اين شکست فرجام ترس بود...!

                 استقلال ۰ ــــــــ سپاهان ۱

 

 

سلام برهواداران استقلال و آبي دلان:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بالاخره سيستم مرفاوي جواب نداد و استقلال دريك روزحساس كه حتي 1 امتيازهم ازنان شب واجب تربود هر3 امتيازبازي راازدست داد تا هواداران و كادرفني استقلال برهبري مرفاوي بدانند كه ميان بازي منطقي و ترس تفاوت هاي زيادي وجوددارد!...

 

اگر استقلال كمي جرئت و جسارت داشت و دراواخرنيمه دوم درلاك دفاعي فرونميرفت و تعويض هايش را براساس چنين تفكري انجام نميداد بعيدبود هر3 امتيازبازي راواگذاركند و حداقل 1 امتيازرا ازدياراصفهان سوغات ميآورد... شايد مرفاوي ميخواسته است ازبازي استقلال - ذوب آهن فصل گذشته كه دراصفهان انجام شد و استقلال به 1 امتيازبازي رسيد و باهمان 1 امتيازهم جام قهرماني را بدست آورد ، الگوبرداري نمايد!... نكته مهم اين بود كه دربازي سال گذشته استقلال گل اول بازي را به ثمررسانيد و بعدازآن يك بازي منطقي را دردستوركارخودقرارداد و زمانيكه گل مساوي رادريافت كرد دقايق آخربازي بود و اصولا ميان بازي منطقي و ترس تفاوتهاي اساسي وجوددارد....

 

يك نكته مهم اين بود كه استقلال بايد ميدانست حريف بلحاظ فيزيكي نسبت به استقلال كم ميآورد زيرا درليگ قهرمانان آسياهم بازي ميكند و لذا مرفاوي ميتوانست در 15 - 20 دقيقه پاياني بازي فشاررا برروي اين تيم واردميكرد و چه بسا هر 3 امتيازبازي را كسب ميكرد و ... درحاليكه اين استقلال بود كه به لاك دفاعي رفت و فقط شانس خودرا درضدحمله ها جستجوميكرد و حريف هم با اين تفکر استقلال جسارت پيداكرد و درزمين استقلال خيمه زد تا تيرخلاص راشليك  كند.

 

گذشته ازمسايل فوق الذكر كه بازهم تجربه تلخي ازاين بازي بود بايد اين نكته را هم يادآوري كنيم كه مرفاوي تا چه زماني بايد به ميثم بائو براي تكرويها و لودادن توپ فرصت دهد ومنصوریان را برروی نیکمت میخکوب نماید؟!... و ياتا چه زماني بايد هواداران استقلال شاهد بازي نه چندان مو’ثر اميرآبادي درجناح راست باشند و نوازي هم به نيمكت ميخكوب شده باشد؟!.... اشتباه نشود قصد شخص گرايي نداريم ولي ازنمايش بازيهاي اميرآبادي و تكرويهاي ميثم بائو و سياوش اكبرپور خسته شده و بجان آمده ايم!... اصولا به چه دليل يك بازيكن مو’ثر ( كوئيكه) كه دربازي قبل درهر 3 گل استقلال تا’ثيرگذاربوده است بايد نيمكت نشين گردد و بازيكني همچون داسيلوا ( که بازیهای زیادی درترکیب نبوده است) درتركيب اصلي قرارگيرد و 70 دقيقه زمان راازاستقلال بگيرد!... تا چه زماني بايد شاهد باشيم كه بازيكني همچون منصوريان در 10 دقيقه پاياني بازي به بازي بيايد درحاليكه دراين گونه بازيها تجربه منصوريان و فكري بسيار مفيد و قابل استفاده است... و ...

 

مرفاوي ميتواند در4 بازي باقيمانده بارش رابراي قهرماني ببندد و هيچ عذروبهانه اي قابل قبول نيست!... هر 4 بازي درورزشگاه آزادي است و بهترين شرايط براي امتيازگيري هاي متوالي و پي درپي وجوددارد اگر مرفاوي ترسهاي بيدليل خودرا كناربگذارد و ضمنا تركيب اصلي استقلال را بگونه اي انتخاب كند كه استقلال زمان راازدست ندهد و داغ دل هواداران راتازه نكند.

 

دربازي باسپاهان بازهم طالب لو و يوسفي بهترين بازيكنان استقلال بودند و حتي استقلال موقعيت هاي خوبي برروي دروازه حريف داشت ولي نمايش بازي دركل 90دقيقه حاكي ازاين بود كه استقلال بايك ترس و احتياط بيجا خودرا دست کم گرفته است... البته برخي ازبازيكنان بلحاظ فني هم عامل اين ناكامي بودند كه بطورخلاصه درفوق اشاره شد... ساليان گذشته استقلال جناحين چپ وراست را براي هرحريفي تبديل به جهنم ميكرد ولي دراين فصل كمترشاهد اين نمايش بوده ايم و ميثم بائوهم باتكروي ها و حمل بسيارتوپ باعث گرديده است كه استقلال نتواند يك عنصرطراح را درميانه ميدان خود ببيند و لذا دراينگونه بازيها ميانه ميدان را به حريف واگذار كرده است و ازهمانجا ضربه خورده است.

 

باانجام بازيهای ديروز وشکست سایپا و پيروزی استقلال  اهواز، استقلال درحال حاضر فقط يک جبهه را پيشاروی خودمی بيند و آن استقلال اهوازاست که بايک بازی کمتر و تفاوت ۲ امتيازی دررده دوم جدول ايستاده است.... استقلال بايد بازيهای مستقيم خودرا بامدعيان قهرمانی همچون سایپا و استقلال  اهواز بمنزله بازيهای مرگ و زندگی تلقی کند زيرا پيروزی دراين بازيها گرفتن ۳ امتيازبرای خود و کسر۳ امتياز ازرقيب است!....

 

دراین هفته استقلال دريك فينال زودرس بايد بااستقلال اهواز مصاف دهد.... پيروزي دراين بازي همواركردن راه قهرماني است... استقلال هيچ محرومي ندارد و ميتواند باتمام قوا به ميدان بيايد و  استارت پيروزيهاي زنجيره اي خود را براي 4 بازي آينده بزند مشروط براينكه درتفكرات مرفاوي تغييرات مثبت ايجادشود... استقلال بهترين فرصت را براي قهرمان شدن دراختياردارد... حساسيت بازي درحدي است كه هواداران بيش ازسابق به ورزشگاه ميروند و اين مهم يك فاكتور مثبت براي استقلال بشمارميرود....

 

 

به اميد پيروزي استقلال دربرابر استقلال اهواز

 

آبي دل باشيد و خدانگهدار...

 

/ 20 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
افسانه

گل مساوی زده شد

افسانه

مساوی شداستقلال،قهرمان فرصت سوزیبيچاره هوادارا

افسانه

سلام آقا مجيد. حالا ديگه استقلال،حاکم به سرنوشت خودش نيست ای لعنت به اين دلشوره

افسانه

ذهنم قفل کردهفقط حس می کنم،شرايط خيلی شبيه همون ساله يادمه اون سال هم يه جورايی ،با سپاهان درگير بوديم نکنه،اهوازيا با سپاهان تبانی کنن؟ بازيکنا بی انگيز ه هستن دسته ايی در کاره بيچاره هوادارا

افسانه

ببخشيد،اينقد نوشتم،فک کردم با نوشتن استرسم کم می شه،نشد

افسانه

http://users4.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g42-06253-7d

احمد

سلام مجيد جان نه ............. نشد كه نشد حالا بايد منتظر بازي سپاهان با اهوازيا باشيم. اگه ديروز باخته بوديم بدترين روز فوتبالي استقلال در دو سه سال اخير ميشد كه حوشبختانه نشد !!! اخراج صادقي خيلي از معادلات رو به هم زد تا بعد ............

مجيد

سلام به احمد آقا و افسانه خانم و آبی دلان: درمورد بازی انشاءالله آپديت ميکنم ولی لازمه اين نکته را اشاره کنم که استقلال ديروز يکی ازبهترين فرصت های گرفتن ۳ امتيازو ازدست داد که عوامل متعددی باعث و بانی اين قضيه بودند... حضور انصاريان درخط هافبک ( که بازهم ناشی ازترس مرفاوی بود) و نبودن يک عنصر طراح و بازيساز همچون منصوريان درخط ميانی باعث شد که ما درمیانه میدان مسلط نباشیم و ... و بالاخره بازهم اشتباه فجيح صادقی و کارت قرمز!.... بازم به قهرمانی اميدواريم چون ۳ تابازی آينده در ورزشگاه آزاديه.... خدانگهدار.

افسانه

سلام آقا مجيد. شنيدم،می خوان بازی استقلال-سايپا رو بی تماشا چی برگزار کنن همه عوامل دست به دست هم دادن تا استقلال قهرمان نشه ولی من ناراحتيم بيشتر از دست بازيکنا خودمونه بيچاره هوادارا

افسانه

دست هايی در کاره که نذاره استقلال قهرمان شه