نوگرايي در تفكرات مرفاوي

استقلال 2 ــــــــ سپاهان 1


سلام برهواداران استقلال و آبي دلان:

اولا تبريك به مناسبت پيروزي حساس استقلال برسپاهان... درمورد بازي با برق شيراز بدليل مشكلات و گرفتاريهايم نتوانستم آپديت كنم و درخدمت شماباشم ولي با بررسي آن بازي خيلي خلاصه ومجمل ميتوان گفت كه تفكرات كادرفني استقلال پس از بازي دربي روند مثبتي راطي كرده است و لذا در استفاده ازبرخي ازبازيكنان و طراحي تاكتيك و سيستم بازي عملكرد مثبتي داشته است.

ثانيا خيلي خلاصه درمورد بازي ديروز نكاتي را يادآوري ميكنم:

۱ - قبلاهم گفته ام كه دربازيهاي اخيراستقلال رگه هايي از جسارت و نوگرايي بر تفكرات كادر فني استقلال و درجهت استفاده ازبازيكنان حاكميت يافته است و در يك مورد خاص ميتوان از بازي ميثم بايو نام برد كه در3 بازي اخير مورداستفاده قرارگرفته است و الحق و الانصاف جواب اعتماد كادرفني را داده است... ميثم بايو در3 بازي اخير بغيرازگلزني هايش بسيارباطراوت و شاداب عمل كرده است و اصولا استحكام وشادابي خط مياني استقلال در 3 بازي بعداز دربي ازعوامل پيروزيهاي اخيربوده است.

۲ - استقلال با محروميت مهاجم كليدي و تاءثيرگذارخود مواجه بود ولي خوشبختانه اين اشبتاه را انجام نداد كه ميثم بايو را بعنوان مهاجم بازي دهد... عليزاده تك مهاجم استقلال بود كه البته يوسفي و طالب نسب و ميثم بايو درزمان تهاجم ياوراو بودند ولي دريك جمله بايدگفت كه خط مياني و دفاعي استقلال بود كه سند پيروزي استقلال را امضاء كرد... اين خطوط كه با هشياري كاظمي و مدافعان يك روز خوب را گذرانيدند اجازه ندادندكه تيم حريف درطول 90 دقيقه براي مهاجمان و گلزنانش بطور موءثر فضاسازي نمايد... گل اول استقلال هم محصول همان اشتباهي بود كه درگل دوم مقابل پرسپوليس انجام گرفت... يعني جلوكشيدن بي رويه خط دفاعي و موقعيت خوبي كه براي حريف پيش آمد تا ازتله آفسايد فراركند و برخلاف جريان بازي دروازه استقلال رابگشايد.

۳ - استقلال هرچند با استفاده از دو ضربه ايستگاهي به گل هاي مساوي و پيروزي رسيد ولي نميتوان حركات تاكتيكي استقلال را به اين 2 حركت محدودكرد... استقلال جريان بازي را بگونه اي دلخواه اداره كرد تا حريف همواره فشار تهاجم و اشتهاي گلزني استقلال را احساس كند و گل هاي استقلال هم هماهنگ باجريان بازي بود نه برخلاف آن ...بخصوص گل دوم كه استقلال 10 نفره همانند تيمهاي ساليان گذشته قلعه نويي درآخرين دقايق بازي فقط براي پيروزي ميجنگيد و به مساوي رضايت نميداد... اگرپيستونهاي استقلال دربازي ديروز موفق تربودند قطعا فرصت هاي بيشتري براي استقلال فراهم ميشد.

۴ - آري ، اين نكته مهم است كه مرفاوي اجازه نداد شاگردانش پس ازاخراج صادقي به تساوي رضايت داده و ازترس دريافت گل به لاك دفاعي فروروند... اين موضوع از نقاط روشن سرمربيگري مرفاوي دربازيهاي اخيراست كه تفكراتش با تلفيقي ازمنطق و جسارت همراه شده است... ما اين تفكرات راكه باتفكرات حاكم بر بازي دربي تفاوت هاي آشكاري دارد بفال نيك ميگيريم و اميدواريم كه اين خط درمسيربازيهاي آتي استقلال تداوم داشته باشد...

۵ - به اعتقادمن هواداران استقلال كه از شعور فوتبالي خوبي برخوردارند تفاوتهاي تفكرات مزبور را درمرفاوي بخوبي متوجه شده بودند و حتي قبل ازگل پيروزي مرفاوي راتشويق ميكردند..

۶ - حريف استقلال هم كه يك تيم مدعي است براي پيروزي به ميدان آمده بود و درمقاطعي از بازي فشارزيادي روي خط دفاعي و مياني استقلال واردميكرد ولي مجموعا طالب لو يك روز كم دردسر را گذرانيد... خط دفاعي استقلال چنداشتباه بيشترنداشت و مجموعا خوب عمل كرد.

۷ - بايد ازاشكالات هم سخن گفت... پيستونهاي استقلال ( فرزادمجيدي و گيلا ) درحد بازيكنان ديگر نبودند هرچند كه مجيدي دركاردفاعي موفق تر ازگيلابود... يوسفي نتوانست همچون عناصر ديگرخط مياني وبعنوان يك هافبك - مهاجم موفق باشد.. ورود منصوريان به زمين به نظرمن ديرانجام شد... 10 دقيقه زمان مناسبي براي اخذنتيجه دريك بازي سخت نيست... دربازيهايي كه بازي گره ميخورد و يا بدنبال نتيجه هستيم تجربه نشان داد است كه ميتوان حداقل درنيمساعت آخربازي ازمنصوريان كمك گرفت...مرفاوي ميتوانست منصوريان را حداقل 30 دقيقه پايان بازي بجاي طالب نسبت به ميدان آورد تا بتوان ازاين بازيكن بخوبي بازي گرفت و البته درهمين دقايق كم منصوريان موءثربود... عليزاده هم با توجه به بضاعتش خوب عمل كرد... بضاعت عليزاده بيش ازاين نيست و انتظار زيادي ازوي نميتوان داشت ولي ميتوان ازوي انتظارداشت كه درضربات سر دقيق تر عمل كند... البته وي زياد دوندگي كرد و بازهم ازپرتابهايش استقلال را صاحب دو گل سرنوشت سازنمود.

۸- اين بارهم صادقي باعث ده نفره شدن تيم دريك صحنه معمولي گرديد.... قضاوت حكم اخراج را به كارشناسان واگذارميكنيم ولي از روند محروم شدن متوالي بازيكنان كليدي استقلال بشدت نگرانيم!.... اين روند بايد قطع و ياكنترل شود و كادرفني مسءوليت اين وقايع را نهايتا برعهده دارد.... كادرفني بايد بدون ترس و واهمه ازحرف و حديث ها ازيك ضوابط منسجم انظباطي براي اينگونه بازيكنان بهره جسته و قاطعانه ضوابط و ملاكهاي مزبور را اجرانمايد.

۹ - واقعيت اين است كه هرچند استقلال باسايپا درصدرجدول است ولي دراين مقطع نميتوان حكم داد كه استقلال مدعي جدي قهرماني است!... استقلال بااشكالات متعددي درتركيب تيم و نيز تاكتيكها وسيستم بازي مواجه است... ايكاش مديران و دلسوزان باشگاه بجاي اطلاعيه هاي مختلف مبني بر حمايت ازاستقلال و مرفاوي و ... آستين بالاميزدند و يكي دو بازيكن موءثررا براي استقلال ميگرفتند... بقول معروف:
دوصد گفته چون نيم كردارنيست!... درواقع بايد مردعمل بود.

و امادرمورد پرسپوليس.... پرسپوليس فقط دربي را پيروزشد ولي تساوي هاي زنجيره اي آن بلحاظ نتيجه گيري ادامه دارد... در 3 بازي اخير سيماي پرسپوليس واقعا با آن تيمي كه درجام جذفي بازي كرد و يا درليگ استقلال اهواز را درهم كوبيد بسيارمتفاوت است... باازدست رفتن جام حذفي اگر پرسپوليس نتواند درليگ بعنوان يك مدعي جدي مطرح شود قطعا همچون ساليان گذشته ها با بحران مواجه خواهد بود.... البته درحال حاضر براي تعيين كردن چهره مدعيان زمان بسيارزودي است و براي يك جمعبندي كلي بايد تا آخرنيم فصل اول صبركرد. هرچند كه فاصله امتيازي استقلال و پرسپوليس 6 امتيازاست ولي واقعا نميتوان حكم داد كه تا پايان فصل كداميك تيم برترهستند... ولي اگر به روند بازي و نتيجه گيري بنگريم استقلال روند مثبت تري را نسبت به رقيب ديرينه خودداشته است...


به اميد پيروزي استقلال بر استقلال اهواز و تثبيت درصدر جدول...


آبي دل باشيد و خدانگهدار...

/ 11 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
افسانه

سلام آقا مجيد. مرسی از آپديتتون. من زياد از توانايی های فنی صمد خبر ندارم.ولی دمش گرم.فک کنم بچه متعصبيه به اميد پيروزی و سربلنديه استقلالدر ايران و آسيا. يه چير ديگه هم بگم،امان از اين صدا سيما،فدراسيون،داورا...لنگی.

عشق آبي

سلام به اميد قهرمانی دوباره در ايران و قهرمانی در آسيا خوشحال ميشم به من هم سری بزنيد.

مجيد

سلام افسانه خانم: صمد مرفاوی و بسياری ازبازيکنان سابق استقلال که هم نسل صمدهستند ازتواناييهای زيادی برخوردارند... فقط بايد به علم روز فوتبال مجهزشوند و بلحاظ مديريتی قوی باشند تا بازهم همچون دوران بازيگری خود آسمان پرستاره تيم محبوب ما را نورانی نمايند... به اميد اينکه استقلال خيزش واقعی خود را برای فتح جام باشگاههای آسيا اغازنمايد...

مجيد

سلام به عشق آبی: به اميد قهرمانی ۳ باره استقلال درآسيا. زنده باد استقلال پرافتخارترين تيم ايران درآسيا

افسانه

سلام آقا مجيد. ای داد از دست اين صدا سيما لنگی بی معرفتا،با اعصاب هوادارای استقلال بد جور بازی می کنن آخرا بازی بود که بازی رو قطع کردن جون به سر شدم تا نتيجه رو فهميدم صمد جان،دمت گرم تبريک آقا مجيد پ. ن ،اگه من جزو ليدرهای استقلال بودم،ميدونستم با لنگ

مجيد

سلام برآبی دلان و افسانه خانم: تبريک بابت اين ۳ امتيازی که خيلی حساس بود و تبريک بابت اينکه مرفاوی داره دريک مسيرتکاملی قدم برميداره و من ازاين جهت خيلی خوشحالم که تفکرات مرفاوی تلفيقی از جسارت و احتياطه... جاييکه لازم باشه ازجسارت و شجاعتش استفاده ميکنه و گل برتری رابه ثمرميرسونه و درجاييکه لازم باشه از احتياط و بازی منطقی استفاده ميکنه و نتيجه راحفظ ميکنه... بازم وقت آپدیت نداشتم تا انشاءالله بزودی به اميد صدرنشينی استقلال و سرافرازی آبی دلان

ميثم

سلام..خدمت آقا مجید گل سرور عزیزم.....چه خبرا؟خوش ميگذره ما نيستيم!!؟بالاخره اومدم تهران بعد از 44 روز...وظ يفم بود يه سري بزنم به شما ..خانواده خوب هستن؟؟؟؟

ميثم

راستي اين استقلا هم استقلال اهواز رو برد و البته خوب بازي نميكنه بازم ميگم!!البته کمی بهتر شده.......تحليل شما رو هم ديدم در مورد سپاهان......بسيار بجا بود..........اميدواريم نتايج خوبی که ميگيريم همراه با بازيهای سال گذشته ی ما باشه....

ميثم

در ضمن منم آپديت كردم ..!تو اين آپديت متن نامه ي علي آبادي به فيفا براي رفع تعليق رو كه البته محرمانه هم بوده نوشتم!خوشحال ميشم بازم سر بزني.فعلا خدانگهدار و التماس دعا

مجيد

سلام ميثم جان گل: خوشحالم که بعدازمدتی برگشتی... استقلال داره بازی به بازی بهترميشه و ا گربهمين روال ادامه بده ميشه گفت که مرفاوی دومين شاگرد موفق مکتب اصلاحات استقلاله که درپست بالايی به آن پرداخته ام... بهت حتماسرميزنم انشاءالله اميدوارم موفق و سلامت باشی و اميدواريم که استقلال برای ليگ و آسيا همچون يک شيرخفته بيداربشه و باحمايت هواداران تجديد کننده افتخارات آسيايی اين کشور باشه