استقلال در آستانه (قهرمانی)

سلام برهواداران گل استقلال و خوانندگان عزیز:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

     استقلال بازهم ثابت کرد که یک تیم ( هجومی) و ( شکارچی لحظات) است! جام حذفی شرایط خاص خودرادارد و اگر تیمی با این شرایط بیگانه باشد خیلی زود ازگردونه ی مسابقات حذف خواهدگردید.

 

     و ( امیر) هم ثابت کرد که ( جنگ روانی نقل و انتقالات) را نه با ( جنجال) و ( هوچی گری) که با ( عقل) و ( منطق) برده است و همه ی آنهاکه درهفته های اخیر بساط عوامفریبی و فریب دادن هواداران رقیب و خودرا پهن کرده اند تیرشان به سنگ خورده و هیچ عایدی ازاین دکان نداشته اند!

 

     آری، استقلال و امیر قبل ازبازی نیمه نهایی، برنده ی ازقبل تعیین شده ی بازی بودند زیرا ( شاه ماهی ) مورد ادعای قرمزهارا به استقلال یعنی ( خانه ی عشق) بازگردانده بودند و لذا ( تیر) همه ی آنهاکه بر ( طبل ناامیدی آبی دلان) میکوبیدند به (سنگ) خورد و آنها هم ( اخلاق) راباختند و هم ( قافیه) را!!! و جالب این بود که (نیکبخت)، درچنین فضایی بود که بافراغت بال ( گل پیروزی) استقلال راوارد دروازه ی حریف کرد تا به همانهاکه پیروزیهای استقلال را درجام حذفی برنمی تابیدند نشان دهد که ( نیکبخت) همان ( آبی دل و آبی پوش) دوست داشتنی سالهای اخیراستقلال است و ................و  ( استقلال) هم ثابت کرد که ( شایسته ی قهرمانی لیگ) و ( فوتبال پاک) بوده است و دست روزگار و مکر مکاران و بعبارتی ( فوتبال ناپاک) بوده است که ( نایب قهرمانی) اش را رقم زده است!!!

 

     این ( سایپا) همان تیمی بود که هفته ی قبل ( پاس) را ازگردونه ی مسابقات حذفی بیرون راند و به پرسپولیس در لیگ برتر طعم شکست را با3 گل چشانید و درحالی نتیجه را به استقلال واگذار کرد که برنده ی بازی بود ولی بدلائل فوق الذکر و همچنین به تجربه و جنگندگی و تعصب و غیرت آبی پوشان تسلیم گردید.

 

     شاگردان ( تقوی) سرمربی جوان سایپاکه ازبازیهای ( پلی آف) سرفرازبیرون آمده و درلیگ برترباقیمانده بودند، باروحیه ی بسیارعالی پس ازشکست ( پاس) به مصاف استقلال آمدند و حتی درنیمه ی اول هم بطورنسبی برتربودند . اکنون مواردبااهمیت بازی دیروز را مرور میکنیم:

 

1-       ترکیب اصلی استقلال همچون بازی با پیکان بود بااین تفاوت که ( صادقی) که دربازی قبل محروم بود این باربجای ( انصافی) درترکیب اصلی قرارداشت و با (لطفی) هردو دفاع جلوزن ( خرمگاه) بودند. البته بدلیل نبودن ( نوازی) پیستونهای استقلال را ( مجیدی) و ( سیدعباسی) تشکیل میدادند و درمیانه ی میدان هم کاپیتان فکری و منصوریان و یدا..اکبری مردان اصلی بودند. درخط حمله هم ( عنایتی) و ( سامره) همچون بازیهای قبل حاضربودند و فرصتهای خوبی راهم برای یکدیگر بوجودآوردند. این بارهم درون دروازه ی استقلال، ( قاسمی) قرارداشت و بسیارباروحیه تر ازسابق عمل کرد.

 

2-       عجب فداکاری کردصادقی! – دراواسط نیمه ی اول بود که بازیکن سایپاازجناح چپ استقلال نفوذ کرد و تاچندقدمی دروازه رسید که ضربه ی نهایی راوارددروازه ی استقلال نماید ولی ( فداکاری و تعصب امیرحسین) باعث گردید این ( فرصت مسلم) گلزنی برای سایپا بهدررود و صادقی بایک تکل صحیح و جانانه توپ رابه کرنرفرستاد و بشدت مصدوم گردید و دقایقی بعد با ( قربانی) تعویض گردید. آفرین به امیرحسین.

 

3-       شگرد ذخیره کردن انرژی! –  همه ی آنهایی که بازی رابدقت میدیدند متوجه این نکته میشدند که استقلال درنیمه ی اول قصد ( ذخیره کردن انرژی) رابرای نیمه دوم و یا وقت اضافی احتمالی بازی داشتند.

 

4-       گل سایپا! – دراوائل نیمه ی دوم سایپاصاحب یک کرنر شد و توپ ارسالی پس از برخورد با سرمنصوریان که بقصددفع توپ به آن ضربه زد وارد دروازه ی استقلال شد  و یک گل بادآورده به سایپاتقدیم گردید. پس ازاین گل نیکبخت به جای منصوریان وارد زمین شد والبته این قضیه هیچ ارتباطی با گل نداشت زیراازقبل این تصمیم گرفته شده بود ولی ( چهره ی مغموم منصوریان) همه ی هواداران استقلال را ناراحت میکرد زیرا این حوادث بخشی از ( اتفاقات طبیعی فوتبال) است.

 

5-       علی منصور خیلی دوست داریم! – منصوریان یکی ازپرسابقه ترین بازیکنان استقلال و تیم ملی میباشد و بارهاوبارها ( تعصب) خودرا ( درعمل) به استقلال و تیم ملی نشان داده است. چهره ی مغموم ونگران او دل همه ی ماراشکست و آرزو میکردیم که هرچه سریعتر استقلال به گل دست یابد تااین ( فرزند شجاع استقلال) هرچه زودتر از نگرانی و ناراحتی خلاص گردد!

 

6-       فرصت های گلزنی استقلال! – پس ازاین گل و آمدن نیکبخت ( سربازان آبی) بودند که بایورش همه جانبه به دروازه ی حریف امان سایپارابریدند و فرصت های زیادی برای گلزنی خلق کردند که ازمیان آنها فرصت های سامره و عنایتی و فرهاد مجیدی دردوقدمی دروازه چشمگیرتربود که علیرغم شگفتی همه مجیدی توپ دوقدمی دروازه را به خارج زد.

 

7-       گل اول استقلال توسط بهترین بازیکن استقلال!-  بازی ازدقیقه 70 میگذشت که سیدعباسی توپی راازجناح چپ بسمت راست دروازه سانترکرد و ( مجیدی) که خودرابه آن نقطه رسانیده بود بایک ضربه ی سر زیبا توپ را به عقب پاس داد و این ( ساعت سوئیسی) استقلال یعنی ( یدا... اکبری) بود که کارخوب همبازیانش را بایک ضربه سردیگر تکمیل کرد و دروازه سایپاراگشود. یدا... اکبری دربازی دیروز هم همچون بازیهای دیگر یکی از بهترین هابود و بنظر من هوادار او بهترین بازیکن میدان محسوب میگردید.

 

8-       آقای ( برانکو) و ( فدراسیون نشینان ) محترم چرا ( یدا... اکبری) رانمیبینند؟!!

 

9-       گل پیروزی با ( طعم نیکبخت)!- چنددقیقه پس ازگل اول بازی بازهم سیدعباسی ازجناح چب سازنده ی گل دوم بود که البته این بار ضربه ی سرنهایی را ( نیکبخت) وارددروازه کرد و بازگشت قدرتمندانه خودرا به همه ی حریقان و شایعه سازان و ... نشان داد.آفرین برپسردوست داشتنیی آبی ها!

 

دقایق باقیمانده هم استقلال میدان داری کرد و ( انصافی) را جایگزین(سامره) نمود وبازی باهمین نتیجه پایان یافت. دربازی دیگر اصفهان هم ( ذوب آهن) برخلاف سال گذشته نیتجه را با( پنالتی) به حریف همشهری خودیعنی سپاهان واگذارکرد و بدینترتیب ( سپاهان) حریف نهایی استقلال گردید. ...... نکته ی جالب در مصاحبه ( امیرخان) باشبکه ی خبراین بود که درجواب خبرنگارسیماکه قول (قهرمانی) را برای هواداران میخواست، امیربانکته سنجی خاص خودگفت بازهم سئوال سیاسی کردی؟! و ادامه داد که : ما تلاش خودمان رامیکنیم ولی نهایتا همه چیز به ( خواست خداوند) است. آفرین بر ( امیراستقلال)!

 

به امید پیروزی استقلال در بازی فینال و اثبات مجدد شایستگیهای پرافتخارترین تیم ایران در آسیا. انشاءا...           درود بر آبی پوشان و آبی دلان.

 

 

بازی رفت فينال: روزجمعه ۱۲ تيرماه دراصفهان

 

بازی برگشت فينال: روزسه شنبه ۱۶ تيرماه درورزشگاه آزادی تهران

 

هواداران عزيز حضور حماسه ساز در بازی فينال يادشون نره.......... استقلال خيلی دوست داريم

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید