هواداران استقلال! بهوش باشيد!

... و اكنون كه دربي نيم فصل انجام شده است و استقلال بااختلاف  فقط  يك امتيازنسبت  به تيم صدرجدول دررده دوم قرارداردوازطرفي پس از  شش  هفته، تيم محبوب ما به تركيب  ثابت و اصلي خوددست يافته و به هماهنگي تاكتيكي و فني و رواني آرماني نزديك گرديده است‏‏، همانها كه سال گذشته باايجادجنگ رواني براي استقلال و ايجادحاشيه امنيت براي رقيبش(تيم پاس) اجازه ندادند پرافتخارترين تيم ايران درآسيا جام قهرماني ليگ برتررابدست آورد‏، ازهم اكنون براي بزيركشيدن تيم محبوب ما چنگ ودندان تيزكرده اند!!!......... شمابخوانيد تيترهاي برخي روزنامه هارا كه پس ازدربي، (تعويض هاي استقلال) را پيراهن عثمان كرده اند!!!... واقعيت اين است كه اينها نه ( امير) را قبول دارند و نه ( سامره) را.... همانطوركه درجريان سازي قبلي هم آنها نه ( قلعه نوعي) راقبول داشتند و نه (حجازي) را......... ولي ماهواداران بايد هوشيارترازگذشته باشيم. هنگاميكه يكي ازروزنامه هاي ورزشي از كسادي روزنامه هاي ورزشي پس ازدربي اطلاع ميدهد و هنگاميكه براي شكستن اقتدار سرمربي و كادرفني استقلال و رودرروقراردادن بازيكن محبوب و محجوب ما(سامره) باكادرفني ( جريان سازي) نموده و به تيم رقيب مدال شجاعت ميدهند! و هنگاميكه ......، وظيفه ي ماهواداران فقط و فقط ( هوشياري) است....... ماميدانيم كه اميربهترازآن دلسوزان واقعي خيروصلاح استقلال راميخواهد و سامره هم بهترازماميداند كه درچه باشگاهي توپ ميزند و .......<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

سلام برهواداران استقلال و آبي دلان –  استقلال تنها تيمي است كه 4 بار تامرحله فينال جام باشگاههاي آسيا صعودكرده است كه دوبار به مقام قهرماني و دوباربه مقام نايب قهرماني رسيده است. ازايران فقط تيم پاس است كه فقط يك بار اين افتخارراداشته است كه به مقام قهرماني آسيادست پيداكند و تيمهاي ديگر همچون پرسپوليس هيچگاه نتوانسته اند حتي تامرحله فينال هم پيش روند......... اگر امكانات فوتبال ايراني و باشگاههايي همچون استقلال را باديگررقباي آسيايي كه مدعي فتح اين جام هستند مقايسه كنيم بهتر متوجه ميشويم كه استقلال در صحنه ي آسيا چه افتخارات باشكوهي را براي خود و هواداران و ملت ايران رقم زده است ......... اولين قهرماني آسيا درحالي به استقلال رسيد كه فيناليست ديگر آسيا تيمي از اسرائيل بود كه سابقه ي قهرماني آسياراهم داشت. بگواهي تاريخ و همه ي آنها كه درآن زمان فوتبال را دنبال ميكردند(سال 1970) درآن بازي استقلال نه فقط رسالت يك ملت، كه رسالت همه ي ملتهاي مظلوم و تحت ستم  كشورصهيونيستي را بردوش داشت و دريك بازي نفس گير ودرحاليكه بازي را تا دقايق آخر واگذاركرده بود به يك پيروزي حماسي دست يافت و نه فقط يك ملت، كه ملتهاي ديگرتحت ستم و آزاديخواه را هم سرافرازكرد و برفرازقله ي قهرماني آسيا بوسه زد و سرود قهرماني خواند و ........ از آن نسل و ازآن روزتاريخي يادگاراني همچون پورحيدري و حجازي و... حضوردارند و البته عزت ا... جانملكي هم برحمت خداپيوسته است.

 

       بااين مقدمه احتياجي نيست كه ثابت كنيم استقلال بزرگتروريشه دارترازآن است كه بتوان با آن بازي كرد! خير. همه ي تاريخ پرافتخاروطلائي استقلال، نسل به نسل به هواداران منتقل گرديده است و هواداران استقلال هم ( همچون سال گذشته) ثابت كرده اند كه درزمانهاي حساس و تعيين كننده ( همچون بازي آخرليگ سال گذشته) باحضوردرصحنه و درك و شعوربالاي خود اعجاب همگان را برمي انگيزند و دراسارت جريان سازان و بدخواهان تيم محبوبشان قرارنميگيرند. البته سال گذشته استقلال اززمان نيم فصل براي صدرجدول و قهرماني خيزبرداشت ولي امسال قضيه تفاوت دارد. استقلال امسال  ازهمان هفته هاي اول ( عليرغم دومساوي) براي قهرماني خيزبرداشته است و لذا همانها كه موفقيتهاي استقلال را برنمي تابند ازهم اكنون ازهرفرصت و بهانه اي براي برهم ريختن اوضاع استقلال استفاده ميكنند.

 

 

       واكنون چندكلمه هم با بازيكنان استقلال: شماكه بهترازماهواداران ميدانيد پرچم پرافتخارچه باشگاهي رادردستان خودداريد اجازه ندهيد باافتخارات اين باشگاه و احساسات هواداران ميليوني خود اينچنين بازي كنند. مااگرسال گذشته هم براي ازدست دادن قهرماني تاءسف خورديم درعوض شادبوديم كه ( حاشيه هاي استقلال) رو به اتمام است و امسال هم ازهمه ي شما همين انتظارراداريم كه حاشيه هاي مزبوررا ريشه كننماييد. شما هم بهترازماميدانيد بسياري از رسانه هاي موجود ( درحالت خوشبينانه) فقط براي فروش خود شمارا(علم) ميكنند و ........ آري، شما ميدانيد كه ( هواداران) استقلال دردنيا بي نظيرند......... پس بهتر ( قدرشناس ) وفاداري و عشق آنها باشيد.

 

 

.... واينك اي محبوب و اي استقلال!...... اكنون نام تو تنها يك هويت ورزشي نيست، بلكهزيارتگاهي است كه ميليونها عاشق و آبي دوست٬ پروانه وار ٬ هر روز بدان سوي روي ميآورند و شاعران تو را مي سرايند و تو نيز دريارا!.............

 

 

زنده باد استقلال پرافتخارترين تيم ايران درآسيا.

 

                                                 

                                                        آبي دل باشيد و خدانگهدار

 

/ 0 نظر / 3 بازدید