عجب فرصتهايی ازدست رفتند!

.... تقدير چنين بود كه استقلال دريكي ازبهترين بازيهايش درليگ امسال و درحاليكه دوگل ازحريفش جلوتربود، فقط روي دو اشتباه خط دفاعي و دواتفاق نادر،اندوخته هايش راازدست داد و عليرغم يك بازي زيبا و كاملا تهاجمي به گل پيروزي نرسيد........ هيچكس نميتواند منكربازي زيباي استقلال در روزگذشته باشد. بيادداشته باشيم كه تيم ابومسلم در شش بازي گذشته فقط بايك گل خورده بهترين خط دفاع ليگ برتر بود ولي استقلال بود كه توانست اينچنين بردروازه آنها يورش برد و به گل برسد....... نكته ي مبهم فني اين بازي ( تغييرسيستم دفاع پوششي به دفاع خطي) بود كه يكي ازعوامل مهم دريافت دوگل ازحريف شد و هنگاميكه صادقي هم درتركيب خط دفاعي قرارگرفت و سيستم دفاعي به همان دفاع پوششي تغييريافت خطر جدي دروازه استقلال راتهديد نكرد ولي فرصتهاي استقلال يكي پس ازديگري ازدست رفت تا ( ميثاقيان و شاگردانش) باشانس و اقبال باورنكردني به شهرشان بازگردند....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

سلام بر هواداران استقلال و آبي دلان: استقلال بازي را بااين بازيكنان آغازكرد: توپولوويچ، اميرآبادي ( عليرضااكبرپور دردقيقه 70)، حقدوست، لطفي، جيلائوري، فرزادمجيدي، فكري، شيري ( صادقي ازدقيقه 65)، نيكبخت، سياوش اكبرپور و عنايتي.

 

استقلال بازي راباسيستم 2-4-4 آغازكرد و نكته جالب اينكه صادقي و قرباني درتركيب اوليه نبودند و برخلاف نوشته برخي روزنامه ها سامره درتركيب 18 نفره قرارداشت. درده دقيقه اول ابومسلم سه كرنر بدست آورد و ازدقايق 10 به بعد استقلال سواربربازي شد و توپ و ميدان رادراختيارگرفت. استقلال تا دقايق آخراين نيمه حدود 6 موقعيت گل بدست آورد كه ازبازي زيباي نيكبخت و شيري و سياوش اكبرپور و جيلائوري نصيب استقلال شد. بالاخره دردقيقه 43 اين زحمات به ثمرنشست و جيلائوري كه يكي ازبهترين بازيكنان استقلال بود با يك سانترزيبا ازجناح چب فرزاد مجيدي راصاحب يكموقعيت گل كرد كه ضربه سراين بازيكن اززاويه بسته برتوردروازه ابومسلمبوسه زد. نكته جالب توجه دراين نيمه و حتي نيمه دوم اشتهاي سياوش اكبرپور براي گلزني بود.

 

درنيمه دوم -  بازهم استقلال اشتهاي خودرا براي گلزني نشان ميداد بطوريكه جيلائوري دردقيقه 57 بايك شليك زيبا تيردروازه حريف رابه لرزه درآورد و توپ برگشتي رانيكبخت با سربه دروازه حريف كوبيد كه پس ازبرخوردبادروازه بان حريف نصيب سياوش اكبرپورشد و اوهم بافرصت طلبي تمام گل دوم استقلال و اولين گل خودرا درليگ امسال به ثمررساند. نكته جالب اينكه سياوش اكبرپورپس ازگلزني به سراغ سامره رفت و بااو شادي كرد.

 

گل اول ابومسلم- دودقيقه بعدازگل دوم استقلال، يك توپ سرگردان درمحوطه هجده قدم استقلال نصيب بازيكن ابومسلم گرديد و اوهم بسادگي لطفي رادريبل زد و دروازه استقلال رابازكرد. نبودن مدافع پوششي و كمبودنفرات دفاع و اشتباه محرزلطفي ازعواملاساسي اين گل بود. سه دقيقه پس ازاين گل بازهم يك توپ سرگردان درمحوطه هجده قدم استقلال نصيب بازيكن ابومسلم شد و جيلائوري كه ازجناح چب براي پركردن خلاء دفاعي تيمش خودرابه اين نقطه رسانيده بود سعي كرد بايك تكل مانع ضربه حريف گردد كه توپ پس ازبرخوردباپاهايش وارددروازه استقلال شد و گل دوم ابومسلم شكل گرفت!

 

البته اگرهم جيلائوري اين تكل رانميزد و يا پاي حريف راميزد امكان گل خوردن استقلال زياد بود زيرا موقعيت مهاجم حريف بادروازه بان استقلال تك به تك بود.

 

به محض دريافت اين گل صادقي بجاي شيري به ميدان آمد و دركنارلطفي و حقدوست سه دفاع اصلي استقلال شدند و سيستم دفاعي به همان حالت بازيهاي قبلي بازگشت و ياران استقلال دست به حمله زدند. عليرضااكبرپورهم بجاي اميرآبادي درتركيب استقلال قرارگرفت و حملات همه جانبه استقلال ادامه داشت و فرصتهاي طلايي بكي پس ازديگري ازبين ميرفت. بهترين فرصتهاي استقلال ضربه سرنيكبخت و شوت سياوش اكبرپور و شوت سرضرب فرزادمجيدي ازچندمتري دروازه و برگردان نيكبخت بود كه يكي پس ازديگري ازدست رفت و حتي دروقت اضافه هم سياوش اكبرپور بايك شوت زميني و خطرناك ميرفت تا گل پيروزي تيمش رابه ثمررساند كه دروازه بان بخوبي و باهنرنمايي توپ را درگوشه سمت راست دروازه مهاركرد.

 

دربازي ديروز نيكبخت و سياوش اكبرپور و جيلائوري و مهدي شيري وفرزادمجيدي بهترين بازيكنان استقلال بودند و فكري و لطفي هم بازي ضعيفي راازخودبه نمايش گذاشتند. عنايتي هم يكي دوموقعيت مسلم گلزني را نتوانست به ثمررساند. تعداد كرنرهاي استقلال و موقعيت خطرناك استقلال دراين بازي تقريبا دوبرابرحريف بود و تعدادشوتهاي بسمت دروازه هم 4 برابر حريف ( 8 در برابر2) . ازاستقلال اميرآبادي و عليرضااكبرپوراخطارگرفتند و يك كارت زرد نصيب بازيكنان حريف شد.

 

استقلال بااين مساوي 13 امتيازي شد و دررده سوم جدول قرارگرفت. سايپاهم باتساوي درآخرين لحظه بافجرسپاسي درشيراز، 14 امتيازي شد و بافولاد كه ملوان راشكست داده است دررده هاي اول و دوم جدول قراردارد. پرسپوليس هم باتساوي 0-0 با سپاهان در رده نهم جدول قراردارد. درهفته هشتم ليگ برتر استقلال با ذوب آهن اصفهان ديدارميكند.

 

زنده باداستقلال پرافتخارترين تيم ايران درآسيا. آبي دل باشيد و خدانگهدارتان

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید