خط ميانی ، کمربند ايمنی استقلال درليگ ۸۴!...

SSTeam2.jpg

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:


امسال استقلال درخط مياني خريدهاي خوبي انجام داد.... اگر بازيكنان حاضردراين خط را با سال گذشته مقايسه كنيم متوجه ميشويم كه دراين خط ، بلحاظ كميت و كيفيت داراي بازيكناني با خصوصيات بازي سازي بيشتري نسبت به سابق هستيم. دراین رابطه نکات زیرقابل ذکراست:

1 - به احتمال بسيارزياد ( فكري) همچون بازيهاي آخرليگ درخط دفاعي و درآخرين نقطه بازي ميكند  و لذا عناصرخط مياني عبارتنداز: كاظمي ، خیری ، عليرضااكبرپور، فرزاد مجيدي ( درحالتيكه اميرآبادي پيستون راست باشد)، منصوريان ، جباري ، طالب نسب و نيكبخت ( اگر دراستقلال بماند) و میثم بائو .

2 - درسال گذشته نبودن يدالله اكبري و نداشتن يك بازيكن باخصوصيات مشابه او كه بتواند با منصوريان مكمل گردد گاهي ميانه ميدان را ازاستقلال ميگرفت و به حريف ميداد... اما اگر به اسامي بازيكنان فوق دقت گردد مشاهده ميكنيم كه منصوريان ، جباري ، طالب نسب و نيكبخت خصوصيات بازي سازي بسيارعالي دارند.... و ضمنا علیرضااکبرپور که یک هافبک – مهاجم در جناح راست است ،  بابازیهای ترکیبی ومکمل شدن با پیستون راست و تشکیل مثلث با پیستون راست و یکی از  مهاجمان استقلال، هرخط دفاعی را تهدید میکند و ضمنا میتواند ازتکنیک ناب و سرعتش دربازی ها درجهت بازکردن دفاع حریف عمل نماید.....

3 – بازیکنان دیگری همچون میثم بائو و خیری و کاظمی و فرزادمجیدی ( و شایدهم لطفی) با خصوصیات فیزیکی و خواص تخریبی بازی سازی حریف میتوانند برنده نبردهای تن به تن در میانه میدان باشند و ضمنا ( فضا) را جهت بازیکنان بازی ساز خط میانی و یا مهاجمان استقلال مهیانمایند...... البته خیری و لطفی ( اگر دراستقلال باشد) عمدتا نقش هافبک دفاعی و تخریب بازی سازی حریف را در خط میانی برعهده دارند......

4 – لذا اگر بتوان ازاين مجموعه بازيكن ( تكنيكي - قدرتي) درخط مياني استفاده بهينه کرد خط مياني استقلال واقعا يكي از بهترين خطوط مياني ليگ خواهدشد.... ما حتي برای خط حمله ( که باحضور سیاوش اکبرپور و عنایتی کابوس مدافعین لیگ برتر است) بخاطر جذب نکردن یک مهاجم جانشین نگرانیم ولي میتوانیم به جراءت ادعانمائیم كه خط مياني استقلال با اين بازيكنان و با خصوصيات فيزيكي -  تكنيكي،  عالي و ايده آل است..... فقط شما فكركنيد كه اگرجباري همان جباري ابومسلم و طالب نسب همان طالب نسب سپاهان ( بخصوص در ليگ دوم و سوم) باشند ، جمع اينها بامنصوريان ( كه همچون فرش دستبافت ايرانی به مرورزمان مرغوبتر ميگردد!) و نيكبخت ( تكنيكي و قدرتي) و كاظمي و ميثم بايو ( قدرتي و فيزيكي) و عليرضااكبرپور ( تكنيكي و مخرب دفاع حريف دركناره هاي راست) میتوانند يك كمر بند ايمني و مستحكم براي استقلال بسازند كه هم كاربازي سازي و تغذيه كناره ها و مهاجمان راانجام ميدهد و هم ميتوانند با هرحريفي بجنگند و كم نياورند و هم اينكه خودشان نفوذكرده و حتي گلزني نمايند....... دراين خط ، استقلال حتي ترافيك بازيكن دارد و اميدواريم اين ترافيك و نيمكت نشيني برخي بازيكنان خوب و آماده ( كه ناگزيرند دررقابت نيمكت نشين باشند) باعث حاشيه نگردد!....

5 – درسال گذشته استقلال عمدتا منصوریان راداشت که باید بار بازیسازی استقلال را بردوش میکشید زیرا شیری نتوانست انتظارات کادرفنی را برآورده نماید....  حتی برخی اوقات مجبوربودیم از منصوریان بعنوان پیستون چپ و درغیاب نیکبخت و گیلا استفاده کنیم که بااین وضعیت کار بازی سازی میانه میدان استقلال به مشکل برمیخورد و میانه میدان راهم ازدست میدادیم .....

6 - بازهم تاءكيدميكنم اگر اين بازيكنان بخصوص بازيكنان جذب شده آماده باشند و بابازیکنان دیگرهم هماهنگ گردند و همچون ياران ديگر استقلال درنیم فصل دوم لیگ قبل ، بلحاظ قدرتي  و روحي – رواني کم نیاورده و تا آخرین لحظه بازي بجنگند ، استقلال در لیگ پنجم داراي يك خط مياني آرماني مي باشد که میتواند کاملا ( نقطه قوت) استقلال بشمار رود.....

 

آبی دل باشيدوخدانگهدارتان...

 


/ 0 نظر / 4 بازدید