دربی تمام شد... قهرمانی را دريابيد

              استقلال ۱ ــــــ پرسپوليس ۱

 

 

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

 

...براستي اگر وحيدطالب لورانداشتيم چه ميشد؟!... ديروز روز وحيد بود و اين حقيقت را ميليونها هوادارسرخابي بخوبي باوركردند... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مرفاوي براي اثبات كردن خود جهت ميليونها هوادار استقلال و حتي هواداران پرسپوليس مي توانست دربي 62 را باتفكرات ديگري آغاز و اداره نمايد ولي چنين نكرد... ما درطول بازي رگه هايي ازترس، احتیاط شدید و  عدم اعتماد به نفس را ازنمايش خسته كننده آبي پوشان بعينه مشاهده كرديم و هرزمان منتظر سوت پايان بازي شديم تا حداقل دراين ديدار بازنده نباشيم!... نكاتي ازبازي ديروز:

 

1 - درارنج اوليه حضور گيلا تعجب آوربود!... او دربازيهاي اخير اصلا درميدان حضورنداشته است...

 

2 - خط مياني استقلال دراين بازي منسجم نبود درحاليكه نقطه قوت حريف همين خط بود. نه ميثم بائو و نه طالب نسب نتوانستند دراين بازي به كاربازيسازي مو’ثربپردازند ولي كاظمي دراين بازي نسبتا موفق بود و اگر او چنين نبود شايد موقعيت هاي  حريف براي گل بيشترشده بود.... ميثم بائو و طالب نسب تمايل به بازي انفرادي داشتند و نتوانستند مهاجمان را صاحب موقعيت نمايند و خودشان هم يكي دو فرصت را براحتي ازدست دادند.

 

3 - خط دفاعي استقلال دراين بازي و بخصوص درنيمه اول پراشتباه ظاهرشد و قرباني روي گل حريف مقصربود... البته نقطه آغاز اين گل ازجناح چپ استقلال بود... همان منطقه اي كه باحضور گيلا نقطه ضعف اساسي استقلال دركل بازي بشمارميرفت.

 

4 - مهاجمان استقلال بخوبي تغذيه نشدند و خودشان هم براي فراهم كردن موقعيت گل ناتوان نشان دادند.... ازپاسهاي عمقي هافبكها براي مهاجمان اثري نبود.

 

5 - البته نميتوان همه كاستي ها را برعهده مرفاوي گذاشت... بازيكنان استقلال هم نمايش خوبي ازخود ارائه ندادند و درمجموع نتوانستند جوابگوي اعتماد كادرفني استقلال باشند ( بغیرازوحید طالب لو).

 

6 - پرسپوليس درنيمه اول برتر ازاستقلال بود ولي درنيمه دوم بازي حالت تعادل داشت و هردوتيم سعي ميكردند روي اشتباهات حريف به گل برسند... نقطه قوت پرسپوليس دراين بازي خط مياني اش بود و البته خط دفاعي هم كم اشتباه ظاهرشد.... البته ميتوان گفت كه برتري نسبي حريف براستقلال دركل بازي تاحدزيادي هم به نمايش ضعيف استقلال مربوط ميشد زيرا  اگراستقلال درحدبازيهاي اخيرخود ظاهرشده بود قطعا موقعيت هاي بيشتري راخلق ميكرد.... ديروز و بخصوص در 15 دقيقه پاياني بازي احتياط را بخوبي دراردوي آبي پوشان ميديديم درحاليكه استقلال قادر بود با كمي شجاعت و دقت بازيكنان خود بهتركاركند و نيز كادرفني ميتوانست از منصوريان بهتر و بيشتر بازي بگيرد و دروازه حريف را بگشايد... كاري كه دربازيهاي اخير استقلال انجام گرديد.

 

7 - تعويض هاي مرفاوي همچون برخي ازبازيهاي اخير منطقي نشان نميداد... اگر ميخواهيم از منصوريان بازي بگيريم و نتيجه بازي را تعويض نماييم بايد زمان بيشتري ازوي استفاده ميكرديم... تعويض عليزاده هم دقيقا درجهت همان احتياطي بود كه بيان كرديم و مرفاوي ميخواست حداقل ازهمان 1 امتياز موجود بخوبي حفاظت نمايد و ابراهيمي را بجاي وي به بازي آورد!...

 

     درپايان بايد يادآوري كرد كه درحال حاضر هواداران بايد فقط ازاستقلال و كادرفني حمايت نمايند. استقلال درحال حاضر هم امتيازباسايپاست و بايد به ليگ برتر نگاه كلان تري داشته باشد... هرچند كه برد دربي براي ميليونها هوادار شيرين است ولي كادرفني استقلال ميخواست باحداقل تلفات و حداقل ريسك ازاين گردنه عبوركرده و بسمت قهرماني خيزبردارد... قطعا تفكرات محتاطانه كادرفني استقلال دربازي ديروز ناشي ازهمين مسئله  است... استقلال ازهم اكنون ميتواند با حمايت هواداران خود چشم به امتيازات 7 ديدارباقيمانده داشته باشد و دربازي مستقيم باسايپا هم سند قهرماني خودرا امضانمايد... دربی تمام شد و به خاطرات پیوست ولی جام قهرمانی را به تیمی میدهندکه ازحاشیه ها بخوبی عبورکرده و امتیازات بیشتری جمع نماید...

 

 

به اميد پيروزي استقلال دربرابرابومسلم

 

آبي دل باشيد و خدانگهدارتان...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید