چشم انداز استقلال

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

        

 

قسمت اول - قهرمانی با طعم وداع

هواداراستقلال حتی اگرنخواهد تابع احساسات وعواطف خودباشد و سعی کند  با نگاه منطقی و واقع گرایانه تری به تیم محبوبش درسالیان اخیربنگرد وباعینک نقد به تحلیل وبررسی سرمربی اش  بپردازد بازهم قادرنیست ازنام امیرقلعه نویی به راحتی عبورکند و افتخاراتی راکه توسط وی برای استقلال وهوادارانش کسب شده است نادیده بگیرد…راه دوری نمی رویم وبرای روشن شدن قضیه صرفا مقایسهای را با رقیب سنتی وقابل احترام استقلال  انجام می دهیم:

 

پرسپولیس در 8 فصل اخیر لیگ برتر با علی پروین ، وینگو بگوویچ ، زوبل ،  آری هان ، دنیزلی ، استیلی ،  قطبی ، پیروانی و وینگادا نتوانسته است بیش از 2 عنوان قهرمانی لیگ برتر را برای هوادارانش به ارمغان آورد درحالیکه امیرقلعه نویی به تنهایی در4 فصل حضورش دراستقلال باضافه دومقطع زمانی بسیار کوتاه این توانایی راداشته است که 2 جام قهرمانی لیگ برتر و 2 عنوان قهرمانی جام حذفی را برای استقلال وهوادارانش فتح نماید. ضمنا تیم تحت هدایت امیر همواره درکورس قهرمانی قرارداشته است وهیچگاه درمقابل رقیب سنتی زانونزده وهمواره درجدول رده بندی بالاتر ازرقیب دیرینه قرارگرفته است... علاوه برآن استقلال قلعه نویی بانمایش بازی های زیبا وهیجان انگیز ، شادی ونشاط را به میلیونها هوادار فوتبال و استقلال تزریق نموده و رکوردهای فوتبال ایران را جابجا کرده است تا بتوان باقاطعیت حکم داد امیرقلعه نویی موفق ترین و پرافتخارترین سرمربی فوتبال ایران درلیگ برتربوده است...

  

با این تفاصیل ما اعتقاد داریم که درکنار انتقاداتی که به هرشخصی همچون امیر وارد است و درطول فصل آن را به تمام وکمال انجام داده ایم ، درعین حال می بایست  درزمان حیات انسان های بزرگ وخدمت گزار ازآنان تقدیر بعمل آورد تا سنت ارتجاعی ورایج مرده پرستی ازجوامع انسان ها رخت بربندد!... آری باید ازاین افراد که سالیان سال باعث نشاط وسرافرازی ماگردیده اند درزمان حیاتشان تقدیربعمل آوریم تارسم مردانگی و معرفت به تمام وکمال احیاگردد... تقدیرازامیرقلعه نویی وامثال وی درواقع تشکر ازیک حقیقت انکارناشدنی تاریخی است ...

 

تقدیر ازامیر درواقع تقدیر ازشخصی است که علیرغم تمامی نقاط ضعف وقوتش سالیان سال با  تیم تحت هدایتش باعث عزت و سرافرازی آبی دلان بوده و استقلال باوی همچون ستاره ای تابناک درآسمان فوتبال ایران درخشیده است ... تقدیر ازمردی که هربار تیم بحران زده استقلال راتحویل گرفته است قادر به احیای آن شده است تا مرزهای صعب العبور ودشوار موفقیت را درنوردد...

  

تقدیرازامیر درواقع تقدیراز فرزند خلف وعصاره پاک وزلال مکتب استقلال است... فرزندی که ازمحلات محروم و درعین حال صمیمی و با صفای جنوب شهر برخاسته است... تقدیر ازبزرگمردی که  درکودکی یتیم شده است تا درهمان سالیان نوجوانی بی عدالتی ها و شکاف های طبقاتی را با پوست و گوشت خود لمس کند و مجبورگردد که برای تنازع بقا و مبارزه با شرایط نابرابر وبی رحمانه زندگی با تمام وجود بجنگد و برمشکلات چیره شود... تقدیر ازمردی که با چنین پیشینه ای درمبارزه با بحران ها ومشکلات بزرگ ،  خصلت بلند پروازی وبرتری طلبی اش را ازهمان سالیان دور پرورش داده وبه رخ کشیده است تا دربزرگی همان خصلت هارا به تیم های تحت هدایتش القا نماید و شاگردانش را در مستطیل های سبز همچون فرماندهشان بجنگ با حریفان وادارد تا به میلیونها نفراز مشتاقان فوتبال درس زندگی دهند!...

  

 آری ، تقدیراز امیرقلعه نویی تقدیراز بزرگ مردی است که باهمه خصلت های مثبت ومنفی اش درتالار افتخارات باشگاه پرافتخاراستقلال جایگاه والایی دارد و آنان که به این جایگاه رفیع غبطه می خورند و آن را برنمی تابند آگاه باشند که هواداران استقلال سالیان طلایی با امیربودن وسرافرازشدن را هیچگاه فراموش نخواهند کرد و نام وی همواره دریادها باقی خواهدماند...

برای امیرقلعه نویی درهمه حال آرزوی موفقیت می کنیم و امیدواریم که ایشان همچون 2 فصل قبل خود را ازحاشیه های استقلال دورنگهدارد و همواره از تیم محبوب آبی دلان حمایت کند.

 

 

بااین مقدمه به سراغ تغییروتحولات اخیراستقلال می رویم تانکاتی را بطور مجمل بازگونماییم:

  

ادامه دارد...

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید