تجزيه و تحليلی از وضعيت مدعيان قهرمانی:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

درارتباط با وضعيت مدعيان قهرمانی و بازيهای آينده آنان و شانس قهرماني مدعيان بهتراست به بازيهاي باقيمانده نگاهي كنيم:

 

1 - فولاد خوزستان: 4 بازي باقيمانده دارد و 52 امتيازي است..... با استقلال اهواز و پاس و فجر سپاسي در اهواز بازي دارد و همچنين با پگاه در شهررشت بازي ميكند كه بايد براي فرارازسقوط بجنگد!

 

2 - استقلال تهران: 3 بازي دارد. يك بازي با شموشك درنوشهردارد و دوبازي هم در تهران مقابل سايپا و سپاهان. درحال حاضر استقلال تهران 51 امتيازي است.

 

3- پرسپوليس: 4 بازي دارد كه سه بازي درتهران با تيمهاي سايپا و سپاهان و ابومسلم مي باشد و در آخرين بازي خود با ذوب آهن دراصفهان مصاف ميدهد. درحال حاضر 49 امتيازي است.

 

4 - ذوب آهن: در 4 بازي باقيمانده خود بايد به مصاف پگاه در اصفهان برود و دوبازي با استقلال اهواز ( درشهراهواز) و با پاس درتهران بازي دارد. آخرين بازي ذوب آّهن دراصفهان با پرسپوليس خواهدبود و درحال حاضر 48 امتياز دارد.

 

5 - استقلال اهواز: با تساوي درخانه خود مقابل برق شيراز و با 40 امتياز ، اميدهايش به قهرماني كمرنگ تر شده است ، ضمن اينكه ۶ بازي باقيمانده اين تيم با ( ابومسلم و شموشك و پيكان ) بعنوان مهمان و با ( فولاد و ذوب آهن و ملوان) در اهواز مي باشد.

 

 6-  با اين بازيهاي باقيمانده نميتوان انگشت روي تيمي گذاشت كه درصد قهرمانيش بالاتر باشد. بازهم ميتوان گفت شرايط مبهم است.البته هرچندبرخی کارشناسان شانس فولادخوزستان را بخاطر۱امتيازبيشترو يک بازی عقب افتاده نسبت به استقلال بيشترميدانند ولی بايد بخاطرداشت که تيمهاي ( مدعي) و همچنين ( قعرنشين) ديگر آن تيمهاي سابق نيستند!....... برخي اوقات تيمهاي مدعي بدليل استرس بازيهايشان نميتوانند درمقابل تيمهاي ضعيف تر نتيجه بگيرند و ضمنا درموارد تيمهاي قعرنشين هم همين موضوع بطورمعكوس صادق است به اين صورت كه آنها ديگر تيمهاي سابق نيستند كه براحتي امتياز ازدست بدهند حتي درخانه حريف!......... بايد منتظر هفته و هفته هاي بعد باقي بمانيم.

 

7 - البته استقلال اهواز هرچنداميدهايش براي قهرماني كمرنگ ترشده است ولي ميتواند در شهر اهواز براي هرحريفي خطرناك باشد........ بازي با برق شيراز رانبايد ملاك قوت و ضعف استقلال اهوازدانست زيرا استقلال اهواز هفته ها از شرايط مسابقه دور بوده و اخيرا هم بحران سرمربي گري داشته است... استقلال اهواز تابحال دراهواز به هيچ تيمی نباخته است و اکثربازی های خودرادراهواز برنده بوده است....... اگر تاپايان ليگ هم ازاين قانون تبعيت کند ميتواند از تيمهای ( فولادخوزستان) و ( ذوب آهن) هم حداقل ۲ امتياز را به نفع مدعيان ديگر يعنی استقلال و پرسپوليس ازفولادکسرنمايد!.....

 

8 – در روز جمعه  شرايط بازيهاي مدعيان همگي به سود استقلال تهران رقم خورد...... مشخص نيست كه هفته بعد اين شرايط به نفع  كدامين تيم مدعي فراهم خواهد گرديد؟!....... اميدواريم بازهم اين شرايط به نفع استقلال باشد و ضمنا آبي پوشان قدراين موقعيت ممتازخودرابدانند و هر 9 امتياز باقيمانده را كسب كنند......

 

       به نظرميرسد كه مهمترين و مشكلترين بازي استقلال هفته آينده در نوشهر و با تيم شموشك مي باشد كه باوجود فرشادپيوس قصددارند ازاستقلال امتيازبگيرند. البته استقلال سال گذشته هم باوجود عقب بودن يك گل درهمان زمين اسب دوانی نوشهر! توانست 2-1 شموشك راشكست دهد. ضمنا حتما تاكتيك استقلال دربازي باشموشك باتوجه به ميزبان بودن حريف و نبودن حقدوست ( سه اخطاره) و زمين عجيب و غريب نوشهر،  بازي كاملا متفاوت از بازي درورزشگاه آزادي است...... معمولا مهاجمان استقلال و بخصوص عنايتي متخصص گلزني دراين زمينها هستند زيرا سال گذشته هم عنايتي درهمين زمين و همچنين در زمين پگاه ( حتي امسال) توانست گلهاي خودش را به ثمر رساند. البته بايد مردان مياني و جناحين بتوانند او و سياوش اكبرپور را بخوبي تغذيه كنند..... اميدواريم فقط فدراسيون و مسئولين انتظامات و امنيت ورزشگاه ( شرايط عادلانه) را براي تيم مهمان فراهم نمايند............ به اميد پيروزي استقلال بر شموشك......

 

برنامه برخی ازبازی های عقب افتاده:

 

دوشنبه ۱۲/۲/۸۴

شموشك _ پاس (ساعت ۱۷)

ورزشگاه شهداى نوشهر، از هفته نوزدهم

 

پگاه _ سپاهان (ساعت ۱۷)

ورزشگاه عضدى رشت، از هفته بيستم

 

ابومسلم _ استقلال اهواز (ساعت ۱۷)

 

جمعه ۱۶/۲/۸۴

صباباترى _ پاس (ساعت ۱۷)

ورزشگاه درخشان، از هفته بيست و سوم

 

سپاهان _ ابومسلم (ساعت ۱۷)

ورزشگاه نقش جهان اصفهان، از هفته بيست و سوم

 

 

آبی دل باشيد و خدانگهدار.....

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید