قهرمانی درجام صلح و دوستی و دستاوردهای آن ...

145298_orig.jpg

             استقلال 2 ____ شهید قندی 1<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

       صرفنظر ازقهرمانی استقلال ، باید حضور استقلال دراین جام را ازمنظردیگری نگریست و ارزیابی کرد..... استقلال ( و سه تیم دیگر) با شرکت دراین جام به اهدافی که مورد نظرشان بود تاحدزیادی رسیدند ... برخی از دستاوردهای مزبور را جهت استقلال فهرست وار می آورم:

 

1 – استقلال در طول این 2 بازی توانست 4 بازیکن جدید خودرا درترکیب اصلی قرارداده و باعث هماهنگی بیشترآنهابابازیکنان قدیمی خودگردد... این بازیکنان عبارتنداز: رحمتی – طالب نسب – ابراهیمی – هاشمی زاده.

 

2 – هرچند دوبازیکن دیگر استقلال ( جباری و محرم نژاد) نتوانستند درترکیب قرارگیرند ولی 4 بازیکن فوق الذکر این فرصت را برای هماهنگی بیشتر با بازیکنان قدیمی استقلال و نیز نشان دادن توانائیهای خود غنیمت شمرده و خودرا به رخ کشیدند.... رحمتی دربازی دوم که درون درواره قرارگرفت کار مشکلی نداشت و ابراهیمی هم توانست تاحدزیادی با خط دفاعی و تیم هماهنگ گردد.... طالب نسب ثابت کرد که میتواند باتلاش بیشتر به یک مهره مورداطمینان درجناح چپ خط میانی تبدیل گردد.... و اماهاشمی زاده... او هم با یک بازی کامل که درغیاب سیاوش اکبرپور نصیبش گردیده بود توانست هم گلزنی کند و هم یکی ازبهترین بازیکنان روز دوم باشد.... و ضمنا تاحدودی ( البته تاحدودی) دغدغه های هواداران را بابت جذب نکردن یک مهاجم دیگر برطرف نماید .... امیدواریم او درکنار عنایتی و سیاوش اکبرپور به یک مهاجم ششدانگ تبدیل گردد....

 

3 – در درون دروازه طالب لو نشان داد که بسیارجدی و باانگیزه به دنبال رقابت با رحمتی است و نمایش خیره کننده او دربازی با پاس بهترین گواه این مطلب است.... رحمتی هم میداند که با وجود طالب لو کارسختی دارد و همین موضوع میتواند از انگیزه های مثبت وی برای احیاء مجدد باشد.... خوشبختانه استقلال توانست توپولوویچ را به تیم دیگری بفرستد و زمینه های حاشیه سازی نیمکت را با حضوردو دروازه بان به حداقل برساند...

 

4 – در خط دفاعی و دربازی اول ما تزلزل کمتری نسبت به سابق احساس کردیم..... ترکیب ( صادقی – فکری – سبو) دربازی اول و با حمایت خط میانی و بخصوص پیستونها بسیارموفق عمل کرد و دربازی دوم هم که ابراهیمی بجای سبوقرارگرفت و قربانی هم درنیمه دوم جای صادقی را گرفت نشان دادند که دیگر نمیخواهند خط دفاعی نقطه ضعف تیم باشد... فکری ثابت کرد که همچون بازی های آخر لیگ گذشته درخط دفاعی موءثر تراست و ضمنا بازهم میتواند درهمان پست همچون سابق یک ( آر ، پی ، جی) زن برای استقلال باشد!.... گل او به شهیدقندی برروی یک ضربه کاشته از راه دور یکی اززیباترین گل های او بود.... ضمنا دراین خط قربانی و صادقی رقابت در ترکیب ثابت را فشرده تر از قبل می بینند ( با حضور ابراهیمی و سبوشهبازیان) ....

 

5 – پیستونهای استقلال همچون سال گذشته ( نقطه قوت) استقلال بودند بااین تفاوت که ازسانترهای زیاد سال گذشته خبری نبود و عمدتا بازی زمینی و سانترهای کوتاه در دستورکارقرارداشت... امیرآبادی و فرزادمجیدی و گیلائوری پیستون های استقلال دراین دوبازی بودند و امیرآبادی هم ( با بازی در دو پست چپ و راست) ، نشان داد که  میخواهد این فصل را متمایز ازسال گذشته آغاز نماید و پست خود راازدست ندهد...

 

6 – درخط میانی هرچند دوبازیکن ملی پوش استقلال ( نیکبخت و جباری) در این دوبازی غائب بودند ولی بازیکنان دیگر همچون منصوریان – کاظمی و علیرضااکبرپور و کاظمی و خیری و میثم بائو و طالب نسب نشان دادند که برای رقابت و فیکس شدن باید خیز بلندی بردارند!..... دراین خط حتی یک منصوریان آماده هم که سابقه بازی دربوندس لیگا را دارد ایمن نیست!.... واقعا رقابت دراین خط بسیارفشرده است..... دربازی باشهیدقندی ، خیری یکی ازبهترین بازیکنان استقلال بود و دوندگی بی امان و درخشش او حاکی ازهمین مسئله است که دراین خط که به تعبیری ( کمربند ایمنی استقلال) می باشد قانون ( تنازع بقاء) بخوبی حاکم است!....

 

6 – و بالاخره به ( خط حمله ) میرسیم..... دربازی اول سیاوش اکبرپور و عنایتی نشان دادند که ( خط آتش) استقلال امسال هم میتواند ( کابوس مدافعین لیگ برتر) باشد.... هرچند عنایتی دربازی اول حدود 5 فرصت حتمی گلزنی را بخاطرکم دقتی خود و درخشش رودباریان ازدست داد... دربازی دوم هم که هاشمی زاده ی جوان نشان داد که میخواهد امسال نام خودرا مطرح نماید و گره برخی ازبازیها را باگلزنی خود بازکند..... البته هنوز زود است درمورد او قضاوت قطعی نماییم ولی بهترین شخص خود اوست که  به کادرفنی و هواداران اثبات کند که بدنبال یک مهاجم دیگر نباشند و خود وی میتواند بخوبی از عهده این مسئولیت برآید!.... آری ، باید هاشمی زاده این ادعا را درعمل اثبات کند و ما هم امیدواریم..... ( البته طبق برنامه زنده شبکه 5 صبح جمعه امروز ، امیرخان اظهارکرد که به احتمال 99 درصد یک مهاجم ایرانی برای استقلال می آید).

 

7 – استقلال دراین دوبازی عمدتا بازی زمینی با پاسهای تکضرب و حرکات ترکیبی را دردستورکارقرارداشت و این میتواند نقطه قوتی برای استقلال باشد که هرگاه حریفان باتاکتیکهای خود راههای نفوذ استقلال را درکناره ها بستند و یا یکی ازپیستونهای استقلال محروم و یامصدوم باشد ، استقلال فقط متکی به آنها نیست و میتواند با تاکتیکهای دیگری برای مهاجمان خود موقعیت فراهم نماید.....

 

8 – اخراج سیاوش اکبرپور دربازی اول و اخطار عنایتی هم تجربه خوبی بود که بازیکنان استقلال مسئولانه تر با حوادث میدان برخوردکنند.... این اخطارها واقعا میتواند استقلال ( و هرتیم دیگری) را در کوران بازی های لیگ زمینگیر کرده و نتیجه یک بازی برده را معکوس نماید!....

 

9 – استقلال در بازی اول نشان داد که میتواند علیرغم ده نفره شدن نتیجه بازی را واگذارنکرده و با بحران مقابله نماید..... البته درکوران لیگ برتر اکثرتیمها از آمادگی آرمانی برخوردارند و نباید به این سادگی ده نفره شد... دربازی دوم هم که حریف ده نفره بود به استقلال گل زد تا استقلال این تجربه را مجددا تکرارنماید که هیچ حریفی را دستکم نگیرد!..... دستکم گرفتن حریف و دلخوش بودن به نتیجه بازی میتواند بدترین آفت برای هرتیمی باشد و امتیازهای حساسی را ازآن تیم بگیرد..... بازیهای استقلال با سپاهان ( در هردو نیم فصل گذشته ) و بازی با ابومسلم در دوررفت فصل گذشته بهترین گواه است که نباید به جلو بودن نتیجه در مقاطعی ازبازی دلخوش بود... و این ساده نگری امتیازهای حساسی از استقلال میگیرد...

 

10 – و بالاخره این دوبازی بغیراز جنبه های فنی ، از جنبه ( روحی – روانی) هم برای استقلال و هوادارانش دستاوردهای مثبتی داشت.... بالاخره طلسم قهرمان نشدن استقلال دراین جام شکست و آبی پوشان میتوانند با روحیه بهتری لیگ را آغازنمایند هرچند بازی اول استقلال درلیگ باقهرمان جام حذفی (صباباتری) است که امسال با تقویت خود حتی سودای قهرمانی درلیگ برتر رادارد...... بازیکنان استقلال و هواداران نباید در هفته های اول و با پیروزیهای احتمالی مغرور گردند ( که غرور بدترین آفت استُ) و یا با ازدست دادن امتیاز وحتی شکست  هراسان گردند..... نه صدرنشینی هفته های اول موءید قهرمانی است و نه شکست هایش پایان همه چیز!...

 

 

آبی دل باشید و خدانگهدارتان...... 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید