چشم اندازاستقلال واقعی

استقلال درسه هفته لیگ برتر ازسه بازی انجام شده حدود25 فرصت گلزنی داشته است درحالیکه حریفانش درمجموع فقط 10 فرصت گلزنی داشته اند. فرآیند تغییرات استقلال دراین سه هفته ( مثبت) است و هواداران امیدوارند که استقلال هرچه سریعتر به ( ترکیب آرمانی) و ( ثابت) خوددست یابد و این روند را بازی به بازی ادامه دهد تادرزمانیکه حریفان همچون کشتی های شکسته به گل می نشینند، بتوان زودترازسال گذشته شاهد ( صدرنشینی) پرافتخارترین تیم ایران درآسیا باشیم..... البته امیدواریم به موازات روندروبه رشد تیمی استقلال، سربازان آبی قدروضعیت فعلی استقلال و حضور پرشورهواداران رابدانند و اجازه ندهند که ( حاشیه) ها به استقلال بازگردد........<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

سلام بر هواداران استقلال و آبی دلان: پس ازحدود دوهفته به حضورشمامیرسم و بطورخلاصه و فهرست وار با شماسخن میگویم:

 

1- درمشهد بیادتان بودم-  پس ازازکارافتادن کامپیوترم ( که هنوزهم راه نیفتاده است) و درگیربودن با مسائل مختلف کاری و ... موفق شدم باخانواده و مادربه مشهدسفرکنم. این هم لطف خداوند بود که درشلوغترین روزهای مشهد چنین توفیقی داشته باشم. آخرین بارسه سال قبل بود که پس ازحدودیکماه ازیک عمل جراحی مرابه مشهد بردند ولی این بار درکمال سلامت بودم..... راستی چه حالی داردوقتی روبروی ضریح مینشینی و فارغ از همه جا باامام خود سخن میگویی!..... درآنجابرای همه ی شمادعاکردم و بخصوص برای سلامتی تان....... بازی استقلال و صباباتری را درمشهد از سیما دیدم. درآنجاازفرصت استفاده کردم و بازی ابومسلم – فولاد راهم دیدم. یک بازی پایاپای بودو بانتیجه مساوی صفر- صفر تمام شد. موسوی و موءمن زاده ( یاران قدیم خودمان) درترکیب فولاد بودند و خوب بازی کردند و ابومسلم هم ازنام حریف نترسید و هجومی بازی کرد. ابومسلم و میثاقیان میتوانند درمشهد یقه ی هرتیمی رابگیرند.

 

2- استقلال 1 – صباباتری 1 – استقلال بازی راهجومی آغازکرد و زودبه گل رسید ولی انگاراشتهای خودراازدست داد. البته من بازی استقلال را بهتراز هفته اول دیدم. کمی روانتر بازی میکردند ولی بازهم درنیمه دوم قدرموقعیت های خودراندانستند. داوری بازهم به ضرراستقلال بود بخصوص در نشان ندادن کارت قرمز به دوبازیکن حریف ( بختیاری زاده و بازیکن خارجی صباباتری)...... برخی پیشکسوتان استقلال هم بعدازبازی مصاحبه هایی کردند که دراین شرایط کارجالبی نبود زیرا آنهاخوب میدانند که برخی روزنامه ها فقط انتظار میکشند استقلال را وارد(حاشیه) نمایند. غیرازتماشاگران ورزشگاه، آنهاهم که ازسیمابازی رامینگریستند باچشمان خوددیدند که قلعه نوئی به برخی هواداران که برعلیه نوازی شعارمیدادند اشاره کرد که این کاررا متوقف نمایند پس دیگر چه دلیلی دارد که برخی برعلیه او مصاحبه کنند و کاررادراین روزها برای استقلال دشوارسازند؟! امیدواریم که ( منافع استقلال) بر همه چیز ترجیح داده شود. امیدواریم....

 

3- استقلال 2 – فجرسپاسی 1 – بازیهای این دوتیم درچندسال اخیر واقعا دیدنی است. استقلال درحالی به مصاف حریف میرفت که ( نیکبخت) رادرترکیب تیم نداشت ولی براساس همان شیوه ی علمی و صحیح استقلال نباید متکی به بازیکن باشد. جیلارودی و منصوریان درجناح چپ عالی بودند و بخصوص ( منصوریان) با بازیسازی عالی و بدون نقص خود همگان رابیاد سالهای نه چندان دورخود درتیم ملی و استقلال میانداخت. عنایتی درنیمه دوم اولین گل استقلال راازروی نقطه پنالتی به ثمررسانید و سامره هم شوت سنگین جیلارودی را که توسط دروازه بان ( دفع ناقص) شده بود به گل دوم استقلال و گل اول خوددرلیگ برتر امسال تبدیل کرد.

       حقدوست دراین بازی درترکیب اصلی قرارداشت و ثابت کرد که یک مدافع ششدانگ و پا به توپ است. قدرت بالای او درحمل توپ باپا امتیازی بزرگ برای استقلال به شمار میرود. لطفی و صادقی هم خوب بودند. امیرآبادی و مجیدی هم ازبازی قبل بهتربودند و منصوریان هم که مارابه یاد ضرب المثل ( آب درکوزه و ما تشنه لبان میگردیم) می انداخت. راستی حیف نیست وقتی منصوریان راداریم دنبال هافبک بازیساز ازکشورهای خارجی باشیم؟!البته امیدواریم او مصدوم نشود و شیری و فکری  و مجیدی هم بهتراز گذشته بتوانند درامربازیسازی موفق باشند. ( جیلائوری) هم همچونیک سرباز وظیفه شناس و فداکاراست. باورکنید او میتواند جزو کاندیداهای بهترین دفاع چپ لیگ قرارگیرد. گل دوم استقلال با سماجت و پشتکار او بدست آمد. عنایتی و سیاوش اکبرپور و سامره هم خوب بودند و البته بازهم استقلالواقعی را باید در دوسه هفته ی آینده به تماشا بنشینیم. توپولوویچ هم درون دروازه خوب و بدون اشتباه بود و دوسه مورد ازموفعیت های خطرناک حریف را مهارکرد.......

 

4-  بازی بعدی استقلال با پگاه گیلان در شهررشت است که روزپنجشنبه 9 مهرماه باید انجام گردد. استقلال سال گذشته این بازی را درخانه حریف باپیروزی پشت سرگذاشت و امیدواریم امسال هم ازاین بازی سه امتیازلازم راکسب نموده و درکنارآن به ( هماهنگی تیمی) و ( درک متقابل ازیکدیگر) برسند.

 

5- وضعیت  جدول و دیگر مدعیان – درحال حاضر که سایپای بی ادعا با9 امتیاز درصدرجدول قراردارد و استقلال هم دررده ی دوم جدول است ( با5 امتیاز). قهرمان سال گذشته یعنی پاس ازسه بازی بادوامتیاز درقعرجدول است ( بااستقلال اهواز) و طبق اخبار روزنامه پاس تمام بازیکنان ا ین تیم به 3 میلیون تومان جریمه محکوم شده اند و البته ( برهانی) به 5 میلیون تومان جریمه!. تیم سپاهان 4 امتیازدارد و ذوب آهن هم سه امتیازی است. پرسپولیس هم با پیروزی برابربرق شیراز 4 امتیازی شد و صباباتری هم 2 امتیازی است. فولاد هم باشکست از ذوب آهن 4 امتیازی است و ......

 

درپایان امیدوارم که فراغت پیداکنم به همه دوستان همچون سابق سربزنم و برایتان پیام بگذارم و اگر درحق شماکوتاهی کرده ام مراببخشید و این رابه حساب گرفتاریهای اجتناب ناپذیر بگذارید............ آبی دل باشید و خدانگهدارتان.

 

زنده باد استقلال پرافتخارترین تیم ایران در آسیا. زنده باد هواداران وفادار استقلال و آبی دلان

/ 0 نظر / 4 بازدید