نیم فصل دوم ، امیر و چالش های جدید

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

        

هواداران فوتبال داخلی و بخصوص هواداران استقلال هیچگاه نیم فصل دوم رقابت های سومین دوره لیگ برتر را ازیادنخواهندبرد. همان دوره ای که استقلال با امیرقلعه نویی تمام فاکتورهای مثبت را برای صعودبه قله قهرمانی رفابت ها دارابود اما در روزهای آخر برروی یال های کوهستان دچارلغزش شد و ازصعود بازماند!

 

پنجمین دوره لیگ برتر را هم استقلال درشرایطی فتح کرد که بعید نبود در روزهای آخر، سرنوشت و فرجامی همچون لیگ سوم را برای هوادارانش رقم بزند اما این بار شرایط با دوره مزبور متفاوت بود و استقلال به خواسته اش رسید و انتظارات بحق هوادارانش را برآورده کرد..... در ششمین دوره لیگ برتر هم استقلال با صمدمرفاوی در کورس قهرمانی قرارداشت و به پیش می تاخت اما در روزهای آخر همچون یک کشتی طوفان زده به گل نشست و قهرمانی را دودستی به دیگران اهداکرد!

 

دراین مقاله قصدتجزیه و تحلیل جریانات و اتفاقات گذشته را نداریم.... غرض این است که این نکته بسیارمهم را یادآوری کنیم که درنیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر تیم های مدعی فاکتورهای دیگری را هم برای کسب عنوان قهرمانی لازم دارند که در محدوده مقولات فنی نمی گنجد!... آری ، اگراز منظری دیگر به اتفاقات گذشته و جریانات مشابه آن نگریسته شود درمی یابیم که در نیم فصل دوم ، عرصه رقابت ها صرفا مستطیل سبزنیست!.... تنها راه صعود به قله قهرمانی صرفا دارابودن فاکتورهای فنی و اجرای تاکتیک های مناسب برای بازی ها نیست.... آماده بودن بازیکنان بلحاظ فیزیکی و حتی روحی – روانی نمی تواند تنها ملاک برای تحقق اهداف ازپیش تعیین شده باشد..... شارژ مالی باشگاه و بازیکنان و خروج ازتنگناهای اقتصادی باشگاههای مدعی تنها حربه شکست رقبا نیست.... داشتن مهره های مطمئن و دارابودن یک تیم پرستاره و نیمکت قوی نمی تواند بهیچ عنوان تضمینی برای فتح جام باشد که البته تاءکید می کنیم هرآنچه که نام بردیم می تواند در کسب عنوان قهرمانی موءثر و تعیین کننده باشد ولی شرط کافی نیست!.... آری ، شرط کافی دارابودن فاکتوردیگری است که نه فقط در عرصه ورزش قهرمانی و فوتبال که درهمه ابعاد دیگر رقابت های عصرحاضر ( ایدئولوژی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و .... ) آنچنان تعیین کننده است که می تواند درکوران رقابت ها بسیاری از شایستگان را درمیانه راه زمینگیرکرده و از تحقق اهداف خود محروم نماید!

 

استقلال در دوره های مزبور که از کسب عنوان قهرمانی محروم ماند ازاین فاکتور کمتر بهره برد ولی رقیبان ازآن نهایت استفاده را کردند..... دیگر همگان میدانند که " جنگ روانی " و استفاده ازابزارهای رسانه ای تاچه حد در پیشبرد مقاصد رقابت های پیچیده عصرحاضر ( درابعاد مختلف ) کارآیی دارد و قطعا ورزش قهرمانی و بالاخص " فوتبال " ازاین قاعده مستثنی نیست... منظور مااین نیست که استقلال و قلعه نویی را به انجام " جنگ روانی " تشویق کنیم بلکه مراد آن است که استقلال و قلعه نویی می بایست حتما " حربه های دفاعی " مقابله باآن را بکارگیرند تا داشته هایشان به یغما نرود.

 

بطور خیلی خلاصه و مجمل اشاره می کنیم که استقلال در دوره سوم لیگ برتر درروزهای آخر جنگ روانی را باخت چون ابزارهای لازم را برای مقابه با آن دراختیارنداشت... همان جنگ روانی که نقطه آغازش به زمانی برمی گشت که ابزارهای رسانه ای حریف موضوع " تبانی " را بمیان کشیدند تا استقلال تهران را در جهنم اهواز در رویارویی با استقلال اهواز به چالش بکشانند!.... آیا همان 3 امتیاز برای ازدست رفتن قهرمانی کافی نبود؟!

 

در زمان مرفاوی هم توضیح واضحات است که اشاره کنیم استقلال بازهم درهفته های آخر اسیرجریاناتی گردید ( منجمله تغییروتحولات مدیریتی و ...) که برای ناکامی اش احتیاجی به دیگران نبود هرچند که این تیم قبل ازتغییرات مزبور و درهمان حالت خلاء مدیریت نتیجه می گرفت و صدرنشین رقابت هابود.... جالب این است که استقلال در پنجمین دوره لیگ برتر و درنیم فصل دوم بازهم می رفت اسیرجریاناتی گردد که قهرمانی را در دو دوره قبل ازاستقلال قاپیده بودند اما این بار ناکام ماندند!!!.... بازهم همان حریف و بازهم همان ابزارهای رسانه ای و ... ولی این بار استقلال ، قلعه نویی و هواداران هشیارتر بودند.... تاءکید می کنیم که بهیچوجه دراین مقاله قصد فرافکنی نداریم و بهانه ای برای ناکامی های استقلال در ادوارمزبور نمی تراشیم ولی نمی توانیم از عنصر تعیین کننده " جنگ روانی " و " حربه های دفاعی " برای مقابله باآن سخن نگوییم که اگر این حربه ها بی اثر می باشد پس چرا به گواهی مستندات تاریخی مورد استفاده قرارمی گیرد ودربرخی ازموارد هم به نتیجه می رسد؟!

 

نتیجه:

 

بعداز بازی استقلال – سپاهان و ناکامی درآن بازی نوشتیم که " تجربه گرایی" در این مقطع زمانی راهکاری مناسب برای موفقیت استقلال و قلعه نویی می باشد و اشاره کردیم که بمناسبت پیشامدها و مقتضیات زمان به آن خواهیم پرداخت.... امروز هم پس از کسب 3 امتیاز حیاتی از حریف قدرتمند ( مس کرمان ) می گوییم که استقلال و قلعه نویی و هواداران باید بیش ازگذشته ها هشیارباشند تا اسیرحاشیه ها و جنگ روانی حریفان نگردند. بعنوان مثال همان جریاناتی که درچند روزاخیر میان دوباشگاه استقلال و مس کرمان بوجودآمده بود ( بامصاحبه ها و استفاده ازابزارهای رسانه ای ) می توانست بازهم قلعه نویی را به چالش بکشاند و امتیازهای حساسی را ازاستقلال برباید که خوشبختانه قلعه نویی درروزهای اخیر تمرکزخودرا برروی تیمش گذاشت و به نتیجه رسید.

 

سالیان قبل هم گفته بودیم که قلعه نویی می بایست مصاحبه های کذایی وماءموریت های حاشیه زدایی را برعهده باشگاه و مدیریت آن قراردهد و دراین جریانات ورود نکند و البته مدیریت باشگاه هم می بایست به رفع و رجوع آن بپردازد... آری ، امیر باید درآرامش باشد زیرا راز موفقیت استقلال در نیم فصل دوم ( بغیراز دارابودن فاکتورهای فنی ) همین است و از آن گریزی نیست!.... به امید موفقیت استقلال و سرافرازی آبی دلان.... انشاءالله.

/ 1 نظر / 8 بازدید
حامد

حضور سبزتان مایه دلگرمی ماست. هم اکنون نیازمند حضورسبزتان هستیم [نیشخند] آپیدم... بیا دیگه! Only Blue اس اس هميشه قهرمان