراهاني مصداق ديگري از اين موضوع است كه مديريت غيرفوتبالي هم بعضا موفق عمل كرده اند...

 

هواداران استقلال براي سرنوشت آينده باشگاه محبوبشان بسياركنجكاوند... البته آنها ميتوانند خط و ربط سياست هاي كلان واجرايي هيئت مديره و مديرعامل جديد را با ( اصلاحات استقلال) بسنجند و سپس قضاوت نمايند... همان اصلاحاتي كه بنيانگذارش يك مدير غيرمشهور و غيرفوتبالي در3 سال قبل ( دكترقريب ) بود كه باكادرفني جوانش دراستقلال منشا’ تغييروتحولاتي گرديد كه حتي به انقلاب مشابهت بيشتري داشت تا رنسانس و يا اصلاحات... و نتيجه مشخصش قهرماني استقلال درليگ برتر بود... نتيجه شيريني كه متعاقب سه سال دركورس بودن حاصل گرديد...

 

 منظورمشخص ما اين است كه مجموعه مديريتي جديد اگر بتواند ازاين امانت و بعبارتي ازدستاوردهاي چندساله اخيراستقلال بخوبي پاسداري نموده و حتي آن خط و ربط راادامه دهد بازهم ميتوان استقلال را همچون 3 سال گذشته دراوج ديد بخصوص كه استقلال امسال نماينده ايران درجام باشگاههاي آسياست وموقعيتي خطيردارد ...و اگرخط و ربط ها منطبق ويا موازي با اصول مترقي سابق نباشند باهر مدير عامل  ( حتي چهره هاي مشهور و بعضا فوتبالي و باتجربه) وهرسرمربي و... شاهد بازگشت به دوران افول و بعبارتي ارتجاع خواهيم بود...!

 

استقلال درحال حاضر درمرحله ورود به فازجديدي از رقابت ها و بعبارتي درآستانه ورود به كوران ليگ برتر است و فقط و فقط ثبات و آرامش مي طلبد... تغييرات مديريتي درمرحله اول بايد حداقل عارضه را براي كادرفني داشته باشد تا تيم فوتبال استقلال به دور ازچالش هاي مديريتي و دركمال آرامش به كارخودادامه دهد... فراموش نميكنيم كه فلسفه اين تغييرات ازسال قبل بخاطراين بودكه استقلال وضعيت مالي مساعدي داشته باشد... اگر قرارباشد كه وضعيت مالي استقلال و بعنوان مثال تا’مين نشدن بموقع مبالغ قراردادهاي بازيكنان ووضعيت مشكلات مالي باشگاه ومواردديگر...  بحال سابق باشد و هرروزه تغييروتحولاتي دركارباشد ، پس واگذاري استقلال به وزارت رفاه با چه نگرش و فلسفه اي انجام گرديده است؟!...

 

استقلال ماههاست كه پيشاروي خود يك چالش بزرگ مديريتي را مي بيند وعمده اين وضعيت بخاطر تحويل و تحول اين باشگاه پرافتخار به وزارت رفاه بوده است... اگرقرارباشد كه نه اوضاع مالي مساعد گردد و هم اينكه بي ثباتي به اركان مديريت باشگاه و پيكره آن نفوذكرده و اين مسايل وحاشيه هاي مخصوص به آن دررسانه ها شهره خاص و عام گردد بايد ازبالاترين مقام ورزش كشور يعني آقاي علي آبادي سئوال شود كه براي انجام اين پروژه چه كار كارشناسي صورت گرفته بوده است و درحال حاضر چه توجيه فني ، اقتصادي و ... مديريتي براين تغييروتحولات مترتب است؟...

 

 ميليونهاهواداراستقلال چشم به اين تغييرات دوخته اند و دل نگراني هاي خودرادارند... سكوهاي ورزشگاهها ميخواهند فارغ از اين دغدغه ها همچون سابق نام تيم محبوب خود رافرياد بزنند... استقلال امسال جبهه آسيا راهم پيشاروي خود مي بيند و بايد ازهرلحاظ تقويت گردد... درجبهه داخلي نيز استقلال مدافع عنوان قهرماني درليگ برتر است وتمامي تيمها درمصاف بااين تيم ازانگيزه خاصي برخوردارند.

 

 اميدواريم اين تغييرات كه به مثابه يك جراحي برپيكر استقلال  مي باشد با حداقل عارضه ، جراحت و خونريزي همراه باشد... استقلال نيازمند ثبات است و هواداران محتاج آرامش.

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید