دربی 70 و بهار فوتبال ایران... آیا قهرتماشاگر از ورزشگاه پایان خواهد یافت؟!

سلام بر هواداران استقلال و آبی دلان       آیا هفتادمین شهرآورد تاریخ فوتبال کشورمان می تواند به عصر یخبندان فوتبال ملی و ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 23 بازدید
مرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
تیر 90
1 پست
بهمن 89
3 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
6 پست
شهریور 87
3 پست
خرداد 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
مهر 86
1 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
6 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
7 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
5 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
6 پست
شهریور 84
7 پست
مرداد 84
6 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
5 پست
اسفند 83
10 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
8 پست
آذر 83
6 پست
آبان 83
8 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
6 پست
مرداد 83
7 پست
تیر 83
7 پست
خرداد 83
6 پست