استقلال تهران 1- 1 استقلال اهواز

…..استقلال تهران دراولین بازی خوددرلیگ برتر سه برابرحریف همنام اهوازی اش موقعیت گل داشت که نتوانست آنهارا تبدیل به گل نماید و علاوه برآن تعدادشوت های به سمت دروازه برای استقلال تهران 5 در مقابل صفر(برای حریف)بود ولی درپایان مسابقه نتیجه ای بهتر از مساوی 1-1 بدست نیامد..... استقلال تهران باید بتواند دراین فصل براین عارضه ی مزمن وکهنه که ازدست رفتن فرصت های مسلم گلزنی است غلبه نماید زیرا برای قلعه نوئی و مرفاوی چنین امکانی وجودندارد که شخصا واردزمین شده و این فرصت های صددرصد را تبدیل به گل نمایند!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

سلام به هواداران استقلال و آبی دلان – بالاخره زنگ های شروع لیگ برتر به صدا درآمد و هواداران استقلال توانستند تیم محبوب خودرا دراولین بازی نظاره نمایند. بطورکلی هرچند استقلال دراین دیدارنتوانست انتظارات هواداران بیشمارخودرابرآورده نماید ولی باتوجه به تغییرات زیاد درترکیب تیم و تغییرات سیستم دفاعی وزمان بربودن هماهنگی، طبیعی است که بایستی پس از چندبازی به تماشای چهره ی واقعی استقلال بنشینیم.

 

       بازیکنان استقلال در دیدار با همنام اهوازی اش عبارت بودند از: توپولوویچ- امیرآبادی-قربانی- لطفی- صادقی- جیلارودی- نیکبخت- فکری- شیری- فرزادمجیدی و عنایتی که البته دراوائل نیمه دوم فردملکیان بجای شیری وارد زمین شد و ازدقیقه 75 به بعد هم اکرامی و خضیراوی بجای جیلارودی و امیرآبادی به بازی آمدند.

 

       دراین بازی توپولوویچ خوب عمل کرد و البته فعالیت او بسیارکمترازدروازه بان حریف بود زیراخطرات روی دروازه استقلال معدودبود. خط دفاع بهترازبازیهای جام صلح ودوستی کارکرد و مشخص بودکه بایکدگرهماهنگ ترشده اند. جناح راست استقلال متشکل از امیرآبادی و فرزادمجیدی درحدنام  خودنبودند ولی درعوض جناح چپ باوجودبازیکنانی مانند نیکبخت و جیلارودی خوب عمل کرد و حضوراکرامی هم دراواخربازی قدرت عملکرد این جناح را بیشترکرد بنحویکه عمدتا ازاین جناح بود که حملات استقلال تهران شکل میگرفت و خطراتی روی دروازه حریف بوجودمیآمد........ دیروز ( نیکبخت) بهترین بازیکن استقلال و بلکه میدان بود و گذشته ازگلی که وارددروازه حریف کرد در روندبازی نقش اساسی داشت و دوفرصت مسلم گلزنی هم داشت و برای دیگریاران خویش هم فرصتهای خوبی بوجودآورد که ازدست رفت...... ایکاش ( نیکبخت) با شکل و شمایل مردانه و ورزشی تری به میدان بیاید زیرا ماهواداران استقلال دوست نداریم او سوژه ی مطبوعات و رسانه هایی گردد که برای استقلال ( حاشیه سازی) میکنند!...... خط هافبک ازنظربازیسازی خوب عمل نکرد و تعویض شیری هم برهمین اساس بود. درخط حمله عنایتی خوب دوید وفرصتهایی را هم فراهم کرد و هم خودش ازدست داد.یکی از بهترین فرصت های استقلال درنیمه دوم روی سانتر کوتاه و بسیارفنی و ظریف (نیکبخت) شکل گرفت که توپ ارسالی از مقابل صورت ( فردملکیان) ردشد و افسوس تماشاگران بهوابلندشد. فرصت طلایی دیگر، ضربه چپ بای نیکبخت درحال ( سرضرب و چکشی) به سمت دروازه حریف بود که اواخرمسابقه ( ساشاایلیچ) باخوش شانسی موفق به مهارآن شد.

 

      مدعیان دیگرقهرمانی هم درروزگذشته نتیجه ای بهتر ازاستقلال نگرفتند. پاس درشیراز بانتیجه 1-2 مغلوب برق شیرازشد و ذوب آهن هم ازابومسلم شکست خورد تا امروز بابازی پرسپولیس – فولادخوزستان و یک بازی دیگر لیگ برتر وارد هفته ی دوم گردد.

 

       هواداران دیروز تیم محبوب خودرابخوی تشویق کردند ولی استقلال فقط چوب ازدست دادن فرصت های طلائی راخورد و البته میتوان امیدداشت که طبق انتظار کادرفنی و هواداران، استقلال ( هفته به هفته) بهتر شود. درضمن ماامیدواریم که(سیما) فکری اساسی برای ( گزارشگران) خود بنماید و مدیران این شبکه اجازه ندهند که گزارشگران آنها به وظایفی جزگزارشگری بپردازند!.... اگر اوضاع گزارشگری به همین نحو جلورود قطعا اعتبارسیما و مدیریت شبکه ی ورزش طبق روال گذشته مخدوش ترمیگردد! بازی بعدی استقلال درهفته ی دیگر با ( صباباتری) است که تقابل برخی یاران قدیمی استقلال ( که به صباباتری پیوسته اند) با استقلال تهران دیدنی است مشروط براینکه (حاشیه ) های ( حاشیه سازان) کاملا کمرنگ و بلکه بیرنگ باشد!

 

 

باعرض معذرت از خوانندگان گل به اطلاع میرسانم که احتمالا تا اوائل مهرماه نخواهم توانست درخدمت شما باشم و ازهمنیجا ازهمه ی شماعزیزان که برایم پیام میگذارید عذرخواهی میکنم و انشاءا... دراولین فرصت برای شما پاسخ خواهم داد و به وبلاگهایتان سرخواهم زد........ آبی دل باشید و خدانگهداااااااااااااااااار.

 

 

          زنده باداستقلال پرافتخارترین تیم ایران در آسیا.

/ 0 نظر / 4 بازدید