و بازهم امیدی دیگر...

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

 الف: تغییروتحولات مدیریتی استقلال: 

 

1 - قطعا درآینده بهتر مشخص میشود که آیا چنین تغییراتی در زمان مناسب انجام شده است یاخیر... اگر روند تغییر و تحولات مدیریتی وعزل و نصب های استقلال را اززمان حضور معاونت ورزشی دولت جدید بررسی کنیم احتیاج به اثبات ندارد که استقلال را به تمام معنی خوار و ذلیل کرده اند!... البته ادعایی نداریم که این پروسه به عمد انجام شده است ولی درهرحال نتیجه این کار سهوی و عمدی یکسان است!...

  

پروژه ای که با واگذار کردن باشگاه پرافتخار استقلال به وزارت رفاه کلید خورد و متعاقب آن حوادثی پدید آمد که باعث گردید یک هیئت مدیره منسجم و کارکشته ازهم گسسته گردد و عرصه مدیریت این باشگاه در طول چندین سال جولانگاه تاخت وتاز اشخاصی قرار گیرد که میخواهند در راه ر سیدن به قدرت و شهرت و محبوبیت و... یکشبه ره صد ساله بپیمایند!.... و نتیجه اش را هم شاهدبوده ام و...بگذریم.

  

2 - البته مورد حاج فتح ا... زاده متفاوت ازاین افرادبود. وی سالیان سال سابقه مدیریت عاملی و عضویت درهیئت مدیره این باشگاه را دارابودو برای استقلال زحمات زیادی کشیده بود اما حضور وی دراستقلال دربدترین زمان ممکن رخ داد ( همانطور که شاید عزل وی درزمان مناسبی انجام نشده باشد) ، به این معنی که استقلال با صمدمرفاوی در کورس قهرمانی بود و مرقاوی با وضعیت خلا ء مدیریتی استقلال کنار آمده بود ولی.... بازهم بگذریم...

  

3 - اگر قراربرکنارگذاشتن مدیرعامل استقلال و انتصاب مدیر جدید بود شاید زمان مقتضی میتوانست پس از اتمام فصل قبل باشد نه حالا!.... اگر درتوجیه برکناری ایشان عملکرد فصل قبل را ملاک قرارمیدهند پس چراایشان را پس از اتمام فصل مرخص نکردند؟... و اگر هم نتیجه این فصل را مد نظرقرارمیدهند آیا این منطقی است که با 5 بازی یک مدیرعامل را برکنارنمایند؟!....

  

نمیدانیم شاید قصد دارند یک " شوک مثبت " به تیم در آستانه این بازی حساس واردنمایند و یاشایدهم در ارتباطات مدیریتی باشگاه مشکلاتی بوجود آمده وهماهنگی لازم برای اجرای سیاست های راهگشا وجود ندارد و نتیجتا اینکه دیگر نمیتوانند حضور فتح ا... زاده را برتابند... ولی بهرحال آنچه که برای هواداران اهمیت دارد نتیجه این اتفاق است که امیدواریم اینگونه نباشد که همچون گذشته های نه چندان دور ترکش آن به استقلال وهواداران اصابت نماید....ما که از این " تغییروتحولات ناگهانی " هیچ خاطره خوشی نداشته و نداریم!

  

4 - حالا فرض میکنیم که انشاءا... ازاین بحران به سلامت گذرکنیم ولی امیدواریم افرادی که در هیئت مدیره استقلال قرارمیگیرند و نیز مدیرعامل جدید قادرباشند برنامه های صحیحی را برای به اوج رسانیدن این باشگاه اجرانمایند و خلاصه روزی نیاید که بازهم در حسرت حضور فتح ا... زاده باشیم همانگونه که در 2 سال اخیر وناکامی های پی درپی ، حسرت حضور همان هیئت مدیره ومدیر عامل سابق را میخوردیم که با حضور آنان 3 سال متوالی در لیگ می درخشیدیم وسروری میکردیم.

 

البته با فتح ا... زاده هم حرفها و انتقاد ها داریم که فعلا درمیگذریم اما امیدواریم که فتح ا... زاده درهرموقعیتی که هست موفق باشد.

  

ب _ بازی با استقلال اهواز:

  

اهمیت این بازی هرچقدر ازحساسیت ویژه ای برخورد ار بود با تغییروتحولات اخیر مدیریتی استقلال حساس ترمیشود!... قابل کتمان نیست که امروز برای هواداران استقلال و آبی پوشان روزبسیار دشواری است... کادرفنی استقلال هم که شرایط بسیار سختی را تجربه میکنند ولی خوشبختانه قلعه نویی از تجارب گرانبهایی سود میبرد که اگر بدرستی ازآنها بهره ببرد ( باکمی چاشنی شانس) میتواند ازاین آزمایش سربلند بیرون آید... ما قلعه نویی را بعنوان یک مربی خوش فکر می شناسیم که اگر به بن میرسید میتوانست با ریسک ، شجاعت وتوانمندیهایش ازآن مهلکه جان سالم بدر برد ولی نمیدانیم که وی دراین فصل چرا ازگذشته های نه چندان دورش اینچنین فاصله گرفته است؟!... 5 هفته ابتدایی لیگ امسال را دراوج ناامیدی سپری کرده ایم ولی هنوز به یک " ترکیب نسبتا ثابت " نرسیده ایم و اشکالات متعدد فنی وتاکتیکی و... درتیم وبازیکنان وجوددارد درحالیکه امیر از فصل نقل وانتقالات و اردوی ترکیه رضایت خودرا ابرازکرده است.

 

امیرهم بخوبی میداند که برلبه تیغ قدم میدارد و هرلغزشی میتواند وضعیت وی را دراستقلال متزلزل نماید.... امروز را میتوان روزی نامید که امیر میتواند تلفیقی از " ریسک " ، " نیروی جوانی " ، " تجربه " و ... را درکنارفاکتورهای دیگر و با ترکیبی مناسب ومتعادل بکارگیرد و انشاءا... از این آزمایش سربلند بیرون آید تا استقلال وهواداران نفسی تازه کرده و مهیای بازی بعدی و دربی گردند...

  

با اتفاقات مزبور درکادرمدیریتی استقلال امیر میداند که پل های پشت سرش خراب شده و چاره ای بجز پیشروی وجودندارد.... البته نقش هواداران و حمایت های مداومشان دربازی امروز بسیار موءثراست که امیدواریم آبی دلان تیم محبوبشان را تنها نگذاشته وتاآخرین نفس حمایت کنند.

 

به امید پیروزی... آبی دل باشید وخدانگهدارتان

/ 0 نظر / 8 بازدید