عجب صحنه های زيبايی!.....

سلام بر هواداران استقلال و آبی دلان:

..... صحنه هاي زيبايي بود ..... بسيار زيبا..... گويا زمان 15 سال به عقب برگشته بود!... استقلال را درسال 1990 كه قهرمان آسياشد و درآسيا سروري ميكرد بياد ميآورديد!..... سرمربي منصور خان و بازيكنان: مختاري فر ، عباس سرخاب ، اميرقلعه نويي و صمدمرفاوي و...

اين افرادرا امروز ودربازي دوستانه ديديم و برايمان سالهاي طلايي استقلال تداعي گرديد.... برخي را روي نيمكت و برخي را درزمين ...سالهايي كه استقلال حدود 7 - 6 بازيكن فيكس درتيم ملي داشت و باآن بازيكنان هم تيم ملي قهرمان بازيهايي آسيايي پكن گرديد ( 1990) و هم استقلال قهرمان آسيا (سال 1990)  و هم نايب قهرمان آسيا ( 1991) گرديد....

از زيباترين صحنه بازي دوستانه استقلال اين بود كه يك پيشكسوت استقلال ( منصوريان) ، مختاري فر را بردوش نشاند تا به تماشاگران اندك و بينندگان بي شمار سيما  ونسل جديد نشان دهد كه اين مختاري فر كه ساليان دراز بازوبندكاپيتاني استقلال را بربازو مي بست و درزمين مسابقه براي تيم ملي و استقلال ازجان مايه ميگذاشت چه كسي است؟!..... مختاري فر عصاره تعصب براي همه آبي دلان بود...... او حدود ( يك دهه) براي استقلال بازي كرد و باقهرماني استقلال در آسيا ازاين تيم خداحافظي كرد....

بايد نسل جديد آنهارابشناسد و باشگاه استقلال دريك اقدام فراگير و مستمر فقط به چندبازي دوستانه براي تجليل ازاين عزيزان قناعت نكند....اين تجليل ها فقط ميتواند بخشي از اداي دين باشگاه استقلال و فوتبال ما از اين عزيزان باشد... آنها زماني از فوتبال ملي و استقلال و ازجان و زندگي شان مايه ميگذاشتند كه حرف اصلي را ( ماديات) نمي زد و ( غيرت ) و ( تعصب) و ..... فاكتور اصلي فداكاري اين عزيزان براي تيمشان بود....آري ، اين تجليل ها لازم است ولي كافي نيست!..... بايد ازتجربيات اين عزيزان استفاده كرد.... بايد ......

( سرخاب)  بعداز مختاري فر چندسال ديگر هم دراستقلال توپ زد و تقريبا تاسال 1375 براي استقلال بازي ميكرد ولي مختاري فر باقهرماني استقلال درآسيا درسال 1990، و دراواخر دوران بازيگري اش ازاستقلال جداشد و حداكثر تا يكي دوسال ديگر ازفوتبال خداحافظي كرد و كفش هايش را آويخت.........

 

آبی دل باشيد و خدانگهدارتان.....

 

/ 0 نظر / 3 بازدید