مسئولين استقلال بايد خواسته های ( امير) را برآورده سازند.
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳۸۳  

سلام برآبی دوستان وآبی دلان : اکنون زمان حساسی برای تيم محبوب ما استقلال می باشد. ازيکطرف تيم استقلال که در ليگ حرفه ای ايران به ( حق واقعی) خودنرسيده است ميرود تا در ( جام حذفی)٬ يکبارديگر توانائيها و شايستگيهای خودرا به همه ی کارشناسان و فوتبالدوستان وبخصوص هواداران عاشق نشان دهد و با ( فتح اين جام) بارديگر ( آسيايی) گردد وبتواند در مسابقات سوپرجام آسيا درسال ديگر شرکت نموده واز حقانيت فوتبال ايران دفاع نمايد و از طرف ديگر فصل نقل وانتقالات بازيکنان برای همه ی باشگاههای کشور فرارسيده است و استقلال هم بعنوان يک تيم مدعی قهرمانی در ليگ برتر و همچنين برای تقويت بنيه ی تيمی اش بايد در اين فرآيند شرکت فعال داشته و قادرباشد بازيکنان مورد نظر کادرفنی را جذب نمايد.

     موضوع بسياربااهميتی که در اين مورد وجود دارد اين است که بدليل حساسيت بازيهای ( جام حذفی) ٬ بدلائل مختلف نميتوان موضوع نقل وانتقالات را آشکارا مطرح نمود زيرا باتوجه به ضرورت ( بالابردن انگيزه بازيکنان فعلی تيم) و ( غوغاسالاری برخی رسانه ها) اين امکان وجوددارد که برخی بازيکنان فعلی بدلائل قطعی نبودن وضعيت فعلی خويش و مبهم بودن وضعيت قراردادجديدشان فاقد انگيزه ی لازم برای ادامه ی نبرد در جام حذفی گردند و اين موضوع برای تيم استقلال مشکل سازگردد. اگر توجه کرده باشيد ( اميرخان) درمصاحبه با رسانه ها و در مقابل سئوالات متعدد مصاحبه کنندگان٬ همه ی اين موارد را به ( زمان پس ازجام حذفی) موکول مينمايد و اين موضوع٬ با تيزبينی و هوشمندی ( اميرخان) تابحال نتوانسته است برای استقلال مشکل ساز گردد ولی همه ی اين مسائل نبايد باعث گردد که تيم ( استقلال)٬ بعنوان پرافتخارترين باشگاه ايران در آسيا٬ از اقدامات لازم جهت ( بهبودی و تقويت تيمی)  بی  بهره بماند و بخصوص موضوع مهمتراز آن اين است که هرچند ( اميراستقلال) ٬ پارسال تيم را درشرايط بحرانی و باحداقل امکانات تحويل گرفت و برای باشگاه و هواداران و خودش و ..... افتخار کسب نمود٬ اکنون هم با همان حداقل امکانات مجبور به هدايت تيمی گردد که سطح توقع همه ی کارشناسات و بويژه هوادارانش را بالابرده است و لذا حرف دل ماهواداران آبی دوست اين است که ( مسئولين استقلال)٬ ميبايد تاجائيکه برايشان امکان دارد به خواسته های ( اميرخان) جهت تقويت استقلال جامه ی عمل پوشانده و نياز های وی را در موارد مختلف برآورده سازند.

     ماکدام سرمربی رادرليگ برتر سراغ داريم که حتی عليرغم ادعانداشتن برای قهرمانی و صدرنشينی٬ خواسته هايشان در حد اميرقلعه نوعی بوده است! ما هواداران نيک ميدانيم که امير پارسال چه کرد و ازمابهتر هم مسئولين باشگاه هستند که ميدانند ناخدايشان چه هاکه نکرده است!!

     به اميد موفقيت استقلال و سربازان آبی.