استقلال – سپاهان ، عبور از امیر قلعه نویی...؟!

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

  

 

بدون مقدمه باید گفت جدا از حساسیت های وضعیت فعلی استقلال و سپاهان در جدول لیگ برتر و نیاز مبرم هردو تیم به امتیازات کامل بازی ، آنچه که نبرد دو قطب فوتبال کشور را در ایستگاه هفتم لیگ برتر حساس تر و جذاب تر می کند و درکانون توجهات هواداران و رسانه ها قرار می دهد تقابل استقلال و مظلومی با امیر قلعه نویی است.

 

با این مقدمه کوتاه به اصل مطلب می پردازیم:

 

ازاین واقعیت نمی توان چشم پوشید که تاریخچه افتخارات استقلال در لیگ برتر عمدتا با شخصی به نام امیرقلعه نویی رقم خورده است... سرمربی جوان و جاه طلبی که توانسته است باکسب 2 قهرمانی در جام حذفی و 2 قهرمانی در لیگ برتر و 3 بار شکست رقیب سنتی در3 فصل متوالی و... یک رکورد تاریخی برای استقلال و فوتبال ایران برجای بگذارد و جایگاه خود را در جامعه فوتبال کشور ما بامیلیون ها هوادار و علیرغم امواج مخالفت ها و تخریب ها تثبیت نماید...

 

این سرمربی زیاده خواه و جاه طلب حتی در اولین فصل حضور خود در تیم زرد پوشان سرزمین زاینده رود ، توانست با تیم تحت هدایت خود به قله قهرمانی لیگ برتر صعود کند و به هفت سال انتظار قطب زرد فوتبال ایران پایان دهد تا بازهم یک رکورد تاریخی دیگر برای خود برجای بگذارد و منتقدان خود را درموضع انفعال قراردهد!

 

گزافه نیست که نام قهرمانی های استقلال و شکست رقیب سنتی درشهرآوردها و دوران طلایی آبی پوشان و میلیونها هوادار دردهه اخیربگونه ای باورنکردنی با نام امیرقلعه نویی گره خورده است بنحویکه نسل فعلی هواداران استقلال و حتی نسل های قبل هر بار که استقلال را دربحران می بینند نام وی را بعنوان یک " منجی " در ورزشگاهها تداعی کرده و فریاد می کنند.

  

هرچند امیر در پایان فصل هشتم وعلیرغم کسب 2 جام قهرمانی متوالی حذفی ( فصل هفتم ) و لیگ برتر به طرز مشکوک و غیرقابل باور ازاستقلال رانده شد تا با وعده جذب یک سرمربی بزرگ خارجی هواداران را بازی داده و شیرینی قهرمانی را به کامشان تلخ نمایند و یک فصل پرحاشیه را برای آنان رقم بزنند و نهایتا موفقیتی را هم در لیگ برتر و جام حذفی و لیگ قهرمانان بدست نیاورند ، اما بازهم تقدیر بگونه ای رقم خورد که درفصل دهم امیر در سرزمین زاینده رود باقی بماند و پیشکسوت دیگری همچون مظلومی ناخدای کشتی طوفان زده آبی ها گردد.

  

و اکنون دنیای بی رحم ودرعین حال جذاب فوتبال بازهم امیرقلعه نویی را همچون برخی ازمقاطع گذشته برسرراه استقلال قرارداده است... این بار امیرقلعه نویی با تیم تحت هدایت خود درحالی به مصاف استقلال می شتابد که تیم تحت هدایت خودرا که وضعیت چندان مناسبی ندارد ازمیانه جدول به رده های بالاترصعوددهد و راه قرارگرفتن درجمع مدعیان را هموارسازد.

 

واما پرویز مظلومی هم بااستقلال که هفته های سختی را درابتدای لیگ دهم گذرانیده است چنین هدفی را مدنظر دارد تا به حرف و حدیث های اخیر پایان دهد و تیم تحت هدایت خود را از وضعیت پرنوسان و متزلزل هفته های اخیر به یک تیم باثبات و مدعی تبدیل نماید و لذا هردوسرمربی برای کسب امتیازات کامل بازی با تمام وجود چنگ و دندان تیزکرده و به کمتر ازآن رضایت نمی دهند...!

 

نکته مهم اما این است که این نبرد هرنتیجه ای دربرداشته باشد برای " شخص مظلومی " حساس تر و تعیین کننده تر است!... امیرقلعه نویی با این باخت به قهقرا نمی رود زیرا کارنامه سرمربی گری وی درلیگ برتر پرافتخارتراز همتای خویش است اما این مظلومی است که باوجود انتظارات فزاینده هواداران استقلال و رویاهای شیرینی که خود برای هدایت و افتخارآفرینی با این تیم درسرمی پرورانده است ، می بایست از یک گردنه خطرناک درکوره راه لیگ برتر عبور کرده و خودرا اززیرتیغ انتقادات رهاسازد و درضمن جایگاه خودرا در این تیم تثبیت نماید.

 

آری ، بازی سرنوشت ساز روز جمعه هرچند برای امیرقلعه نویی حساس است اما برای مظلومی شاید حکم نبرد مرگ و زندگی را داشته باشد زیرا باعث تثبیت جایگاه نسبتا متزلزل وی در استقلال و بخصوص درمیان هواداران می گردد... اگر مظلومی پیروز این میدان گردد بایک تیر دونشان زده است:

  

اول اینکه تیم تحت هدایت خویش را ازوضعیت فعلی خارج ساخته و باکسب امتیاز کامل این بازی وضعیت استقلال را درجدول بهبود می بخشد و راه اوج گیری آبی پوشان را باروحیه ای دوچندان خوب هموار می سازد.

 

هدف دوم می تواند این باشد که مظلومی با برنده شدن دراین بازی خود را از زیر سایه نام امیرخارج سازد زیرا بدون شک دردهه اخیر نام تمامی سرمربیان مختلف استقلال همواره تحت الشعاع نام امیر قلعه نویی قرارداشته است.

  

به عبارت ساده ترمظلومی واستقلال هرکدام برای تحقق اهداف خویش ناگزیرند که ازامیرقلعه نویی عبورنمایند...

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید