ميلاد امام رضا(ع) مبارک باد.

تقديم به امام هشتم و عاشقانش:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Reza.jpg 

اي امام رئوف:

تو ماه بودي و شباهنگام كه ديده ازاغيارپنهان مي ساختي، برآسمان طلوع ميكردي تا ستاره ها طريق تورا طي كنند.

 

اي فرزند موسي بن جعفر(ع):

 در روز ميلادت، شيعيان با چشمه نگاه تو رخ مي شويند  و سرازخواب برمي دارند... ( طلوع) تو ( طلوع عشق) بود در ( شهر مدينه)  و تمامي سرزمين هايي كه صحنه  نبرد ( عشق و نفرت) بودند...

 

اي پرچمدار عشق:

بانگاه تو ديده بانان خصم رخ برمي تافتند. تو پرچم دار ( عشق و آزادي و آزادگي) بودي و همدم (مظلومان تاريخ) و ( رفيق ستارگان)!.....

 

اي پيام آور انسانيت:

 هرستاره دوردست غريب ، درچنين شبي ، بدان اميد چشمانش را به روي خاكدان تيره بر مي گشايد كه شايد تورا برزمين ببيند و حديث درد فراق و تنهايي خويش را باتو بگويد. تو ( عصاره عشقي) هستي كه خداوند به شيعيان، مظلومان و ( ايرانيان)  تقديم كرده است...

 

اي از تبار پيامبران:

 تو درد نخل هاي ( بي سر) رامي دانستي و آنها درگوش تو نجوي كرده بودند عشقي را كه تو به ( مظلومان) داشتي. وقتي تو تولد يافته و براي انجام رسالت ( انبياء و اولياء) برخاستي، محرومان هم از تو آموختند ( چگونه ايستادن) را !.....

 

اي وارث انبياء و اولياء:

 امشب عاشقان تو  نام مقدست را ( نجوي) ميكنند و ميليونها انسان به نظاره مي نشينند كه ( گل هاي ولايت) در سرزمين هاي عشق مي رويند و  ميليونها انسان از رايحه دل انگيز آن سرمست مي گردند. در چنين شبي ( تك درخت شهر عشق) ثمرداد و ما لحظه هاي ناشناخته را در ( ميلاد ) تو شناختيم! ... و پس از آن با نام و ياد تو ، باغ ها سبزشدند و ستاره ها خنديدند، ابرها گريستند و ( آسمان) زيباترين ترانه را در وصف امام رضا(ع) و عاشقانش سرود!.....

 

اي امام رضا(ع):

 امشب ( عاشقانت)  سرشار از ( ترانه) هستند و بوي ( شكفتن) مي دهند... ما ( عاشقانت) با نام ( مقدس و نوراني) تو از بن بست ( غم ها و نامرادي ها) مي گريزيم و شادمانه به ( پرواز) در مي آپيم.....

 

 

سالروز ميلاد امام هشتم برهمه شيعيان، جوانمردان و آبي دلان مبارك باد.........

 التماس دعا... مجيد

/ 0 نظر / 4 بازدید