مرفاوی ویک فرصت استثنایی

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

معمولا برای تمامی انسان ها فرصت هایی درزندگی بوجودمی آید که اگربتوانند بخوبی ازآنها نهایت بهره را ببرند برگ زرینی را درکارنامه خود بجای خواهندگذاشت ویک سرنوشت طلایی رابرای خود رقم خواهندزد..... این فرصت ها بسیارزودگذرهستند و مانند ابرها بسرعت عبورمی کنند ولی انسان هاهستند که باید فرصت طلب وهشیارباشند تالحظه هاراشکارکنند.


بااین مقدمه کوتاه به مصداق می پردازیم... استقلال و صمدمرفاوی درطول این فصل ودرلیگ برتر بقدری پرنوسان وغیرقابل پیش بینی ظاهرشدند که گذشته ازهواداران ، کارشناسان فوتبال هم انگشت تحیربدندان گزیدند ولی خوشبختانه درلیگ قهرمانان آسیا ( وتابحال ) ازثبات و اقتدارخوبی برخورداربودند تا دراین مقطع ، پرافتخارترین تیم ایران درآسیا درصدرجدول گروه خودقرارداشته باشد.


اکنون استقلال ومرفاوی درآستانه یکی ازحساس ترین بازیهای این فصل خوددرلیگ قهرمانان قراردارند و می توانند تهدیدها را به یک " فرصت طلایی " برای " جهش آسیایی " آبی پوشان تبدیل نمایند... این فرصت استثنایی درحالی نصیب استقلال شده است که حساس ترین بازی آبی پوشان درورزشگاه آزادی برگزارمی گردد واستقلال می تواند باحمایت هواداران و باپیروزی درآن به تثبیت صدرنشینی خوددرگروه تداوم بخشد تا کارصعود به روز آخرواماواگرها کشیده نشود....


امیدواریم مرفاوی دراین بازی ثابت کند مردبازی های بزرگ نیز می باشد و آبی پوشان قدردان این موقعیت ناب و استثنایی باشند.......... والسلام.


پی نوشت:

شرمنده!... این نوشته کوتاهترین مقاله ای بوده است که تابحال نوشته ام... این روزهاحال خوشی ندارم... اگراستقلال بازی نداشت بعیدبود دست به قلم شوم ولی تجسم فضای چهارشنبه ورزشگاه تکانم داد تا مکنونات قلبی خودرا به قلم بیاورم... به امید پیروزی استقلال و صعودمقتدرانه... انشاا...


============================


ترکیب پیشنهادی بنده برای بازی باالاهلی عربستان:


-------------------------- محمدی ---------------------

یوسفی-------صادقی -------- عمران زاده---------منتظری

------------------------- کاظمی ------------------

اکبرپور-----------------جانواریو -------------خسروحیدری

--------- برهانی -------------- مجیدی

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
.:: حـــــــــــامد ::.

انا لله وانا اليه راجعون انديشه و قلم را در ملا عام سر بريدند... يادش به خير و نامش جاودانه. نظر به فيلتر شدن hamed66.persianblog.ir مراسمهاي يادبود, هفت, چهل, سالگرد, بزرگداشت و گراميداشت انديشه + قلم بزودي در آدرس جديد: hamed-66.persinblog.ir برگزار خواهد شد. اگه دوست دارين بياين مرده خوري نهار آبگوشت مي ديم... سرويس اياب و ذهاب هم مهيا نمي باشد... با حضور خود موجبات تسلي خاطر بنده حقير شويد...