هم انتقاد و هم اعتقاد!

10.jpg

سلام برهواداران استقلال و آبي دلان –  آپديت كردن درمواقع شكست تيم محبوبمان كارسختيه ولي بالاخره ما بايد چنين مواقعي جلو بياييم. صبركردم تا نظرات بازيكنان استقلال و بخصوص سرمربي تيم منعكس بشه. اميرخان درمصاحبه اي باخبرورزشي كه توسط سايت استقلال اف سي هم پوشش داده شده خودرامقصراين شكست دانسته است والبته به نكاتي هم اشاره كرده است:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1- گل اول وسوم روي اشتباه دروازه بان بود.

2- ازدست رفتن فرصتهاي بسيارزياد گلزني

3- آمادگي دروازه بان حريف

4- مهمان نوازي ذوب آهن و تقديرازآنها

5- عالي بودن مهدي اميرآبادي در تيم استقلال و .... و بالاخره در روزنامه استقلال جوان ازقول اميرخان ميخوانيم كه جبران ميكنيم.

 

      درميان صحبتهاي اميرخان اشاره اي به بيرون كشيدن انصافي و اضافه كردن عليرضااكبرپورنشده است و اتفاقا بنظر ميرسد ( نقطه كور) اين شكست عمدتا اينجاست باضافه بدشانسي ها و .....

 

      واقعيت اين است كه هنگاميكه ذوب آهن ده نفره شد استقلال 50 دقيقه براي جبران گل و حتي بثمررسانيدن گل پيروزي فرصت داشت و اين زمان فرصت كمي نيست. لذا باتوجه به تعويض شيري باسياوش اكبرپوردرنيمه دوم و ادامه اين روند شايد مابه گل ميرسيديم. شايد ديگر بيرون كشيدن يك دفاع ( انصافي) و اضافه كردن ( عليرضااكبرپور) بجاي او لازم نبود تا باقبول نمودن چنين ريسكي و كم تعدادشدن ياران دفاعي و خوردن گل دوم ( كه اصلا تقصيردروازه بان نبود) كمر تيم بشكند. اين سئوال وجوددارد كه آيا واقعا درمقابل ذوب آهن ده نفره كه ( فقط يك گل) جلوتربود بايد چنين ريسكي ميكرديم؟ البته آمدن سياوش اكبرپور بسيارمنطقي بود ولي خارج كردن يك عنصردفاعي و آوردن يك مهاجم ديگر درحاليكه ذوب آهن ذاتا يك تيم ( ضدحمله اي) است جاي سئوال دارد....بنظرميرسد چنين تعويضي يك ( تاكتيك انتخاري) باشد ولي اگر گل دوم دريافت نميشد و استقلال با چنين ريسكي به گلهاي مساوي و پيروزي ميرسيد امير قهرمان بلامعارض بازيهاي هفته هشتم بود!.... فوتبال همين است و ماهم ( امير استقلال) رابخاطر اين شجاعتهايش دوست داشته و داريم ولي بهرحال ريسك كردن هم قوانين خاص خودش رادارد. دراين بازي ( ضريب ريسك) اميرخان خيلي بالا بود. حالا نيمه ي پر ليوان راهم مي بينيم!:

 

1- سامره دراين بازي ثابت كرد كه ميتواند يك مهاجم 90 دقيقه اي باشد.

2- گل زيباي سامره با پاس گل زيباي عنايتي بثمررسيد و لذا اين دومهاجم ثابت كردند كه براي استقلال ( بهترين مكمل) هستند.

3- به آمادگي نسبي رسيدن عليرضااكبرپور رابه فال نيك ميگيريم. واي اگر اين هركول جيبي استقلال آماده باشد!.......

4- استقلال واقعا زيبابازي كرد. خيلي زيبا!.... دل هواداران هم ازهمين ميسوزد!

5- ايجادفرصت هاي گلزني استقلال واقعا محشر است ولي حيف كه .....

6- از بازي جوانمردانه حريف و حاشيه نساختن آنها تقديرميكنيم.

7-پذيرفتن مسئوليت شكست توسط ( امير استقلال) و توپ رادرزمين ديگران نينداختن نكته بسيار مثبتي است كه ازيك مربي فهميده و شجاع برمي آيد. بسياري ازسرمربيان نامي ما چنين شجاعتها و مردانگي هايي راندارند! ما اميررادوست داريم و لذا هم ازاو انتقاد ميكنيم و هم به او اعتقاد داريم.... ما سال گذشته هم اولين شكست را درخانه همين حريف يعني ذوب آهن پذيرفتيم ولي پس ازآن اوج گرفتيم و به صدر رسيديم و لذا بايك شكست دنيا براي استقلال و هواداران وفادار و بيشمارش به آخر نرسيده است.

 

 

هواداران استقلال و آبي دلان: ما تا هفته ي ديگر بي صبرانه منتظر بازي با فولاد صدرنشين باقي ميمانيم. پيروزي درآن بازي اثبات حقانيت استقلال و هواداران بيشمارش مي باشد.......... آبي دل باشيد و خدانگهدارتان.

 

     

 

/ 0 نظر / 4 بازدید