تقديم به الگوی جوانمردان حضرت علی(ع)

newwindow.jpg

اي پيام آور جوانمردي و انسانيت، اي مردانه مرد:درياامواجش راتسليم توميداند و آسمان نيز نامت رابربلنداي خودنوشته است تاكائنات ازآن درس بياموزند. من ميخواهم امشب و درتنهايي خويش، عروج خونين و مظلومانه تورا در محراب مسجدكوفه و گلگون شدن  ستارگانت را درغروب عاشورا به تماشا و تفكر بنشينم و عاشقانه ترين غزل هاراتقديم  تونمايم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

اي اميرالموءمين:اكنون خاك كوفه و نجف پرازواژه هاي عشق و ايثاراست. اينجا هماره مراسم فرشتگان برپاست چرا كه هنگامه ي شهادتت، دركمال بهت و حيرت، درسرزمينهاي خشك و سوزان عربستان ودركويرهاي ظلمت، تك درخت شهرعشق به ثمرنشست و دراطراف آن، مردمان جهان درطول تاريخ، سروهايي رابه نظاره نشستند كه باانفجارخونشان درآسمان تيره و تار جنايت بيدادگران، مشعل هاي رهايي و آزادي را برافروختند و تاريخ پرافتخاروباشكوه تشيع و جوانمردي و انسانيت و آزادگي را رقم زدند و پرچم سرخ ( لااله الاا...) را درسراسرگيتي به اهتزاز درآوردند.

 

اي وارث انبياء: تو و فرزندت حسين(ع)، چشمه ي جوشان ولايت و حماسه هاي سرخ، انسانيت و تشيع را از ( كوفه) و ( كربلا) برآورده و دردشتهاي سياه و خفقان گرفته ظلمت جاري نموده و تاريخ بشريت و انسانيت راازآن سيراب كرده ايد.

 

اي همسرفاطمه (س):چشمهاي همسرت تبلورعشق و اشك هاي گرمش زلال جاري ايمان بود. او مهربان بود ولي دست تقدير تك تك گلهايش رابه بادخزان سپرد تا بجانب دريابرد. روح فاطمه (س) با باران پيوند خورده بود و چشم او دريارامي سراييد و دريا نيز فاطمه را. ازشهادت همسرت باغ ها سبزشدند و ستارگان لرزيدند. (نيلوفران كبود) گشته و ابرها گريستند و آسمان زيباترين ترانه را دروصف مظلوميت هايش سرود.

 

اي اسوه ي عدالت خواهان:تو درخزان زندگي ما عطرياس هارا درهواي غبارگرفته و افكار زنگاربسته حياتمان منتشرساختي و اين رسالت توبود.

 

اي سردارحماسه سازان و جوانمردان:تو عاشقانه از سرزمين هاي سخت و سوزان عشق گذشتي و يتيمان و نخل هاراسلام دادي و با شهادت خود هزاران هزار ماهي سرخ درياهارا درچشمه سار زندگي حياتي دوباره بخشيدي و مانيز پس از شهادت تو و عزيزانت هزاران هزار چشمه گريسته ايم ......

 

اي مخلوق برگزيده ي خدا: من هماره با عشق تو ( آواز بهار) را و در شب شهادت تو ( 14 غزل نوراني) رامي سرايم و ازخداوند ميخواهم كه باعنايت تو از كژي ها گسسته شوم....

 

 

 

 

سالگرد شهادت اميرموءمنان و الگوي جوانمردان بر

 

همه جوانمردان و آبي دلان تسليت باد.

 

                                        التماس دعا - مجيد

                                                                                

 

/ 0 نظر / 4 بازدید