استقلال مدل ۸۳

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Shiri.jpg

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

       استقلال دیروز بازی با ( الشعب) را در تورنمنت چهارجانبه ی تهران درحالی آغاز کرد  که فقط چند بازیکن اصلی سال گذشته را درترکیب خود داشت. نکات قابل توجه بازی دیروز را بترتیب مبخوانید:

1- جوانگرایی و تاکتیک پذیری، پیام اصلی استقلال به هواداران – دیروز استقلال با بازیکنان زیر به میدان آمد: توپولوویچ – قربانی – حقدوست – صادقی – امینی فر- جیلارو- انصافی - شیری – منصوریان(کاپیتان)- خضیراوی – فردملکیان. همانطورکه مشاهده میکنید فقط چهار بازیکن از بازیکنان فوق بنامهای قربانی و صادقی و منصوریان و انصافی درترکیب تیم سال گذشته قرارداشتند. البته منصوریان هم بدلائل مصدومیت های متوالی در ترکیب اصلی سال گذشته قرارنداشت و انصافی هم عمدتا بازیکن جایگزین بود. بااین تفاصیل متوجه میشویم که ( هماهنگی) بازیکنان نامیرده دربازی دیروز واقعا کاربزرگی بود که فقط از ( کادرفنی) استقلال و امیر برمیآمد.

2- استحکام خط دفاعی و دروازه بان – دربازی دیروز خط دفاعی استقلال روز دشواری را پشت سرگذاشت و همچنین دروازه بان جدید استقلال هم روزنسبتا پرکاری داشت. استقلال با آوردن مهره هایی همچون حقدوست و جیلاروی  خط دفاعی خودرا ترمیم کرده است ضمن اینکه بازگشت ( سبو شهبازیان) هم در جناح راست براستحکام خط دفاعی استقلال می افزاید.

3- استقلال منهای ملی پوشان – استقلال دربازی دیروز هیچکدام از ملی پوشانش را دراختیارنداشت. فرزادمجیدی، نیکبخت، عنایتی، امیرآبادی و رودباریان ( اگر اورااستقلالی بدانیم) بازیکنانی بودند که بدلیل سفربه ایتالیا دراختیار استقلال نبودند.

4- منصوریان همچون فرش ایرانی! – منصوریان اگر مصدوم نباشد سال به سال بهتر و روان تر بازی میکند. دیروز منصوریان هم تیم را بخوبی رهبری کرد و هم بازی زیبایی از خود به نمایش گذاشت.

5- قربانی و توپولوویچ ازارکان اصلی دفاع مستحکم استقلال بودند- دیروز قربانی در خط دفاعی و توپولوویچ در درون دروازه بسیاری از موقعیت های حریف را گرفتند و ازارکان پیروزی استقلال بودند ضمن اینکه میتوان گفت تمامی بازیکنان استقلال دستورات تاکتیکی مربیان را بخوبی اجراکردند.

6- بازگشت پیروزمندانه ( فرد ملکیان)- فرد همان مهاجم زهردار سالهای نه چندان دور استقلال است که ( مصدومیت) باعث دورشدنش از ( استقلال) گردیده بود. گلحساس اورا به ( عابدزاده) در دربی حدود 6 سال قبل فراموش نمیکنیم. اوتابحال با اراده و مصمم به مرزآمادگی رسیده است. فرارزیبای او و دریبل کردن دروازه بان حریف و بثمررساندن گل اول استقلال نشان ازآمادگی اودارد. قبل از بثمررسانیدن گل، او دریک صحنه بایک شوت سرضرب و سرکش نوید روزهای خوبی را برای خودش و استقلال داده بود.

7- نیمکت پرمهره استقلال – نیمکت استقلال بازیکنان بزرگی داشت. فکری و اکبرپور و لطفی و کاظمی و طالب لو و احمدزاده و .... نیمکت نشینان استقلال بودند. البته درنیمه ی دوم احمدزاده و کاظمی و لطفی و اکرامی هم ببازی آمدند و احمدزاده بایک جاگیری و فرارزیبا ازجناح چپ توانست گل دوم استقلال را به زیبایی به ثمربرساند.

8- علیرضا اکبرپوررا عشق است! – علیرضا اکبرپور ( هرکول جیبی) را همه ی هواداران استقلال دوست دارند. او برای استقلال از سال 76 به میدان آمده و مردروزهای سخت بوده است. اکبرپور یکی از ( بی حاشیه ترین) و ( زحمتکش ترین) بازیکنان دهه ی اخیربرای استقلال بوده ا ست. وقتی او را برروی نیمکت استقلال دیدیم نفس راحتی کشیدیم که استقلال اورابه راحتی از دست نداده است. امیدواریم که او کاملا از بند مصدومیت رها شده باشد و با ترکیب جدید استقلال خو بگیرد تا جناح راست استقلالدرسال آینده ( روءیایی) گردد!

9- نتیجه ی بازی دیروز 2- 0 به نفع استقلال تمام شد تا استقلال درروزچهارشنبهبا الوصل امارات و روزجمعه با پاس بازی کند.

10- تبریک به امیر و هواداران – درروزی که استقلال با کمتر از 40 درصد ازترکیباصلی سال گذشته خود بازی کرد و چنین موفق نشان داد، باید ( امیدوار) بود که ( بازی به بازی) بهتر و روان تر خواهدشد. اگر ملی پوشان استقلال هم درترکیب قرارگیرند و استقلال با چنین ترکیبی از ( جوانی – تجربه) پای در لیگ برتر بگذارد و دستورات تاکتیکی کادرفنی را درزمین پیاده کند قطعا تن همه ی مدعیان قهرمانی لیگ را خواهدلرزاند!

 

هواداران استقلا ل آماده باشند! ورزشگاه آزادی در زمان بازیهای استقلال باید مملو از جمعیت باشد! امسال هواداران به یاری خداوند و همت آبی پوشان، بی حاشیه ترین و قدرتمند ترین تیم سالهای اخیر خواهد بود. ( خیز) استقلال برای قهرمانی لیگ برتر و جام باشگاههای آسیا دیدنی است!...........

 

اي محبوب قلب ها! تماميپرندگان تيزپروازوعقاب هاميدانند كه ( رسم پرواز) را بايد ازتو آموخت و ( اوجآسمان) و ( عمق درياها) را بايد درسمت نگاه تو جستجو كرد٬ كه تو٬ شكوه و جلال خودرا با ابهت آسمان آبي و اعماق اقيانوس هاي بي كران پيوند زده اي و جلال و عظمت وسخاوت خودرابه ابرهاي باراني و (هواداران عاشق) بخشيده اي تا در جاي جاي ميهن ما ودر مستطيل هاي سبز٬ طراوت بخش و پرورنده ي ( افراهاي آبي رنگ و تناور) باشند.

 

 

         زنده باد استقلال، پرافتخارترین تیم ایران در آسیا....آبی دل باشید و خدانگهدار.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید