انتقام هشت ساله منصور و پرویز در انزلی

 سلام برهواداران  استقلال و آبی دلان

 

 

 

ملوان انزلی ٠ ------------- استقلال تهران ١

استقلال در انزلی هم مانند بسیاری ازبازیهای این فصل " نتیجه گرا " بود اما جنس این بازی با بازی های اخیر تفاوتهایی هم داشت...  درواقع می توان گفت که درانزلی هم استقلال موقعیت های چندانی برای گلزنی نداشت اما درزمین میزبان دست وپابسته نبود و به حریف اجازه نداد حتی درشهرخود بی محابا به دروازه اش یورش آورده و برای خویش موقعیت های مسلم گلزنی فراهم سازد.

  

به شخصه این تفاوت ها را در دو عامل ذیل می بینم:

  

1 - کیفیت نمایش بازیکنان خط میانی و 2 -  تغییراتی در تفکرات محافظه کارانه مظلومی ، که تمامی تعویض هایش را برای حفظ نتیجه هزینه نکرد... خوشبختانه خط میانی استقلال دراین بازی بدکارنکرد و مبعلی تا زمانیکه درزمین بازی بود ( دقیقه 80 ) یک بازیکن موءثربود.

  

سیستم پایه استقلال دراین بازی 2 – 5 – 3 بود که پیستون راست اجازه نفوذ بیشتری داشت ( امیرآبادی ) ولی جواد شیرزاد بعنوان پیستون چپ عمدتا به  کارهای دفاعی مشغول بود و خوشبختانه دفاع استقلال دراین بازی کم اشتباه ظاهرشد... اگرخط میانی بتواند همین روند را ادامه دهد قطعا استقلال مجبور نیست برای فراهم نمودن موقعیت گل صرفا ازیک تاکتیک خاص ( ارسال درعمق ) استفاده نماید.

  

شاید بسیاری ازهواداران استقلال گمان نمی کردند درزمانیکه استقلال درزمین میزبان برنده بازی است برای تعویض اواخر نیمه دوم از یک بازیکن تهاجمی مانند روانخواه بجای مبعلی استفاده شود اما تصمیم منطقی کادرفنی باعث شد که نبض بازی ازدست استقلال خارج نشود و حتی با ورود روانخواه بازیکن حریف مجبور به خطایی شد که منجربه اخراجش گردید و باهمین اخراج بود که کمرتیم ملوان درهم شکست و حریف نتوانست در پایان بازی فشاربیرحمانه ای را برروی دروازه استقلال اعمال نماید...البته تعویض بعدی هم که شکوری بجای میداوودی مصدوم به بازی واردشد بسیارمنطقی بود و به حفظ نتیجه کمک کرد.

  

هرچند نیمه اول ملوان بطورنسبی براستقلال برتری داشت اما استقلال با فرصت طلبی 2 ستاره اش ( میداوودی و عمران زاده ) به گل برتری رسید تا هواداران استقلال طبق معمول برای نیمه دوم درانتظار و اضطراب یک بازی یکطرفه به نفع حریف باشند اما بدلایل مذکور این اتفاق نیفتاد و این بار مظلومی بود که نیمه مربیان را به حریف پیشکش نکرد و حتی می توان گفت استقلال درنیمه دوم درمجموع تیم برتر میدان بود و کم نیاورد.

  

ما از صید این 3 امتیاز شیرین خوشحالیم اما بسی جای خوشوقتی است که تغییراتی را هم دراین بازی دشوار نسبت به بازیهای اخیر که حتی میزبان بوده ایم مشاهده کرده ایم... تغییرات مثبتی که اگر تداوم یابد می تواند در آستانه پایان نیم فصل تحقق همان وعده ای را نوید دهد که مورد انتظار هواداران بوده است.

  

زوج پورحیدری و مظلومی پس از گذشت 8 سال درانزلی و دریک بازی حساس طلسم شکنی کردند تاهواداران استقلال را به روزهای آفتابی آینده نوید دهند.... انشاالله.

/ 0 نظر / 8 بازدید