ميلاد گل نرگس مبارک باد ...

079.jpg

يامهدي (ع):<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

امشب ميخواهم از توبگويم و ازتو بسرايم...ميخواهم بگويم تو باطوفان مي غري و با رودخانه ها جاري ميگردي... بادرياها موج برميداري و با درختان شكوفه ميدهي... بابارن سبزمي شوي و با خورشيد و ماه و ستارگان مي درخشي ...

 

 

اي از تبارنور!:

 

آنگاه كه درنيمه هاي شعبان و نيز درآدينه ها ميثاق هاي فراموش شده مان را بر قله كوه صبر و حلم خويش حك ميكني ، كوه ها برعظمت صبر تو رشك مي برند و آنگاه كه بر رفيع ترين قله هاي ايمان و حماسه ها مي ايستي ، قلبمان ازاحساس انتظار و عشق تو لبريز مي گردد و نرگس از شكوه ديدگان تو شرمگين ...

 

آنگاه كه حديث عشق تو بر كوير تشنه انديشه و وجودمان مي بارد ، تمامي ترديدهايمان در درياي شفاف يقين شناور ميگردد ... و آنگاه كه بذرعدالت و آزادگي را بر گيتي پرازبيدادگري مي افشاني ، آفتاب از رخشندگي روي چون ماه تو سرشار از شگفتي ميگردد و آنگاه كه .....

 

اي از تبار پيامبران!:

 

بيا و بيا ..... بيا و برايمان از عشق آسماني سخن بگو و ازلحظه ها سيرابمان كن!... ما گرسنه عشق پاكیم و تشنه حقيقت ... بيا و برفراقمان پايان بخش ... بيا و تنهايي مان را چاره كن ... من به قاصدكان شهر حديث عشق تو ميگويم تا براي همه نسلها زمزمه كنند .....

 

اي از تبار حماسه ها!:

 

تو باغباني هستي كه رويش لحظه لحظه ظهورت را برمزرعه انتظارمان هديه ميكني و ما تماشاگر بوستان پرازگلي هستيم كه درزير گامهاي استوار تو مي شكفند ...

 

اي از تبار بت شكنان!:

 

ما در طلوع خورشيد آدينه ها به آسمان مي نگریم و با انتشار نور درآن لحظه ها، موعود سبز و روءيايي را به انتظار مي نشينیم ...

 

و اي صاحب الزمان (عج):

 

 ... تو دريك آدينه مي آيي تا قله سپيدنور رابه تصرف درآوري و اشك شوق وصال را بر چهره مان بنشاني و .....

 

درود برمهدي (عج) ، پايان بخش جنايتها و سياهيهاي تاريخ و آغازگرصلح و آزادگي ...

 

 

سالگرد ميلاد باشكوه گل نرگس و منجي انسانها بر

 

 همه آبی دلان مبارک باد... التماس دعا... مجيد

 

/ 0 نظر / 3 بازدید