يادی از پيشکسوت پرافتخار استقلال...

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ازاين به بعد سعي ميكنم شرح حالي مختصر از افتخارات برخي پيش كسوتان را در اين وبلاگ عرضه نمايم..... پيشکسوتانی که سرنوشت پرافتخار تيم استقلال و ملی را برای ما رقم زده اند و بارهاوبارها اشک شادی را برگونه هواداران استقلال و فوتبال ملی سرازيرکرده اند..... اين عزيزان بايد بدانند که ما همواره به يادآنان هستيم و هيچگاه ازخاطره ها محو نخواهندشد. أری ، ما اين بزرگان را فراموش نخواهيم کرد و نسل جديد بايد اين قهرمانان را بهتر بشناسد:

 

 

       ((  منصـــــــور پــــــــــور حيـــــدري)):

 

پورحيدري جزو  بازيكناني بود كه در دهه 40 و اوايل ۵۰ ازبازيكنان تاءثيرگذار استقلال ( تاج سابق) بود... او درآن زمان در پست دفاع راست بازي ميكرد و آنها كه بازيهاي اورابياددارند اعتقاددارند كه منصورخان بيشتر از فكرش دربازي استفاده ميكرد و اورا يك بازيكن خلاق وباهوش ميدانستند.... همانطوركه درمورد عبدالله موحد ( پرافتخارترين كشتي گير تاريخ ايران ) ميگويند كه او بيشتر بافكر كشتي ميگرفت و فكورانه عمل ميكرد.......

 

منصورخان توانست ساليان سال در همين پست براي استقلال به ميدان رود او بارهاوبارهاهم به تيم ملي دعوت گرديد و پيراهن پرافتخارملی را برتن کرد.... والبته رقيب جدي او دراين پست  ابراهيم آشتياني بود كه يكي ازبهترين دفاعهاي راست ايران و آسيابوده است...  منصورخان با استقلال به افتخارات زيادي در صحنه ايران و آسيا دست يافت......  افتخارات فتح جامهاي قهرماني داخلي و حذفي در زمان حضور وي متعدد بوده است.... او در دهه پنجاه هم چندين سال براي استقلال به ميدان رفت و خلاصه پست دفاع راست اين تيم پرافتخار ساليان سال درقبضه منصورخان بوده است....

 

درمورد افتخارات آسيايي وي موارد زيررا فهرست وار مي آورم:

 

الف - بعنوان بازيكن: او بعنوان بازيكن درسال 1970 ( بهار1349 شمسي) با تيم استقلال به فينال جام باشگاههاي آسيارسيد..... براي اولين باربود كه يك تيم ازايران به فينال ميرسيد و درفينال هم حريف استقلال ، تيم هاپويل اسراييل بود كه سابقه قهرماني اولين دوره اين جام را داشت ولي استقلال توانست با مساوي گرفتن از اين تيم ( باگل غلام وفاخواه) ،  دروقت قانوني ( درحاليكه گل اول رادريافت كرده بود) كاررابه وقت اضافي بكشاند و دروقت اضافي با تك گل مسعودمعيني براي اولين بار يك تيم ايراني را ( قهرمان آسيا) كرده و ملت ايران و تمامي ملتهاي تحت ستم اين رژيم اشغالگر را شاد و سرافراز نمايد!...... خاطره اين قهرماني را هم در وبلاگم و اززبان يك هوادارقديمي نقل كرده ام.... منصورپورحيدري درآن دوره يكي از اركان ثابت تيم استقلال ( تاج سابق) و جزو بهترين بازيكنان استقلال بود....... درسال بعد هم استقلال دركشورلبنان دراين دوره ازبازيها ( جام باشگاه هاي آسيا) شركت داشت و باشايستگي به نيمه نهايي رسيد.... درمرحله نيمه نهايي استقلال با مصدوميت سه بازيكن اصلي و ملي پوش خود مواجه گرديد: جلال طالبي،غلامحسين مظلومي و مسعود معيني و لذا از رقيب عراقي شكست خورد و ازفينال بازماند ولي در بازي رده بندي نماينده كره جنوبي راشكست داد و به مقام سومي آسيا قناعت كرد..... دراين دوره هم منصورخان از اركان ثابت تيم استقلال بود..........

 

ب - به عنوان سرمربی استقلال:..... منصورخان بعنوان سر مربي هم افتخارات زيادي بااستقلال بدست آورده است.... گذشته از فتح جامهاي داخلي ، او توانست درسال 1990 و 1991 دوبار استقلال را تامرحله فينال جام باشگاههاي آسيا برساند...ازاين دوبار فينال سهم استقلال يك قهرماني و يك نايب قهرماني بوده است........اين نتيجه براي يك سرمربي در آسيا و دردوسال متوالي كم نظير و ياشايد بي نظيربوده است...... درسال 1990 استقلال در كشور بنگلادش باشايستگي به فينال رسيد و درفينال نماينده كشور چين رامغلوب كرد و بعداز 20 سال بر قله قهرماني آسيا بوسه زد!.... دريكسال ديگر هم استقلال به رهبري منصورخان دركشور قطر توانست به فينال رسيده و بانماينده عربستان ( الهلال) روبرو گردد..... بازي دروقت قانوني و اضافي بانتيجه تساوي 1-1  پيش ميرفت تا كاربه ضيافت پنالتي ها رسيد و استقلال بازهم بابدشانسي نتيجه راواگذاركرد و به نايب قهرماني رضايت داد......... منصورخان بعنوان سرمربي استقلال و پس از قهرماني در ليگ ( سال 80 - 79 شمسي) توانست استقلال را به جام باشگاههاي آسيا برساند و درزمستان 80 قهرمان منطقه غرب آسياگرديده و به ديدار نهايي ( جزو 4 تيم مرحله نهايي) راه يابد..... درآن زمان ايران ميزبان بود ( ولي ايكاش نبود!) و در روزي كه ورزشگاه آزادي بايك بارندگي شديد و استثنايي به استخر تبديل گرديده بود و بازي فوتبال به همه چيزشباهت داشت بجز فوتبال! ، بازي را به حريف كره اي واگذاركرد ( بانتيجه 1-2) و ازرسيدن به فينال بازماند..... درآن روز تاريخي همه بدشانسي ها يكباره سراغ استقلال آمدند و حتي شايد براي اولين بار بود كه نوازي هم نتوانست ضربه پنالتي خود رابه گل تبديل نمايد!.... و خلاصه استقلال عليرغم نظركارشناسان مبني بر شانس مسلم قهرماني ، ازديدار فينال بازماند و دربازي رده بندي هم برتيمي از ازبكستان پيروزگرديد و به مقام سومي قناعت كرد.....

 

بنابراين ( منصورخان) بعنوان بازيكن توانسته است باتيم استقلال يك بار به مقام قهرماني و بارديگر به مقام سومي آسيا دست يابد و بعنوان سرمربي هم توانسته است استقلال را يك بارقهرمان آسيا و بارديگر نايب قهرمان آسيا و درسومين حضور خود به مقام سوم آسيابرساند....

 

ج - بعنوان سرمربي تيم ملي: ..... منصورخان درسال 1998 ميلادي ( بعد ازجام جهاني فرانسه) سرمربي تيم ملي گرديد و توانست ايران را به مقام قهرماني بازيهاي آسيايي بانكوك برساند....درآن زمان بازيكناني مانند علي كريمي براي اولين بار درتيم ملي آزمايش شدند و ازآنجا مدارج ترقي را طي كردند..... يكي از بهترين بازيهاي تيم ملي در زمان منصورخان باتيم كشوردانمارك و در كپنهاك ( پايتخت دانمارك) بود كه تيم ايران با تيم اصلي دانمارك روبروشد... دانماركي كه حتي ( پيتراشمايكل) دروازه بان نامدارجهان راهم دراختيارداشت.... درآن بازي ايران توانست دانمارك را بانتيجه 0-0 متوقف كند درصورتيكه بخوبي بيادداريم چندين فرصت حتم گلزني راهم ازدست داديم و البته آنها هم فرصت هاي زيادي براي گلزني داشتند كه درآن روز ( هادي طباطبايي) دروازه بان تيم ملي ايران بود و يك روز فوق العاده را پشت سرگذاشت و تمام موقعيت هاي حريف را محو نموده و ( شيركپنهاك) لقب گرفت.........

 

براي همين است كه منصورخان پرافتخارترين مربي - بازيكن ايران درآسيااست و اين افتخاراتي است كه اين آبي دل آبي پوش براي استقلال و ملت ايران به ارمغان آورده است.......

 

 

منصورخان راهواداران قديمي بخوبي ميشناسند..... او همان قدر جدي و منضبط است كه درعين حال خويشتندار و فكور است!..... او را بايد درفوتبال ايران و آسيا ( اورانيوم) ناميد!..... ولي خودش چندين سال است كه ديگر رغبتي براي سرمربيگري تيمهاي بزرگ نشان نميدهد ولي هرباراستقلال اوراخواسته است همچون يك سربازفداكاردرخدمت تيم و بازيكنان و هواداران بوده است و هيچگاه از راهنمايي و حمايت استقلال كوتاهي نكرده است..... نظراتش هيچگاه با انتقادهاي رايج تواءم نبوده است كه مطبوعات و رسانه ها بتوانند ازآنها سوءاستفاده نمايند....حتي اگر باشگاه به او كم لطفي كرده باشد او خود را با مديران و کادرفنی باشگاه مواجه نميداند زيرا درك صحيحي از وضعيت هواداران و حاشيه هادارد و اجازه نميدهد كه مصالح باشگاهي فداي مصالح و تسويه حسابهاي شخصي گردد!..... رسانه ها هم اين مطلب رابخوبي ميدانند و در مورد سوژه يابي و بپاكردن جنجالهاي رسانه اي ازاو قطع اميد نموده اند!.......

 

در دربي هاي استقلال - پرسپوليس هم ، منصورخان را رسانه ها ( گربه سياه پروين) ميناميدند!... او شيوه مقابله با تاكتيك هاي حريف را بخوبي ميدانست و موفق عمل ميكرد..... اميدواريم استقلال در يک طرح جامع و فراگير بتواند ازاين عزيزان درجهت ارتقاء فنی ـ روانی تيم خود و برای اهداف قهرمانی ليگ برتر و تجديد قهرمانی درآسيا استفاده بهينه نمايد.....

 

اين بود شرحي مختصر از افتخارات ( عمدتا آسيايي)  منصورخان براي همه آبي دلان عزيز.... درمورد بقيه پيشكسوتان هم سعي ميكنم بهمين نحو عمل نموده تا ياد اين قهرمانان ديروز و پيش كسوتان امروز را گرامي داريم.........

 

آبی دل باشيد و خدانگهدار...

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید