استقلال راهی به جز بردن ندارد!

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 


روزيكشنبه 18 ارديبهشت دومدعي ديگر از مربع قهرماني بايد به مصاف حريفانشان بروند كه اگر بخواهند دركورس قهرماني باقي بمانند بايد امتيازهاي كامل اين بازي رابگيرند زيرا در غيراينصورت اميدهاي قهرماني بسيار كمرنگ ميگردد. بازيهاي باقيمانده هفته 28 ليگ برتر را مرور ميكنيم:


1 - شموشك نوشهر ـــــــ استقلال تهران:

 اين ديدار شايد حساس تر از بازي ذوب آهن باشد زيرا استقلال ميزبان نيست و بايد در زميني بازي كند كه فقط ( قلق) آن را نوشهري ها ميدانند!....... علاوه برآن انگيزه هاي تيم ميزبان براي امتيازگيري از استقلال بخصوص با سرمربي آنها ( فرشاد پيوس) نويد يك بازي حساس واحتمالا پربرخورد راميدهد....... درخبرها آمده بود كه فرشادپيوس به شاگردان خود گفته است كه 3 امتيازبازي راميخواهد و استقلال هم باهمين هدف به نوشهرميرود تا باگرفتن  سه امتيازبازي بتواند خود رادركورس قهرماني حفظ نمايد..... قطعا استقلال براي اين بازي بايد تاكتيكهايي متفاوت از تاكتيكهاي بازي در ورزشگاه آزادي داشته باشد..... شايد كمتر شاهد پاسهاي تكضرب و زميني باشيم و حرف اول و آخر را دربازي مزبور ( جنگ هاي فيزيكي) و ( بازي هوايي) مي زند..... بخاطر همين عوامل است كه شايد تركيب اصلي و ثابت استقلال هم متفاوت با بازيهاي قبل باشد ضمن اينكه ( حقدوست) هم بدليل سه اخطاره بودن نميتواند بازي كند....... به احتمال زياد بدليل شرايط خاص بازي ميثم بائو درتركيب اصلي حضوردارد..... البته سال گذشته استقلال توانست عليرغم عقب بودن 1 گل درهمين زمين شموشك راشكست دهد ولي شرايط هميشه يكسان نيست....... استقلال بايد بتواند باهرروش و ياتاكتيكي براي مهاجمان خود كه احتمالا ( عنايتي و سياوش اكبرپور) هستند موقعيتهاي گل ايجادكند و براي اين كار بايد ازيك خط مياني قدرتي و بازي ساز و پيستونهاي آماده استفاده نمايد........داور بازي مزبور ( اصفهانيان) مي باشد.

2 – ذوب آهن اصفهان ـــــ پگاه رشت:

اين بازي هم نبرديك مدعي است درخانه خود كه نبايد بازي را راحت بگيرد زيرا تجربه صباباتري آقاي كربكندي و شاگردانش را هشيارترازگذشته كرده است!...... تيمهايي كه براي فرار ازسقوط مي جنگند خطرناكند ( چه درخانه خود و يا درخانه حريف) و بخصوص اگر به گل اول بازي دست يابند ممكن است باعث گره خوردن بازي شوند و كاري ازميزبان برنيايد....... البته بظاهر ذوب آهن كارش راحت ترازاستقلال است ولي طبيعت فوتبال اين است كه نميتوان با ( منطق رياضي) آن را تجزيه و تحليل كرد!........ بايد منتظربمانيم..... داور بازي هم (محسن قهرماني) است.

3 -  پيكان ـــــــ استقلال اهواز:

اين بازي هم از هفته 28 است كه فردا انجام ميشود. نتيجه اين بازي براي هردوتيم قابل اهميت است. استقلال اهواز هرچند اميدهايش براي قهرماني رنگ باخت ولي انگيزه قرارگرفتن در رتبه هاي بالاي جدول را بخوبي دارد و پيكان هم كه هفته قبل توانست سپاهان استانكورا دراصفهان شكست دهد شايد بازهم اميدهاي خودرا براي فرار ازسقوط حفظ كرده باشد و براي بقا درليگ برتر باتمام توان بجنگد. اين بازي در ورزشگاه پيكان انجام خواهدشد..... داور اين بازي ( حسين يدي) است.

4 – برق شيراز ــــــــ صباباتري:

اين بازي گويا روزسه شنبه انجام خواهدشد و آخرين بازي در هفته 28 است...... صباباتري كه بتازگي روي دور افتاده و تبديل به ( غول كش) ليگ برتر ايران گرديده است انگيزه هاي زيادي براي سه امتياز بازي در شهرشيرازدارد و برق هم تيمي است كه هم درخانه اش بازي ميكند و هم اينكه قصد دارد با محمودياوري براي خود ( حاشيه امنيت) برقرارنموده و درليگ برتر باقي بماند و مهمتراينكه بايد پاسخگوي هواداران شيرازي خودباشد........ داور اين بازي ( هدايت ممبيني ) است.......

5 – بازيهاي ابومسلم ـــــ پاس و ملوان انزلي ـــــــ سپاهان از هفته 28 به تعويق افتاده است كه حتما در فاصله تعطيلات حدود يكماهه بعدازهفته 28، با بازيهاي به تعويق افتاده هفته هاي قبل انجام خواهد شد......

 

به اميد پيروزی استقلال ...

              آبی دل باشيد و خدانگهدار...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید