چشم اندازاستقلال در 5 هفته آخرلیگ برتر

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

 

بازی های باقیمانده استقلال درلیگ برتربقرارزیراست:

  

صبای قم - استقلال

 

استقلال - ذوب آهن

  

شاهین بوشهر - استقلال 

 

استقلال - راه آهن

  

پیکان قزوین - استقلال

 

=================================

 

بازی های باقیمانده پرسپولیس درلیگ برتر:

  

پرسپولیس - سایپا

  

تراکتورسازی - پرسپولیس

 

پرسپولیس - استیل آذین

 

ابومسلم - پرسپولیس

 

پرسپولیس - سپاهان

  

=====================================

  

باتوجه به برنامه فوق موارد ذیل قابل توجه است:

 

1 – استقلال در5 بازی آینده در 3 دیدار میهمان است و فقط 2 بازی را درورزشگاه آزادی میزبان خواهدبود درصورتیکه پرسپولیس در 2 دیدارمیهمان است و 3 بازی را درورزشگاه آزادی برگزارخواهدکرد... این شرایط می تواند تاحدی به سود پرسپولیس باشد تااستقلال.

 

2 – بازی های خانگی استقلال با ذوب آهن و راه آهن خواهدبود و بازی های پرسپولیس با سایپا ، استیل آذین و سپاهان می باشد... باتوجه به وضعیت فعلی تیمهای سایپا و راه آهن می توان گفت که استقلال و پرسپولیس دراین 2 بازی خانگی شرایط مشابهی دارند و می توانند 3 امتیازبازی را کسب نمایند... اما ذوب آهن و سپاهان راهم می توان بلحاظ توانایی بایکدیگر مشابه دانست و کاراستقلال و پرسپولیس را دراین 2 بازی دشوار دید اما نکته ای وجوددارد که ذوب آهن زمانی با استقلال مصاف می دهد ( هفته 31 ) که هنوزسرنوشت قهرمانی مشخص نشده است اما پرسپولیس درهفته آخر میزبان سپاهان خواهدبود... دراینصورت می توان دوحالت را فرض نمود:

 

الف – اگرقهرمانی سپاهان تاروزآخرقطعی شده باشد این تیم برای جنگیدن با پرسپولیس درروزآخر و بانفرات اصلی اش فاقد انگیزه لازم می باشد که این شرایط قطعا به نفع پرسپولیس خواهدبود درحالیکه ذوب آهن بدلیل احتیاج به امتیاز گیری درهفته 31 باتمام قوا به نبرداستقلال می شتابد... ذوب آهن حتی نگران این است که با کمی لغزش به رده سوم جدول تنزل نماید زیرا تفاوت امتیازاتش باپرسپولیس درحال فقط 3 امتیازاست... تفاوت امتیازات استقلال و ذوب آهن درحال حاضر فقط 4 امتیازاست و اگراستقلال دربرابراین تیم پیروزگردد اختلاف امتیاز به عدد 1 می رسد واختلاف امتیازات ذوب آهن و پرسپولیس به صفر!... این وضعیت گذشته ازاستقلال ، به نفع پرسپولیس هم خواهدبود!... درواقع استقلال با پیروزی برابر ذوب آهن هم برای خودش بازی کرده است و هم برای پرسپولیس درحالیکه اگرقهرمانی سپاهان تا روزآخرمسجل گردیده باشد دلیلی وجودندارد که این تیم برای استقلال بازی نماید!

 

ب – درحالت 2 فرض می کنیم که سپاهان تاروزآخر قهرمانی اش قطعی نباشد... دراین حالت استقلال می تواند امیدوارباشد همانگونه که ذوب آهن باتمام قوا به نبرد با آبی ها برخاسته است دیگرتیم اصفهانی هم باهمان شدت به مصاف پرسپولیس بشتابد زیرا قهرمانی اش درگرونتیجه آن بازی است... البته دراین حالت خواه ناخواه سپاهان برای استقلال هم بازی می کند و امکان دارد که نتیجه آن بازی سرنوشت کسب سهمیه آسیا را برای استقلال و پرسپولیس مشخص نماید... البته این فرض براین مبنااست که تاروزآخروضعیت قهرمانی و کسب سهمیه آسیا نامشخص مانده باشد و سرنوشت این دو مقوله صرفا درگروی بازی سپاهان و پرسپولیس قرارداشته باشد که دراین حالت جامعه فوتبال شاهد حساس ترین بازی ادوارنه گانه لیگ برتر خواهند بود!!!...

 

حالت های دیگری هم می تواند وجودداشته باشد که مثلا سرنوشت کسب سهمیه استقلال و پرسپولیس قبل ازهفته آخرمشخص گردیده باشد که البته بدلیل تفاوت ناچیزامتیارات این دوتیم درحال حاضر ایجاد چنین وضعیتی کمی بعیداست مگراینکه یکی ازاین دوتیم در5 هفته آخر خیلی موفق باشد و دیگری خیلی ناموفق!

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
Sami

به به عجب وبلاگ خوبی . اقا مجید خوشحالم که میام اینجا و استفاده می کنم [نیشخند]

مجید

سلام سامی جان: شما لطف داری عزیز... البته مطالب این وبلاگ بیشتر از نوشته هایم در انجمن آبیته و تالارآبی دلان نیست چون من همه نوشته های خودمو درانجمنهای مزبور قرارمیدهم ولی بدلیل اینکه ازمقالاتم یک نسخه داشته باشم ازاین وبلاگ بعنوان آرشیو مقالات استفاده میکنم. موفق و سرافرازباشی ... خدانگهدار