استقلال – سایپا ، عبورازگربه سیاه ؟!

سلام برهواداران  استقلال و آبی دلان:

 

... و بالاخره استقلال به سایپارسید. نماد بداقبالی استقلال و همان حریف دردسرسازی که درفصول اخیر استقلال را درمقاطع بسیارحساس باچالش های متعددی مواجه کرده و اجازه نداده است رویاهای طلایی هواداران تحقق پیداکند.

 

استقلال درلیگ ششم باصمدمرفاوی و علیرغم تمامی تنگناها وبحران هایش درکورس قهرمانی باقی بود و می توانست قهرمان لیگ برتر شود اما دربازیهای مستقیم با سایپا قافیه را باخت تا رویاهای هواداران درروزهای آخر رنگ ببازد وبه کابوس تبدیل گردد و قهرمانی را دودستی به حریف تقدیم نماید!...

 

استقلال درلیگ بعد یعنی لیگ هفتم نیز باحجازی دریک روزفراموش ناشدنی به سایپاباخت تا سرمربی استقلال درحاشیه ها غرق شود و تازمان سرمربی گری اش دربحران باقی بماند... حتی فیروزکریمی هم نتوانست دربازی برگشت استقلال را دربرابراین حریف بدقلق  موفق گرداند و به تساوی رضایت داد.... جالب تر اینکه درفصل پنجم وباوجود اینکه استقلال قهرمان لیگ برتر گردید بازهم استقلال باامیرقلعه نویی نتوانستند از سایپا در 2 بازی رفت وبرگشت بیش از 2 امتیازدشت نمایند!

 

آخرین برداستقلال مقابل این تیم به دوره چهارم لیگ برتر باز می گردد که استقلال باقلعه نویی دربازی برگشت با سایپا توانست بانتیجه 3-4 پیروزگردد درحالیکه درآن فصل اصولا سایپا مدعی قهرمانی نبود واستقلال بخاطرنتایج ضعیف بازی های مستقیمش دربرابرمدعیان قهرمانی ( فولاد و ذوب آهن) ازکسب این عنوان بازماند.

 

باتوجه به پیشینه مزبور استقلال درروز شنبه 9 آذرماه به مصاف سایپا می رود تا بازی ماقبل آخر خودرا درنیم فصل اول انجام دهد.... شرایط استقلال بگونه ای است که می بایست درپایان نیم فصل فاصله امتیازی خود را با صدرنشینان جدول کاهش داده و امتیازهای ازدست رفته را جبران نماید تابتواند درآغاز نیم فصل دوم به یک مدعی جدی قهرمانی تبدیل گردد و برای صدرجدول خیز بردارد.... ازطرفی هواداران استقلال درورزشگاه آزادی از تیم محبوب خود فقط بردمی خواهند نه نتیجه ای دیگر!..... نتیجه تساوی هم برای هواداران استقلال باخت محسوب می گردد و بهیچوجه نمی تواند عطش تاریخی هواداران را دربرابر " گربه سیاه استقلال "  سیراب نماید!  

 

کادرفنی استقلال به رهبری قلعه نویی اهمیت این نبرد را بخوبی درک میکنند و قطعا برنامه های ویژه ای برای این بازی تدارک دیده اند.... قبلا هم اشاره کرده ایم که استقلال علیرغم پشت سرگذاشتن بحرانهای اول فصل بازهم دچارنقاط ضعفی است که دربرخی ازبازی ها باعث ازدست رفتن امتیازات حساسی گردیده است و لذا درصورت ترمیم نشدن نقاط ضعف مزبور ، می تواند درآینده هم استقلال را ازاهدافش دورنماید..... هرچند که خط حمله استقلال روند صعودی راطی کرده و هواداران را به آینده امیدوارترکرده است ولی واقعیت این است که ساختار بعضا متزلزل دفاعی استقلال و بویژه اشتباهات عناصری ازساختارمزبور ، درصورت استمرار می تواند باعث و بانی همان وضعیتی گردد که در لیگ سوم و چهارم استقلال را به چالش کشید و از کسب عنوان قهرمانی بازش داشت.

 

آیا استقلال خواهد توانست دربازی مزبور از گربه سیاه چندین ساله اش عبورکرده و عطش هواداران خودرا سیراب نماید یاخیر؟!.... امیدواریم که درغروب شنبه و پس ازپایان بازی شاهد کسب 3 امتیازشیرین ازاین بازی باشیم.... انشاءالله.

 

آبی دل باشید و خدانگهدارتان...

   

/ 0 نظر / 8 بازدید