پيستون ها، نقاط قوت تاريخی استقلال!...

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

..... بدون شک در محدوده ی زمانی بیش از یک دهه اخیر ، جناحین چپ و راست یا همان پیستون های استقلال غالبا از نقاط قوت استقلال در مسابقات مختلف بوده اند..... چه آن زمان که جواد زرینچه و تقوی در سمت راست و صادق ورمزیار در سمت چپ استقلال امان حریفان رامی بریدند و توپهایی را برروی دروازه حریفان می ریختند که همگی بوی گل میداد و یاخودشان بانفوذ در محوطه جریمه حریفان پیش می آمدند و پنالتی میگرفتند و گلزنی میکردند ( هواداران قدیمی هیچگاه نفوذهای ورمزیار و پنالتی هایی را که او ازحریفان می گرفت ازیاد نمیبرند بخصوص که خود صادق خان ورمزیار ازبهترین پنالتی زنان ایران بود و معمولا پنالتی های بدست آمده را خودش به گل تبدیل میکرد!) ،  چه پس ازآنها که بازیکنان دیگری همچون نوازی و نیکبخت و خضیراوی در استقلال چهره شدند و رسالت پیشکسوتان خودرا به بهترین نحو انجام دادند و چه زمانیکه پس از نوازی و نیکبخت ( یعنی درلیگ گذشته) ، بازهم این دوجناح با حضور فرزادمجیدی و امیرآبادی و گیلائوری ازنقاط قوت استقلال درلیگ برتر و نبردهای دربی بود .......<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

       این مقدمه راازآن جهت آوردم تا همگان بیادآورند که وقتی یک تیم در سالهای متوالی میتواند نقاط قوتش را تداوم بخشد ، پس میتوان نتیجه گرفت که این نقاط قوت ریشه درتاریخ دارد و دستاورد یک شبه نیست ... و گذشته ازآن ، این نقاط قوت میتواند یک کلاس آموزشی برای نسلهای بعدی استقلال و تیمهای دیگر باشد....... نقطه قوتی که اگر برخی ازخطوط هم همچون آن باشند ( مانند خط دفاع و دروازه بان) ، انتظارقهرمانی داشتن از استقلال یک روءیا نیست و میتواند به واقعیت مبدل گردد..... آری ، اگرهم روءیا باشد میتواند به واقعیت تبدیل گردد که براساس آن ، باقهرمانی درلیگ برتر و یاجام حذفی به اهداف کوتاه  مدت دسترسی يافت و پس ازآن ، با این نقاط قوت و تقویت بیشترنقاط قوت خط آتش و کمربندمیانی استقلال ،و ترمیم نقاط ضعف خطوطی که ضعیف هستیم ، میتوان ازاهداف ميان مدت هم سخن راند تا قهرمانی ليگ و ياجام حذفی ، سکوی پرتاب استقلال به مدار آسیا باشد که پس ازآن بازهم استقلال اوج گرفته و بتواند درآسیا سروری کرده و قدرت خود را همچون سالیان اوجش به رقیبان آسیایی دیکته نماید......

 

      درسال گذشته و بارفتن نوازی و سیدعباسی و نبودن نیکبخت ، بازهم این دو جناح از بهترین نقاط قوت استقلال درلیگ برتربودند..... استقلال با آوردن امیرآبادی که ملی پوش بود سعی کرد درغیاب نوازی، این نقطه قوت در جناح راست استقلال فنانشود و درجناح چپ هم گیلائوری را به میدان فرستاد تا جای نیکبخت خالی نماند.... البته امیرآبادی بدلیل برخی مصدومیت ها و یامحرومیت ها و افت بازی نسبت به سالیان گذشته ، نتوانست چندان موءثرباشد ولی کادرفنی استقلال از فرزادمجیدی و مکمل شدنش با علیرضااکبرپور درجناح راست ، یک پیستون راست آرمانی ساخت تا بتوانند با گیلائوری که درجناح چپ خدمت میکرد توازن برقرارکرده و کار بازی سازی ازجناحین را انجام داده و خط میانی و حمله را تغذیه نمایند و اگر هم فرصتی بود بانفوذ خود فرصت رابه هدرنداده و خودشان گلزنی نمایند...

 

     یک نکته جالب اینکه این پیستون ها برخلاف برخی تیمهای دیگر کارشان سانترهای بی هدف نبود...... البته سانترکردن دردستورکارقرارداشت ولی نه به مثابه تنها راه تغذیه مهاجمان! ، بلکه اول نفوذ و بازی سازی و تشکیل مثلت با خطوط میانی و عناصرخط حمله و درصورت فشردگی دفاع  حریف ، سانترهای بعضا کوتاه و حرکات یک دو با مکمل های خویش که نهایتا توپ را ازدفاع حریف گذرانیده و به مهاجمان میرساندند و دیگراینکه با سرعت دادن به بازی ازطرف پیستون ها و خط میانی ، سعی میکردند دفاع حریف را وادار به اشتباه نمایند...... مروری برگل های استقلال در لیگ قبل ، حاکی از اثبات همین نظریه است که :

 

 ..... پیستون های استقلال از نقاط قوت این تیم درلیگ برترهستند و میتوانند هرخط دفاعی رابازکرده و دروازه حریف را تهدید نمایند.....

 

       فقط درچند بازی بود که استقلال به خاطر نبودن برخی ازمهره هایش نتوانست ازاین نقطه قوت بخوبی استفاده نماید ( منجمله دربازی برگشت با ذوب آهن که سیاوش اکبرپور محروم بود و عنایتی هم تنها!.....) و ازطرفی بازی هايی رابيادداريم که استقلال نتیجه راواگذارکرده بود ( همچون بازی دربی و پاس و پیکان و برق شیراز و ابومسلم )، ولی بخاطرهمین پیستونهای چپ و راست و بازی سازی خط میانی و منصوریان بود که استقلال هر5 بازی باخته را باپیروزی پشت سرگذاشت و پیستون ها نقش بسیارتعیین کننده و اساسی در رقم زدن نتیجه این بازی هاداشتند...

 

     امسال استقلال درجناح راست امیرآبادی و فرزادمجیدی و علیرضا اکبرپور رادارد و درجناح چپ هم گیلائوری و طالب نسب و نیکبخت حضوردارند و قطعا این دوجناح اگر همچون سال گذشته عمل کرده و ازتجربیات قبل استفاده نمایند، میتوان شاهد نمایش تهاجمی و جذابی ازاستقلال در کناره ها بود که قطعا حریفان برای ازکارانداختن این نقطه قوت برنامه ریزی میکنند که البته دراینصورت ، استقلال هم باید ازراه های دیگری همچون بازی سازی خط میانی برای تغذیه مهاجمان و توپگیری و فضاسازی مهاجمان برای یکدیگرو سرعت دادن به بازی برای رخنه در دفاع حریف و ....  برای رسیدن به دروازه حریفان استفاده نماید......

 

      شعارهواداران این است که : امسال دیگر سال تجربه اندوزی نیست.... استقلال فقط باید ازتجربه های گذشته استفاده نماید!...

 

آبی دل باشيد و خدانگهدارتان...

 

ای پيام آورعاشورا و ای دخت علی (ع) و فاطمه (س): 

 ...توباپيام خود هزاران هزارماهی سرخ درياهارا درچشمه سارزندگی حياتی دوباره بخشيدی و مانيزپس ازپيام تو هزاران هزار چشمه گريسته ايم!.......

سالروز رحلت پيام آورعاشورا ، حضرت زينب کبری(س) برشماتسليت باد.....

 

/ 0 نظر / 18 بازدید