استقلال و ۱۲ هفته حساس!

سلام برهوادارن استقلال و آبی دلان

 

استقلال در 12 هفته پاياني ليگ برتر كار حساس و مشكلي دارد..... امسال استقلال بخاطر مسايل پيش بيني نشده اي كه بوقوع پيوست نتوانست انتظارات خيل هواداران و عاشقانش را برآورده سازد...... منظور از انتظارات هواداران فقط صدرنشيني نيست. آنها در جريان نيم فصل اول بازي هاي ليگ بعضا شاهد جرياناتي بودند كه برروي روند بازيهاي استقلال و نيتجه گيريهاي آن تاءثيرات منفي ميگذاشت و قاطعانه ميگوييم كه ميتوانست بسياري از اين ( وقايع) اتفاق نيفتند و هواداران استقلال با آرامش بيشتر و اعصاب راحت تري به نظاره بازيهاي تيمشان بپردازند..... برخي از اين وقايع و اتفاقات ناخواسته و يا خودساخته را نقل ميكنم:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1-  موضوع سامره: من قبلا هم اشاره اي داشتم به اينكه اگر قراربود سامره درابتداي فصل به تيمهاي خارجي ترانسفرگردد چرا دراين كار تعلل گرديد؟!..... آيا اصولي است كه بازيكني بااين سابقه ملي و باشگاهي كه درجريان بازيهاي ليگ با بازيكنان ديگري همچون ( عنايتي) ميتوانند بهترين ( زوج مكمل) را براي استقلال تشكيل داده و خطرناكترين خط حمله ليگ رابوجودآورند، اينگونه از تيم جداشود؟!..... داستان ترانسفر سامره به داستان هزارويكشب مبدل گرديد! مگر هواداران چقدر تحمل دارند كه بايد اينهمه ( اخبار ضدونقيض) را از رسانه ها بشنوند و مورد شماتت دوستان نادان و دشمنان دانا قرارگيرند؟!..... مگر نميگويند كه   ( هواداران) بهترين ( سرمايه هاي استقلال) هستند؟..... پس چرا به آنها توضيح كافي از طرف باشگاه داده نميشود؟

البته درمورد  ( تعويض و يا نيمكت نشيني) سامره دربازيهاي مختلف بحث كافي انجام گرديده است و من شخصا معتقدم كه بايد به نظر ( كادرفني) احترام گذاشت ولي ( اميرخان) هم ميتوانست با ( كارتوضيحي) براي هواداران ، آنها رامتقاعدنمايد تا برخي هواداران با شعارهاي انحرافي تحريك نگردند و ( عنايتي) را دركوران بازيهاي ليگ بي روحيه نكنند!...... استقلال امتيازهاي مفتي را امسال فقط و فقط بخاطر همين حاشيه ها ازدست داد..... البته عنايتي با  (هتريك كردن) خود دربازي با ( صباباتري) بسياري ازتوطيه هارا خنثي كرد ولي قبول كنيم كه امتيازهاي مفتي را بخاطرهمان جريانات بعدازبازي باابومسلم ازدست داديم.

 

2- ترانسفر نيكبخت:  آنها كه بازي با فجرسپاسي را كامل ديده باشند خوب ميفهمند كه استقلال درغياب دو پيستون راست و چپ خود ( اميرآبادي و گيلا بخاطرمصدوميت) و جايگزين نداشتن مناسب براي آنها ( درغياب نيكبخت) و بازي نكردن منصوريان درپست اصلي خود   ( بعنوان هافبك بازي ساز) كه مجبورا به پيستون چب آمده بود ، نتوانست مهاجمان خودراتغذيه كند و همين امر باعث انجام يك بازي بسيارانتقادانگيز و بدست آوردن فقط 1 امتياز ازاين بازي بود. بعدازاين هم ما در قبال مصدوميت پيستونهايمان دراين دوجناح مشكل داريم. چرا نبايد درمورد ترانسفر ( نيكبخت)  حسابشده ترعمل گردد؟!..... اگر نيكبخت دلش بااستقلال نيست و يامسايل ديگري وجوددارد بهتراست كه اينها براي هواداران كه سرمايه هاي اصلي استقلال هستند بخوبي و وضوح بيان گردد..... البته ( ياورزاده) دربازي با ( اشتروم گراتس) نشان داد كه ميتواند درجناح چپ عنصر قابل حسابي باشد كه اميدواريم روندروبه رشد خودراطي كرده و مغرورنگردد.

 

3- خط دفاعي: اكنون هم كه خوشبختانه خط دفاعي تركيب اصلي خودرا بازيافته است ما مشكل اساسي دراين خط داريم. ابتداي فصل قراربود كه باروش 3-3-4 بازي كنيم  كه جواب نداد و به همان شيوه هميشگي برگشتيم ( روش 2-5-3) كه معمولا حقدوست بعنوان  دفاع وسط انجام ووظيفه ميكند. مادربازي با فولاد و ابومسلم و ذوب آهن و استقلال اهواز و ..... گلهايي رادريافت كرديم كه ميتوانستيم بسياري ازآنها را به آساني پذيرانگرديم. البته توپولويچ هم درصد قابل ملاحظه اي ازاين گلها را مقصراست ولي خط دفاعي ما در جايگيري و ضربات ايستگاهي حريفان ضعفهاي اساسي دارد.......... همينجا از روند روبه رشد اين خط دفاعي هم بايد انصافا بگوييم زيرا دربازي با صباباتري بچه ها عليرغم ده نفره شدن در مقابل مهاجمان خطرناكي همچون دايي و زوهاني خوب عمل كردند ولي اين نوسانات ( گاهي خيلي خوب و گاهي خيلي ضعيف) بايد به حداقل برسد..... ما ( بازگشت سبوشهبازيان)  را در بازيهاي باقيمانده به فال نيك ميگيريم.... همانطور که دامادشدن و بازگشت ( عليرضااکبرپور) را هم به ترکيب تيم به فال نيک ميگيريم...

 

4- خط حمله استقلال بهترين و  زهردارترين خط حمله ليگ برتراست. مجموع گلهاي زده عنايتي و سامره و سياوش اكبرپور بهترين گواه اين ادعاست..... البته ماهنوزنميدانيم كه برنامه باشگاه براي جايگزين سامره  ( و هماهنگ كردن يك مهاجم جديد با عنايتي و سياوش) چيست؟!

 

5- درمورد دروازه بان هم بنظرميرسدكه اميرخان قصددارد دربازيهاي باقيمانده از ( وحيدطالب لو) بيشتر استفاده نمايد. اين كار در  ارتقاء انگيزه توپولويچ و طالب لو براي رقابت و بهتربودن ، سياست جالبي است كه اميدواريم جواب دهد...........

 

 

           ........... هنوز تاپايان بازيهاي ليگ زمان زيادي باقيمانده است. دراين بازيها برخي تيمهاي بحران زده و فانوس بدست ، پوست مياندازند و يقه مدعيان راميگيرند!.... واقعا ازهم اكنون نميتوان سند منگوله دار قهرماني را به نام تيم مشخصي زد!......... ما هم همچون هواداران تيمهاي مدعي ديگر اميدواريم ولي اعتقادداريم كه ديگر استقلال دربازيهاي باقيمانده نبايد اسير ( حاشيه هاي خودساخته) گردد!........... اولين بازي استقلال درشروع مجدد ليگ با پگاه در ورزشگاه آزادي است كه پيروزي استقلال ميتواند براي تيم و هواداران روحيه بخش باشد.... درحاليكه پرسپوليس بايد در انزلي به ديدار ملوان برود.  فولادخوزستان در تهران ميهمان سايپا است و ذوب آهن هم در  شيراز به مصاف برق شيراز ميرود. نتيجه اينكه از 4 تيم صدرجدول فقط استقلال ميزبان است و بقيه بايد درخانه حريفان به بازي بپردازند.........

 

آبي دل باشيد و  خدانگهدارتان .....

/ 0 نظر / 3 بازدید