دربی 64 و آرمان های سرخابی!...

سلام برهواداران استقلال و آبی دلان:

050706.jpg

باسلام و پوزش ازشما و باتا’خیر  ، میلاد باسعادت پیامبرگرامی اسلام حضرت محمد(ص) و عید سعید نوروز را به شما تبریک میگویم و امیدوارم سال جدید برای همگی شما و هموطنان عزیزمان قرین موفقیت ، سلامتی ، شادکامی و سرافرازی باشد و نیز امیدواریم درسال جدید خانواده معظم و گرامی آبی دلان با موفقیت های تیم محبوبمان استقلال سربلند باشند... انشا’ا...


... بالاخره روز موعود فرارسید!... دربی 64.. و برخودلازم دیدم که بعدازمدتها آپدیت کنم... برای جمعبندی درمورد استقلال 86 باید مطالب جداگانه ومجزایی نوشت و استقلال ومدیریت آن وکادرفنی اش را مورد تجزیه وتحلیل ونقد قرارداد و لذا دراین مقاله صرفا به دربی میپردازیم:

1 - استقلال و فیروزکریمی برای این دربی شرایط بسیارحساسی دارند... البته دربی همواره حساسیت های خاص خودرا دارد ولی این دربی ازجهاتی حساس تراست!... باخت استقلال به سپاهان درهفته قبل و واگذارکردن نتیجه این بازی مستقیم با یکی ازمدعیان جدی قهرمانی ( بازی6 امتیازی) و دورشدن استقلال ازصدرجدول و قول وقرارهای کریمی برای نیم فصل دوم و... شرایط سخت و بسیارحساسی را برای استقلال وکادرفنی آن و نیز هوادارانش رقم زده است ... و ازطرفی تیم رقیب هم که در نیم فصل دوم بلحاظ فنی و روحی - روانی شدیدا افت کرده و صدرجدول را ازدست داده و جایگاهش متزلزل گردیده است ، شرایطی مشابه استقلال بلحاظ حساسیت بازی مزبور خواهدداشت.

2 - مطلب قابل توجه دیگراین است که پرسپولیس امیدی به قهرمانی در جام حذفی ندارد و تمام امیدش به قهرمانی درلیگ برترمعطوف میگردد ولذا با واگذارکردن دربی 64 ممکن است درسراشیبی سقوط و دورترشدن ازصدرجدول قرارگیرد و بهمین دلیل است که دربی 64 برای رقیب سنتی ما میتواند جدالی برای زنده ماندن باشد!...ولی استقلال این شانس رادارد که باقهرمانی درجام حذفی بازهم آسیایی گردد و برتمام ناکامی های نیم فصل اول خود چیره گردد. با این تفاصیل بنده اعتقاددارم که حساسیت بازی برای پرسپولیس بمراتب بیشتر ازاستقلال است ضمن اینکه درنظرداشته باشیم 6 امتیازکسرشده ازرقیب سنتی ما شرایطی را برای این تیم و هوادارانش رقم زده است که برای بازیهای باقیمانده این تیم وجبران مافات میبایست به آب و آتش بزنند و امتیازات ازدست رفته مزبور را جبران نمایند وهمه اینها بارفوق العاده روحی - روانی را براین تیم وکادرفنی وبازیکنانش واردخواهدکرد.

3 - دربی 64 برای فیروزکریمی هم حساسیت های خاص خودرادارد... بالاخره گذار کریمی به دربی افتاد... همان بازی که برای هواداران سرخابی اهمیتی کمترازقهرمانی ندارد و لذا کریمی می بایست بعدازبازی جوابگو باشد... دیگرنمیتوان همچون بازی با سپاهان ازمحمل های توجیه استفاده کرد!...کریمی باهمه تجاربی که دردوران مربی گری خود دارد فاقد تجربه رهبری کادرفنی یکی ازدوتیم سرخابی درشرایط دربی بوده است ولذا قرارگرفتنش درشرایط مزبور و بعنوان اولین بار، حساسیت ها و جذابیت های خاص خودرابهمراه خواهدداشت... ازطرفی کریمی میداند که اگر بازی مزبور را واگذارنماید و درجام حذفی هم بجایی نرسد و درکورس قهرمانی لیگ برتر هم قرارنگیرد به احتمال فراوان درفصل آینده بعیداست جایگاه فعلی خودرا حفظ نماید ولذا ازانگیزه های فراوان ومتراکم کریمی هم برای بازی دربی 64 نباید بسادگی گذشت...

4 - کریمی بخوبی میداند که این بازی ازهرنظراستثنا’ است... بازیکنانی دردربی موفق هستند که نه فقط فاکتورهای فنی قابل ملاحظه ای داشته باشند ، بلکه تجربه ، انگیزه و... و قدرت بالای روحی - روانی دراین بازی حرف اصلی را میزند و لذا کریمی میبایست هراختلافی که بابرخی ازبازیکنان داشته است کناربگذارد و دراین بازی خاص صرفا برموفقیت و پیروزی استقلال تمرکزنماید.

5 - صرفنظر ازموارد مزبور ، قدرت بدنی وشرایط فیزیکی بازیکنان دردربی بسیار تا’ثیرگذارمی باشد... درمورد استقلال باید اذعان نماییم که اگر  توانایی بدنی بازیکنان همچون بازی باسپاهان باشد و آبی پوشان نتوانند توانایی 90 دقیقه دویدن وجنگیدن راداشته باشند مشکلات بسیارجدی خواهندداشت و  بعیداست بتوانند موفق شوند.

6 -  درمورد این بازی وشرایط دوتیم بحث زیاداست ولی بهمین موارد بسنده میکنیم و البته درنهایت اشاره میشود که سابقه دربی های اخیر وبخصوص زمان قلعه نویی مو’ید این نکته  بسیارمهم است که فاکتورهای " خوش فکری" و " ریسک تو’ام با عقلانیت" و " واقعیت گرایی" ازجمله مواردی هستند که اگرکادرفنی به آنان مجهزباشد میتواند ضامن موفقیت دردربی باشد.

7 – وبالاخره یک واقعیت انکارناپذیر دربی ها این است که هرگاه دوتیم سرخابی بعنوان مدعی در لیگ قرارداشته باشند و درنیم فصل دوم باهم مصاف دهند ، نتیجه دربی مزبوربرای هردوتیم بسیار حساس تر وحیاتی تراز مواقع دیگر می باشد زیرا هرتیم با پیروزی دردربی میتواند بهترازتیم دیگر برای صدر جدول خیزبرداشته واسب قهرمانی خودرا برای قهرمانی زین نماید و...

به امید پیروزی استقلال دردربی 64

آبی دل باشید وخدانگهدارتان...

/ 3 نظر / 8 بازدید
.:: حـــــــــــــامد‌ ::.

دلم واسه مجید جونم با نوشته های آبیش تنگ شده بود. ایشاا... عزیزم دربی 64 ( 6 بر هیچ ) به نفع ما. پیروز باشی همیشه موفق و آبــــــــــــــــی دل

مجید

سلام حامدجان: استقلال درشرایط فعلی باید برروی جام حذفی تمرکزکنه و کادرفنی بدونه که درجام حذفی حق اشتباه ندارند!/// خیلی حرفامیشه درمورد استقلال امسال گفت ولی هواداران فعلا باید فقط حمایت کنند تا مبادا جام حذفی ازدست نره. خدانگهدار