خط آتش استقلال و دغدغه های هواداران!...

Enayati3.jpg

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

..... و اکنون به لیگ 84 رسیده ا یم.... استقلال با دوسال تجربه کادرفنی و بازیکنانی که درکنارهم بوده اند به روزهای طلائی می اندیشد. هواداران هم جزاین انتظاری ندارند که تیم محبوبشان درامسال محصول کاشته شده را دروکنند و حاصل زحمات خود و آبی پوشان را دریافت نمایند.... درکناراین امیدها ، دغدغه هایی هم وجوددارد که برخی ازهواداران را به افکار گوناگونی سوق میدهد..... آخرین قهرمانی استقلال درلیگ آزادگان در لیگ 80-79 و بامنصورپورحیدری بدست آمد و پس ازآن استقلال و تیمهای دیگر وارد لیگ برترگشتند و آبی پوشان دراولین فصل حضور خود تا روزآخر قهرمان بودند... ازیاد نمیبریم که درهمان سال استقلال درگیر بازی های جام باشگاههای آسیاهم بود و درمنطقه غرب آسیا قهرمان شد و به دیدار پایانی آن و به مرحله نیمه نهایی راه یافت..... حریف سنتی استقلال که شرایط راحت تری نسبت به استقلال داشت و فقط درلیگ برتر بازی میکرد قدم به قدم استقلال را تعقیب میکرد تا لغزشی ببیند و خودرابه صدرجدول برساند ولی این امر میسرنگردید تا روز آخر که استقلال درانزلی باملوان بازی داشت و پرسپولیس درتهران با فجرسپاسی و ..... شد آنچه نمی باید میشد!...... درلیگ دوم استقلال نتوانست با کخ و حاشیه های تیم به جایی برسد ... ولی درلیگ سوم و چهارم همچون لیگ اول تا هفته های آخر درکورس قهرمانی بود..... در لیگ چهارم استقلال درنیم فصل دوم خوب عمل کرد ولی امتیازهای بربادرفته نیم فصل اول و اختلاف امتیازبافولاد و عدم لغزش فولاد باعث گردید قبل ازهفته آخر سیمای قهرمان مشخص گردد و بازهم استقلال درکورس عقب ماند...... برخلاف لیگ سوم که استقلال ( جنگ روانی) را از برخی رسانه ها و منجمله خبرگزاری ( ایپنا) باخت و سپس مغلوب استقلال اهوازشد ، درلیگ چهارم شرایط مساعدتری برای قهرمانی داشت هرچند تعداد رقبا و مدعیان زیادتر از لیگ سوم شده بودند..... فولاد و پرسپولیس و ذوب آهن هم ازمدعیان سرسخت بودند ولی استقلال درنیم فصل دوم بلحاظ امتیازی ، همه آنها را پشت سرگذاشت ولی همان امتیازهای ازدست رفته نیم فصل اول ( که عمدتا بخاطر حاشیه های نیمکت نشینی سامره و پیدانکردن ترکیب ثابت تیمی) بود ازعوامل اصلی قهرمان نشدن استقلال بود ولی هواداران که تیم  خودرا درنیم فصل دوم بانشاط و جدی می دیدند و دربی راهم برنده شده بودند ، از عملکرد کادرفنی رضایت داشتند و دربازی آخر هم که استقلال با سپاهان بازی داشت ، هواداران در ورزشگاه آزادی کادرفنی و امیر و آبی پوشان را تشویق میکردند زیرا بخوبی میدانستند استقلال و سربازانش درنیم فصل دوم کم فروشی نکرده اند!...

 

درلیگ چهارم خط حمله استقلال از نقاط قوت استقلال بود و آمارنشان میدهد که استقلال با 51 گل زده بهترین خط حمله را درلیگ برترداشته است ضمن اینکه عنایتی هم با 20 گل زده بهترین گلزن لیگ گردید و توانست با رکورد فرشاد پیوس مساوی کند..... حال کمی درباره خط حمله میگوییم:

 

..... برخلاف برخی که فقط به این آمار متکی هستند و این خط حمله را ایده آل میدانند ، من معتقدم که این خط حمله ایده آل نیست!..... آری ، ازنظر بازدهی بهترین خط حمله لیگ برتر است ولی کمبود عناصر ششدانگ دراین خط آتش بخوبی احساس میگردد..... کافی است فقط بازی با ذوب آهن را درنیم فصل دوم بیادبیاوریم و محرومیت سیاوش اکبرپور راهم درنظربگیریم و نتیجه آن بازی را هم مرورکنیم ( 0-3 به نفع ذوب آهن) تا بهتر متوجه گردیم منظورمن چیست؟!..... درآن بازی هرچند استقلال گل اول و دوم بازی رادریافت کرد ولی میتوانست مانند بسیاری ازهمین نوع بازی ها حداقل نتیجه رابه تساوی بکشاند ولی عنایتی تنهای تنهابود!....... هرچند علیرضااکبرپور ازابتدا به بازی آمد ولی باید بدانیم که خصوصیات علیرضا و سیاوش کاملا متفاوت است..... علیرضااکبرپور عمدتا درکناره ها و بعنوان بال راست میتواند درخدمت تیم باشد ( بعنوان مکمل با پیستون راست) ولی سیاوش یک مهاجم کامل است که میتواند باعنایتی ( مکمل) گردد و بافضاسازی و حرکات عرضی خود دردفاع حریف نفوذکند و خودش و عنایتی را صاحب موقعیت نماید..... حتی درآن بازی قربانی با فردملکیان تعویض گردید تا امیر ضریب ریسک خودرا به نهایت رساند ولی اینچنین ریسک هایی با ضریب بالا فوق العاده خطرناک است ضمن اینکه ملکیان با آن ملکیان سالهای قبل ( که حتی در دربی به عابدزاده گل زده بود) ، تفاوت داشت و نمیتوانست موءثرباشد..... البته چاره ای هم جزاین ریسک نبود ولی درغیاب قربانی و جلوکشیدن مدافعان و خط میانی ، ذوب آهن که ذاتا یک تیم ( ضدحمله ای) است به گل سوم خودهم رسید و شیرازه تیم استقلال ازهم پاشیده شد......  تعویض علیرضااکبرپور باخضیراوی هم دردی را درمان نکرد..... دربازی های دیگری هم که سیاوش نبود و از مهاجمان دیگری استفاده میشد مشکل داشتیم.... فراموش نکرده ایم که حتی در مقطعی نیکبخت هم بعنوان مهاجم عمل میکرد درحالیکه پست تخصصی او مهاجم نیست و .... و خلاصه هم استقلال و هم کادرفنی و امیرخان و هم هواداران چوب کمبود یک مهاجم تخصصی را خوردند تا ما نگران این فصل باشیم که هنوز درخط حمله فاقد یک عنصرسوم هستیم...

 

آری ، استقلال دارای بهترین خط حمله است ولی همه دست اندرکاران میدانند که باید نگران خط حمله باشند!..... اگر ما دربی رادرنیم فصل دوم درغیاب سه بازیکن اصلی ( امیرآبادی ، کاظمی و صادقی) و ترانسفردوستاره خود ( نیکبخت و سامره) برنده شدیم یکی ازدلایلش این بود که استقلال هر2 مهاجم خودرادراختیارداشت..... گل اول بازی رامرورکنید و ضربه چکشی منصوریان را که با سر سیاوش به یک پاس طلائی گل برای عنایتی فرصت طلب تبدیل گردید بیادآورید تا متوجه گردیم حضور این دومهاجم مکمل چه نعمتی برای استقلال بوده است..... بازی با شموشک رادرنوشهر و پاس گل سیاوش به عنایتی را مرورکنیم و .... موارد دیگری از ( مکمل بودن این دو مهاجم) همچون گل پیروزی استقلال دربازی با صباباتری ( درحالیکه استقلال 10 نفره بود) و .... همه اینها حاکی ازاین است که استقلال باید این قضیه راجدی تر بگیرد و نگذارد جای یک مهاجم تخصصی و ششدانگ که درغیاب سیاوش یا عنایتی موردنیاز مبرم است ، درتیمش خالی بماند.....

 

بسیاری ازهواداران واقعا نمیدانند فلسفه برخی خریدها چیست؟!.... البته بموقع درباره آنها صحبت میکنیم..... آری ، خط دفاعی استقلال باید ترمیم میشد ( باکارنامه ضعیف فصل گذشته) و بازیکنانی هم جذب میشدند ( که البته بازیکنان جذب شده جای بحث و گفتگو دارند)، ولی خط حمله استقلال فقط دوبازیکن دارد و این بیسابقه است!.....  بارها گفته ایم و گفته اند که دیگر دراین فصل زمانی برای تجربه کردن مجدد وجودندارد و فقط باید ازتجربیات دوسال گذشته عبرت گرفت و به آن عمل کرد ولی هنوزکه هنوزاست سرنوشت خط حمله استقلال مبهم است..... جالب این است که همه هم میگویند باید دراین پست مهاجم جذب کنیم ولی چه زمانی؟!..... اگر لیست خرید استقلال باجذب بازیکنان لیگ برتری تکمیل گردیده باشد چه بازیکنی باید درخط حمله استقلال و از چه طریقی جذب گردد؟!..... استقلال دارد زمان را همچون سال گذشته وپس ازترانسفرسامره ازدست میدهد..... نیکبخت دراستقلال هم که ماندنی باشد با طالب نسب و جباری و علیرضااکبرپور و ..... هیچکدام بازیکنانی نیستند که بتوانند در صورت مصدومیت و یامحرومیت و خلاصه غیبت احتمالی عنایتی و سیاوش اکبرپور ، جای آنان را پرکنند و این موضوع مهم معضلی است که امیدواریم امسال یقه استقلال را نگیرد..... البته ممکن است که استقلال درغیاب یکی ازاین دومهاجم خود بگونه ای ارنج گردد که فقط بایک مهاجم بازی کند ولی چون استقلال ذاتا یک تیم تهاجمی است و بیشتر ازکناره ها موقعیت فراهم میسازد کافی است همچون بازی با ذوب آهن ، کناره هاراازکاربیندازند تا تک مهاجم استقلال از مداربازی خارج  گردد!..... درحالیکه اگر دومهاجم ششدانگ و مکمل در ترکیب باشند حتی با وجود ازکارانداختن کناره ها میتوان راههای دیگری را ( همچون فضاسازی  مهاجمان برای یکدیگر و بازی سازی از میانه زمین و ....) برای رسیدن به گل امتحان کرد و به هدف رسید..... بازهم تاءکید میکنم که علیرضااکبرپور علیرغم توانمندیهای بسیارزیاد یک مهاجم نیست بلکه او بهترین مکمل با پیستون راست استقلال و یا ضلع سوم مثلثی است که پیستون راست استقلال و یک مهاجم ( معمولا سیاوش اکبرپور) دوضلع دیگر آن راتشکیل میدهند و دربازیهایی مانند دربی و ابومسلم و .... هم بخوبی جواب داده است....... تخصص علیرضا بردن توپ به کناره ها و دریبل مدافعان حریف و سانترهای کوتاه و خطرناک برروی دروازه حریف و سرعت دادن به بازی بخاطر ایجادشکاف در خط دفاعی حریف و .... و مواردی ازاین قبیل است و خلاصه او عمدتا ( نقش تغذیه) مهاجمان را ایفامیکند تا اینکه خود بعنوان یک مهاجم تمام کننده و  گلزن وارد عمل گردد.......

 

امیدواریم استقلال قبل ازشروع لیگ این نگرانی هوادارن و کمبود حیاتی خود را درخط حمله هرچه سریعتر برطرف نماید و اجازه ندهد تجربه سال گذشته دوباره در خط حمله تکرارگردد........

 

 

آبی دل باشيد و خدانگهدار....

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید