مرفاوی و نشانه های امید

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

 

درمقاله قبل که تحلیلی خلاصه از 5 بازی ابتدایی استقلال درلیگ نهم بود به دونیمه پر و خالی لیوان پرداختیم واشاره کردیم که استقلال مرفاوی درنتیجه گیری موفق و درگلزنی ناکام می باشد... بحران گل نزدن استقلال درحدی بود که حتی موفقیت استقلال درنتیجه گیری را هم تحت الشعاع قرار داده بود و اگر اوضاع به آن منوال پیش می رفت می توانست منشا’ نگرانی هایی برای آینده باشد.

 

البته به این معضل موارد دیگری همچون نمایش نه چندان دلچسب آبی پوشان و عدم انسجام تیمی و مشخص نشدن ترکیب اصلی تیم و عدم تطبیق برخی از بازیکنان با پست های جدیدشان راهم مطرح کردیم تا انتظارات معقول و منطقی مان را ازکادرفنی استقلال پس از 5 هفته اعلام کرده باشیم... انتظاراتی که قطعا دراین فصل بیش ازفصل سابق است زیرا کادرفنی جدید استقلال یک تیم قهرمان را تحویل گرفته است و برخلاف فصل ششم عمدتا مهره های اصلی خودرا حفظ کرده و حتی مهره های ارزشمنددیگری راهم جذب کرده است.

 

به هرحال استقلال پس از هفته پنجم واردفازجدیدی شد که امیدواری هواداران را افزایش داد... آمار 3 بازی اخیراستقلال به نسبت 5 بازی قبل خیره کننده است!.... در5 بازی ابتدای فصل استقلال هرچند  فقط یک گل دریافت کرد ولی تنها 4 گل به ثمر رسانید درحالیکه در3 بازی اخیر استقلال 8 گل به ثمررسانیده و البته بازهم فقط یک گل دریافت کرده است.

 

لازم به توضیح است که همواره نمی توان تمامی واقعیت را ازآماروبراساس اعداد و ارقام استخراج کرد وبعنوان مثال نمایش بازی استقلال در3 بازی اخیر ( علاوه براخذ 7 امتیاز و 8 گل زده ) نسبت به 5 بازی ابتدایی فصل دلپذیرتر گردیده و هواداران را ارضاکرده است و این موضوع سوای موفقیت تیم درگل زنی و نتیجه گیری محض است.... درواقع می توان ادعاکرد که بازی های اخیراستقلال علاوه برنتیجه گیری ،  توام با بازی های زیبا و براساس تاکتیک ها ونقشه های موفقی بوده است واین مهم به هواداران استقلال این امیدواری راداده است که باادامه این روند درآینده شاهد نمایش های زیبا ودلپذیری ازتیم محبوبشان باشند وهمچون تیم های تحت هدایت قلعه نویی ازنمایش بازی آبی پوشان لذت ببرند.

 

دراین ارتباط اگرکمی به مسایل فنی دقیق تربنگریم شاهد تغییرات مثبتی درتفکرات کادرفنی و نیز بازی آبی پوشان خواهیم شد و همین موارد می تواند ازعوامل اصلی تغییرات مثبت وموفقیت های اخیر درقطب آبی فوتبال کشور باشد... بعنوان مثال ماقبلا گفته بودیم که ستاره سال قبل استقلال ( خسروحیدری) درسیستم امسال نتوانسته است بازدهی مطلوب را داشته باشد ولی خوشبختانه در3 بازی اخیر این بازیکن قادرگردید خودرا باپست جدید تطبیق دهد و نقش یک بازیکن بسیارموفق را درمیانه زمین ایفانماید... علاوه بر این موضوع ، استقلال که درهفته های آغازین و درغیاب هافبک های بازی سازی همچون جباری وجانواریو خلاء حضور بازیکنان تکنیکی و موءثر را درمیانه زمین احساس می کرد قادر گردید باحضور پررنگ جانواریو ( درکنارحیدری) میانه زمین را ازآن خودکرد تا مهاجمان تیم را بهترازسابق تغذیه نماید و موقعیت های متعددی خلق کند... درکناراین ها می بایست از دستیابی نسبی کادرفنی استقلال به  ترکیب اصلی سخن گفت و بطورخاص به ترکیب مهاجمان دربازی های اخیراستقلال ( برهانی – سیدصالحی) اشاره کرد که این موضوع به تفکرات مثبت کادرفنی استقلال به رهبری مرفاوی معطوف می گردد که حاضرشد به دومهاجم مزبور اعتمادکرده و دو مهاجم صاحب نام دیگرخودرا ( عنایتی – سیاوش اکبرپور ) برروی نیمکت بنشاند تاعطش آنان برای گلزنی دوچندان گردد!

 

ضروری است به یک نکته بسیارمهم دیگر درارتباط بابازی های اخیراستقلال اشاره کرد که می تواند نویدبخش ظهور یک مرفاوی جدید دراین فصل باشد!... مرفاوی دیگری که درکسوت مربی گری با مرفاوی فصل ششم تفاوت های بارزی داشته باشد و تیمش را شجاعانه ارنج کرده و متهورانه تعویض نماید و ضمنا به بازیکنانش القا نماید که درصورت پیش افتادن ازحریف بهیچوجه ارضانشوند و به لاک دفاعی فرونروند!... همان نمایشی که هواداران را دربازی استقلال با ابومسلم به وجدآورد تا درخانه حریفی که همواره وحتی درشرایط بحرانی برای مهمانانش یک لقمه گلوگیربوده است سنگین ترین شکست تاریخ خود درلیگ را  درخانه تجربه نماید و به سکوی پرتاب استقلال درلیگ نهم تبدیل گردد!

 

فعلا و درحال حاضر به همین نکات بسنده می کنیم و یادآوری نکات دیگر را به آینده ای نزدیک موکول می نماییم... درنوشته حاضر ازنقاط ضعف استقلال سخنی نگفتیم ولی لازم است خیلی خلاصه و گذرا به این موضوع اشاره کنیم که درصورتیکه استقلال گل اول بازی رادریافت کند و یادرشرایط بحران قرارگیرد آیامرفاوی و تیم تحت هدایتش خواهندتوانست  برشرایط مزبور غلبه کرده و تیم را ازبحران بوجودآمده خارج گردانند؟... همان شرایطی که بعضا درتیم های تحت هدایت قلعه نویی ( ویاهرسرمربی دیگری) اتفاق می افتد ولازمه خروج ازآن شرایط به توانایی های فنی و روحی – روانی سرمربی بازمی گردد.... و یا اینکه باتوجه به تعدد بازیکنان بزرگ دراستقلال این فصل وانتظارات آنان مبنی برحضور درترکیب اصلی ، آیا مرفاوی قادربه مدیریت صحیح و بدون حاشیه نیمکت استقلال خواهد بود؟ و... و خلاصه مواردی که برای دستیابی به پاسخ های آن بایستی درانتظار گذشت زمان بمانیم...

 

درحال حاضر برای مرفاوی یک فرصت طلایی و کاملا استثنایی بوجودآمده است که دراوج آمادگی تیم تحت هدایتش شهرآورد این هفته را باموفقیت پشت سرنهاده و یک نقطه عطف تاریخی را درزندگی ورزشی خود روشن و پررنگ نماید... البته ناگفته نماند که دربی یک بازی خاص و استثنایی است و معمولا نتایجش ارتباط چندانی با آمادگی تیم ها و جایگاه دوتیم سرخابی درجدول رده بندی ندارد!.... انشاءالله درمورد آن بازی وباتوجه به شرایط حساس موجود قبل ازبازی خواهیم نوشت.

آبی دل باشید...

/ 1 نظر / 8 بازدید
شاهرخ

شما خیلی خوب و جذاب می نویسید. پس مطلب دربی چی شد؟ ما باید ببریم. استقلال سرور پرسپولیسه