برای دختر پيامبر...

       ای پیام آور مظلومیتهای تاریخ!... دریا امواجش را تسلیم تو میداند و آسمان نیزنامت رابربلندای خودنوشته است تاچلچله هاازآن درس بیاموزند. من میخواهم درتنهایی خویش، ستاره های پرفروغ و خونین تورا در ( غروب عاشورا) به تماشا بنشینم و گلگون ترین غزل ها را تقدیم تونمایم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

       ای دخترپیامبر!.... اکنون خاک ( مدینه) پرازواژه های عشق و ایثاراست. اینجا هماره مراسم فرشتگان برپاست چراکه دروقت زندگانی شما تک درخت شهر عشق و ولایت باشهادت شما به ثمرنشست و از ریشه های آن ( سرو) هایی روئیدند و ما آنها را به نظاره نشستیم که درطول تاریخ ظلم واستبداد، با انفجار خونشان تاریخ پرافتخار و باشکوه تشیع را رقم زدند و پرچم ( لا اله الا ا...) را درسراسر گیتی به اهتزاز درآوردند.

 

      ای همسرعلی!... چشمهای تو تبلورعشق و اشکهای گرمت زلال جاری ایمان بود. تو مهربان بودی ولی دست تقدیر ( تک تک گل هایت) را به باد خزان سپرد تا بجانب دریا برد.

 

      ای مادر حسن! ... روح تو با باران پیوند خورده بود و چشم تو دریا رامی سرایید و دریا نیز تورا.

 

      ای مادر حسین!...تو مادر شهیدانی هستی که چشمه ی جوشان امامت و ولایت و آزادگی و شرف را ازکربلا برآوردند و در دشتهای سیاه و خفقان گرفته ی ظلمت و استبداد جاری ساخته و تاریخ بشریت را ازآن سیراب نموده اند.

 

      ای مادر زینب!... دختر تو ( زینب) عاشقانه اززمینهای سخت و سوزان کربلا گذشت و نخل ها راسلام داد و با پیام خود هزاران هزار ماهی سرخ دریاهارا در چشمه سار زندگی حیاتی دوباره بخشید و مانیزپس از پیام او، درسوگ عزیزانت هزاران هزار چشمه گریسته ایم.

 

      ای فاطمه!....تو در خزان زندگی ما، عطریاس هارا درهوای غبارگرفته و افکار زنگاربسته ی حیاتمان منتشرساختی. از شهادت تو باغ هاسبزشدند و ستارگان خندیدند. ابرها گریستند و آسمان زیباترین ترانه را در وصف مظلومیت هایت سرود.....

 

      ای تمامیت عشق!.... چه کسی تورابه سوی خود خواند که بی هراس باابرهای شبانه سفرکردی و درکوچه های ستاره ره پیمودی؟!....  راستی چه حکمتی است که ( نیلوفران) جهان بر ( کبودی پیکرت) غبطه میخورند؟!........

 

     ای از تبار نور!...... من هماره با نام تو ( آوازبهار) را و به یادشهادت تو (14غزل نورانی) رامی سرایم و به انتظار دستهای مهربان و رهائیبخش فرزندتان مهدی(عج) به انتظار می نشینم  تا مرابه سرزمین آشنائیها برد..........

 

 

       سالروز شهادت دخت پیامبر بر همه ی مسلمانان، شیعیان ، جوانمردان ، ورزشکاران و ورزشدوستان تسلیت باد.......................................................

                                              

                                                   التماس دعا --------------   مجید

/ 0 نظر / 3 بازدید