دیار زاینده رود و طلسم هفت ساله...!

     سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

  

 

بالاخره تعطیلات به پایان رسید تا قطار لیگ برتر بحرکت درآید و میلیونها هوادارفوتبال را از انتظاری طاقت فرسا به درآورد!... به نظر می رسد که نیم فصل دوم عملا ازهمین هفته آغاز گردیده است. ازاین پس هفته به هفته بازی ها حساس تر میشوند و امتیازگیری ها مشکل تر... دراین نیم فصل تمامی تیم ها بخصوص تیمهای مدعی و قعرنشین بی رحم تر و سنگدل تر میشوند و به حریفان باج نمی دهند!... مدعیان قهرمانی ازهمین ابتدای نیم فصل دراندیشه دروکردن امتیازاتند تا فرارخودرا بسوی قهرمانی آغازکرده و سرنوشتشان را به روزهای آخر و اماواگرها نکشانند و تیمهای قعرنشین نیزمی خواهند با چنگ و دندان امتیاز جمع آوری کنند تا در آزمون هشتم لیگ برتر کارنامه مردودی دریافت نکنند و البته تیمهای دیگرهم همواره انگیزه های خاص خودرا درمقابل حریفان وخصوصا مدعیان خواهندداشت...  درآستانه بازی های این هفته نکاتی وجوددارد که درذیل اشاره میگردد:

 

1 - مسلم است که بیشترین ضرروزیان چنین تعطیلاتی متوجه تیم هایی است که اوج گرفته اند و برروی نوار پیروزی حرکت میکنند. درواقع این وقفه همچون آب سردی است که برروی آتش می ریزند که نتیجه اش خاموش شدن و یا کم فروغ گشتن شعله های سرکش اشتهای پیروزی درتیمهای مدعی و فروکش کردن التهابات وهیجانات هوادارانشان می باشد و طبیعتا صدرنشین رقابت ها  ومیلیونها هواداراش مستثنی ازاین قاعده نیستند!

 

2 - بازی این هفته استقلال - سپاهان برای هردوتیم یک فرصت طلایی است. دراین موضوع شکی نیست که شکست سپاهان درشهراصفهان و پس از هفت سال برای استقلال به یک رو’یا تبدیل گردیده است!.... بعلاوه استقلال برای تداوم صدرنشینی خود به این پیروزی نیازمند است زیرا صدای پرطنین نفس های مدعیان دیگر را بیخ گوش خود می شنود ولذا برای حفظ و یاافزایش فاصله با رقبا چاره ای به جز عزم پیروزی نخواهدداشت.... آخرین بار استقلال دراولین دوره لیگ برتر با منصور پورحیدری توانست دردیار زاینده رود هر 3 امتیاز بازی با سپاهان را بدست آورد و پس ازآن تکرار چنین موفقیتی برای استقلال حاصل نگردیده است... درواقع استقلال برای انجام چنین کاری می بایست دست به کاربزرگی زده و یک طلسم هفت ساله را بشکند!

 

3 - ازطرفی سپاهان با تغییرسرمربی و آوردن چهره ای همچون فرهاد کاظمی برروی نیمکت خود نشان داده است که سودای قهرمانی لیگ برتر را درسردارد و قصد دارد که چنین پروژه ای را دراین بازی خانگی کلید بزند و با مغلوب کردن صدرنشین رقابتها به مدعیان دیگر چنگ و دندان نشان بدهد.... این نبرد برای سپاهانی ها میتواند بمثابه یک سکوی پرتاب به جمع مدعیان تلقی گردد تا قطب سوم فوتبال ایران با یک سرمربی کارکشته  بدنبال تجدید خاطره قهرمانی اش در دومین دوره لیگ برتر باشد.

 

4 – استقلال دربازی های اخیرخود پروسه تکاملی اش را بلحاظ فنی و روحی – روانی سپری کرده است. بعنوان مثال حتی فقدان یکی از ستاره های تیم ( مجتبی جباری ) هم نتوانست مانع روند صعودی استقلال گردد ونیز درساختاردفاعی استقلال نشانه هایی حاکی از بهبودی مشاهده گردید هرچندکه هنوز باشرایط ایده آل فاصله دارد... درتوانایی گلزنی استقلال هم هیچ تردیدی وجودندارد.

نگاهی اجمالی به استقلال هفته های اخیر حاکی ازاین نکته است که آبی پوشان هرزمان اراده کرده اند به هرتیمی گل زده اند. البته آنچه که دربازی مزبور واجد اهمیت بیشتری می باشد تفکرات رهبران کادرفنی دوتیم درلحظات حساس بازی و نیز استفاده ازموقعیت های بوجود آمده است که درکنار فاکتورهای روحی – روانی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت بازی خواهندداشت.

 

5 - اگرواقعیت ها را درنظربگیریم کسب 1 امتیاز ازبازی مزبور برای استقلال نتیجه نا مناسبی بشمار نمی رود. البته حریف درخانه خود به دنبال کسب هر3 امتیازبازی است و قطعا برای کسب آن باچنگ و دندان می جنگد که همین موضوع می تواند روزنه های نفوذ به دروازه سپاهان رابه فرصت  طلبان آبی پوش نشان دهد!.... لازم به ذکراست که اگراستقلال برای گرفتن 1 امتیاز روانه اصفهان گردد بعید است با دست پر به تهران بازگردد. البته باتوجه به سوابق بعید است که قلعه نویی ازابتدا چنین تاکتیکی را برای این بازی اتخاذ نماید... امیر درمصاحبه های اخیرگفته است برای کسب عنوان قهرمانی بازیهای خانگی و خارج ازخانه تفاوتی ندارد ولذا آبی پوشان می بایست برای تحقق این شعار تمامی بازی های پیش رو را به مثابه یک فینال تلقی نمایند.

 

6 - بدون اینکه قصدبزرگنمایی داشته باشیم ازهم اکنون میتوان حدس زد که این بازی طبق معمول سنوات گذشته دارای حاشیه های رنگارنگی خواهد بود که اگر حواشی مزبور کنترل و مهارنگردند پیامدهای ناگواری برای دوتیم و هوادارانشان و ... دیگران ایجاد خواهد گردید و بجاست که قبل ازبروز چنین اتفاقات و پیشامد کردن فاجعه ای همچون سال گذشته ،  مسئولین محترم در اندیشه " پیشگیری " باشند و نه " درمان "... نوشداروی پس ازمرگ سهراب به هیچ کاری نمی آید...!

 

7 - درهفته بیستم رقابت های لیگ برتر ذوب آهن میهمان داماش گیلان بوده است ( که این بازی به تعویق افتاده است ) و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی ازملوان پذیرایی میکند... اگرحکم به ظاهر باشد مشخص است که کاراستقلال دراصفهان بمراتب دشوارتر از دو مدعی دیگر است هر چند که استقلال دراین فصل نشان داده است ( حتی درغیبت جباری ) می تواند از ناممکن ها ممکن بسازد و هرحریفی را زمینگیر نماید... آیا استقلال خواهد توانست در دیار زاینده رود طلسم هفت ساله را بشکند و برای هوادارانش سوغاتی شیرین تر از گزاصفهان را به ارمغان بیاورد یاخیر؟!... باید درانتظار این بازی بنشینیم...

به امید پیروزی دراصفهان... انشاءالله...

 

آبی دل باشید و خدانگهدارتان..

/ 0 نظر / 8 بازدید