اولین ملاقات در اوج هیجان...

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

                       

 

امیرقلعه نویی و افشین قطبی بعنوان رهبران کادرفنی تیمهای سرخابی برای اولین بار در دربی باهم ملاقات میکنند... آنان برای موفقیت در دربی 65 ازانگیزه هایی سرشار برخوردارند. قلعه نویی برای این نبرد ازتجارب  بیشتری سود می برد. وی تابحال با استقلال هیچگاه به رقیب باج نداده است و بهمین لحاظ درمیان هواداران استقلال ازجایگاه والایی برخورداراست.  این بار امیر برخلاف گذشته ها با تیمی به میدان میرود که دغدغه فرارازبحران رادارد و اتفاقا همین موضوع میتواند وی و آبی پوشان را برای موفقیت در دربی ازانگیزه ها وتلاش مضاعفی برخوردارنماید تا با پیروزی دراین دیدار چندگام به جلو برداشته و به یک مدعی جدی درلیگ تبدیل گردند... ازطرفی افشین قطبی هم که درسال گذشته موفق نشد به وعده خود مبنی بر شکست استقلال جامه عمل بپوشاند ، درصدد است با کسب این موفقیت بزرگ و فراموش ناشدنی نام خود را درقلب هواداران قرمز جاودانه ساخته ویک برگ زرین وپرافتخار ازکتاب تاریخ باشکوه دربی را به خوداختصاص دهد.... قطبی درفوتبال ایران بخوبی دریافته است که برای میلیونها هوادار ، پیروزی در چنین بازیهایی ازجایگاه ویژه ای برخوردار بوده و اهمیتی کمترازقهرمانی ندارد.

 

بهرحال اولین تقابل قطبی و قلعه نویی در این شهرآورد برجذابیت و حساسیت های موجود افزوده و هیجان دربی را دوچندان می سازد... عملکرد قطبی در شهرآوردهای فصل اخیرنشان میدهد که وی نتوانست انتظارات هواداران تیمش رابرآورده سازد. تیم وی درطول فصل بر رقیب سنتی  برتری داشت ولی در دربی ها ابتکارعمل را ازدست داد تا درمقابل استقلال بحران زده فقط به تساوی رضایت دهد وحتی خطر شکست راهم باتمام وجود تاپایان بازی ازناحیه حریف احساس نماید... قطبی اکنون بهتراز گذشته پی برده است که برتری دردربی قواعد خاص خودرا دارد و فاکتورهای فنی صرفا شرط لازم است ولی کافی نیست.

 

واما قلعه نویی مربی است که با قواعد دربی آشناتراست زیرا بعنوان بازیکن و مربی دربی های مختلفی را تجربه کرده و بافضای آن آشنایی کامل دارد.... گذشته ازآن قلعه نویی خصلت های برجسته ای دارد که به کاراین بازی می آید. او را تابحال شجاع ، ریسک پذیر و جسور دیده ایم که با تلفیقی ازخصلت های مزبورو فاکتورهایی همچون صلاحیت های فنی ، عقلانیت واعمال نظم وانضباطی مثال زدنی توانسته است مرد روزهای بزرگ باشد ودر سه سال متوالی رقیب کهنه کارراشکست دهد ومرد بی رقیب شهرآوردهای سرخابی لقب بگیرد... البته می بایست تاءکید شود که  تمامی نکات مذکور فقط میتواند یک روی سکه درحصول نتایج دربی ها باشد و روی دیگر سکه را شانس ،  اتفاقات وحوادث بازی رقم خواهد زد...!

 

واکنون باید منتظربمانیم و نظاره کنیم که نتیجه این دربی چیست... آیا قطبی میتواند به افسانه شکست ناپذیری امیر پایان بخشد و نام خود را  در تاریخ نبردهای سرخابی جاودانه سازد و یااینکه امیرقادراست همچون گذشته های نه چندان دور رقیب را با شکست بدرقه کرده و بازهم باعث عزت و سرافرازی خود و میلیونها هوادارگردد... والبته شاید روند بازی و اتفاقات دربی بگونه ای رقم بخورد که این هردو راضی گردند که فقط بازنده نباشند و همچون بازیهای اخیر هواداران را به آرامی روانه خانه هایشان سازند.

 

درپایان ما بعنوان هوادار استقلال ، پرافتخارترین تیم ایران درآسیا ، آرزو میکنیم که پس از پایان یک بازی جوانمردانه پیروز این میدان باشیم و آبی پوشان بتوانند بازهم دریک روز باشکوه پرچم های آبی را درورزشگاه آزادی و سراسر ایران به اهتزاز درآورده  و آسمان کشوررا آبی آبی نمایند.... و اگر نتیجه غیرازاین شد و استقلال نتیجه را واگذار کرد باید به تقدیر راضی شویم و تیم محبوب خود را همچون گذشته ها درادامه راه یاری نماییم...........

به امید پیروزی استقلال

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید